Czym ja jestem? Jak przekonwertować mnie na μg, mg, ml?

Objawy

Jednostka międzynarodowa (ja) - czym jest ta jednostka miary? Gdzie jest używany?

Jak przenieść mnie do μg, mg i ml?

To jest międzynarodowa jednostka. Dokładniej, jednostka dawki substancji w oparciu o jej aktywność. Stosowany w farmakologii dla witamin, hormonów itp.

Mnie nie da się dokładnie przetłumaczyć, ponieważ ilość materii w 1Me dla różnych substancji jest zupełnie inna. Należy rozważyć na podstawie tej substancji.

Przyjmuje się 1 jm ekwiwalentu witaminy E w ilości 2/3 mg d-α-tokoferolu, oraz

1 jm preparatów insuliny: biologiczny odpowiednik 34,7 μg ludzkiej insuliny (28,8 jm / mg).

Aby przenieść mnie do innych jednostek, możesz użyć konwertera jednostek międzynarodowych, ale do tego musisz znać klasę substancji.

Jednostka międzynarodowa to ilość, która określa aktywność substancji lub działanie biologiczne substancji (najczęściej leku) na żywe organizmy. Oczywiste jest, że nie ma to nic wspólnego z jednostką masy, chociaż podręczniki dostarczają mi transferu w μg lub mg. Ale są różne dla różnych substancji.

Na przykład dla witaminy C 1 Me = 50 μg kwasu askorbinowego, a dla witaminy A 1 Me = 0,3 μg retinolu itp.

Międzynarodowa jednostka została wprowadzona w taki sposób, że różne leki zawierające różne substancje miały taki sam efekt (nie przekraczały dopuszczalnego stężenia). To Ja jest wskazane w instrukcjach lekarstw.

dawka 0,6 IU, co oznacza ME

dawka 0,6 IU, co oznacza ME

 1. w medycynie na przykład 1g zawiera 1 000 000 Jednostek Akcji. A w jaki sposób rozważa się ME?
 2. To jest jednostka międzynarodowa.
  W farmakologii nie ma dokładnej definicji. Wyjaśnię to w prostszy sposób: oto substancja, powiedzmy, hormon, w przyrodzie istnieje w 10 różnych wariantach zgodnie z jej aktywnością biologiczną (mniej aktywna, bardziej aktywna), więc w takich przypadkach IU służy do wskazania stopnia jej aktywności.

Mg i ml to kolejne.

 • W szkole badane są Międzynarodowe Systemy Jednostek. W skróconej formie ME.

 • IU (jednostka międzynarodowa) w farmakologii jest miarą ilości substancji w oparciu o aktywność biologiczną. Stosowany do witamin, hormonów, niektórych leków, szczepionek, składników krwi i podobnych substancji biologicznie czynnych. Pomimo nazwy, IU nie jest częścią międzynarodowego systemu pomiarowego SI.

  Dokładna definicja jednego ME jest różna dla różnych substancji i jest ustalona na mocy umowy międzynarodowej. Komitet ds. Standaryzacji Biologicznej Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia preparaty referencyjne niektórych substancji (arbitralnie) określa liczbę jednostek ME zawartych w tych substancjach i określa procedury biologiczne dla porównywania innych ślepej próby z materiałami odniesienia. Celem takich procedur jest to, że różne ślepe próbki mające tę samą aktywność biologiczną zawierają równą liczbę jednostek ME.

  W przypadku niektórych substancji ustalono równoważniki masowe jednej jm z biegiem czasu, a pomiary w tych jednostkach zostały oficjalnie odrzucone. Jednak jednostka ME nadal może być szeroko wykorzystywana ze względu na wygodę. Na przykład witamina E występuje w ośmiu różnych formach, różniących się biologiczną aktywnością. Zamiast dokładnego wskazania rodzaju i wagi witaminy w obrabianym przedmiocie, czasami wygodnie jest po prostu wskazać jej ilość w IU.

  Ekwiwalenty masy 1 jm w przypadku niektórych substancji:

  1 IU witaminy A: biologiczny odpowiednik 0,3 μg retinolu lub 0,6 μg # 946; -karotenu
  1 IU witaminy C: 50 μg kwasu askorbinowego
  1 jm witaminy D: biologiczny odpowiednik 0,025 μg chole- lub ergokalcyferolu
  1 jm witaminy E: biologiczny odpowiednik 2/3 mg d-945; -tokoferolu lub 1 mg dl- # 945 octanu; -tokoferolu
  1 jm insuliny: biologiczny odpowiednik 45,5 μg czystej krystalicznej insuliny (dokładnie 1/22 mg)

  Jak przenieść IU (ME) na mg?

  "Droga Katya! Pomóż mi to rozgryźć, co? Już cały pomysł jest przemyślany... Pytanie brzmi: czego nie mogę przetłumaczyć z mg na IU / ME i na odwrót. U nas zasadniczo wyznaczono wszystkie w mg. Ile jest jeszcze 25 mg beta-karotenu w IU / ME? A ile kosztuje 25 000-50 000 jm w przeliczeniu na mg? »

  To pytanie było ostatnie w poprzednim poście. Na początku chciałem po prostu tam odpowiedzieć (zwłaszcza, że ​​kilkakrotnie pisałem na blogu w różnych postach, jak tłumaczyć te jednostki), ale potem zdałem sobie sprawę, że ani ja, ani nikt inny nie czytał moich rautów od rana do nocy noc w kręgu))), a zatem takie ważne rzeczy po prostu znikają z czasem poza zasięgiem wzroku. Dlatego musimy umieścić je w osobnym poście, aby każdy mógł łatwo znaleźć. Znoszę to! )))

  Pamiętam, że zadałem sobie to pytanie i nie rozumiałem, dlaczego IU nie są przekształcane tak swobodnie jak gramy i miligramy... Powodem jest to, że dokładne nawrócenie jest po prostu niemożliwe.

  Jednostka międzynarodowa (IU) lub ME w języku rosyjskim to międzynarodowa jednostka używana do pomiaru leków, szczepionek i witamin. Objętość lub masa każdej z indywidualnych jednostek zależnych zależy od stężenia lub aktywności jednej lub innej mierzonej substancji, a zatem zmienia się w zależności od substancji i dlatego nie może być stabilna "w ogóle".

  Oznacza to, że konwersja pomiędzy IU (ME) a ​​mikrogramami lub innymi jednostkami nie jest łatwym obliczeniem i żaden przetwornik nie może jej dokładnie wytworzyć.

  Skąd więc znasz wartość konwersji z IU na miligramy i inne miary pomiaru?

  Dokładne Znaczenie dla każdej konkretnej substancji można poznać tylko poprzez skontaktowanie się z farmaceutą lub producentem danego produktu. W przypadku produktów witaminowych - można to zrobić, kontaktując się z producentem wymienionym na opakowaniu.

  Znalazłem przybliżoną konwersję dla podstawowych witamin. Mam nadzieję, że będzie to przydatne!

  • Retinol: 1 mg = 3333 jm
  • Octan retinylu: 1 mg = 2907 jm
  • Palmitynian retinylu: 1 mg = 1818,18 jm
  • Beta-karoten: 0,6 mcg = 1 IU

  • Kwas L-askorbinowy: 1 jm = 50 mcg

  • Cholekalcyferol lub ergokalcyferol: 1 jm = 0,025 mcg

  • d-alfa-tokoferol: 1 jm = 0,67 mg
  • dl-alfa-tokoferol: 1 jm = 0,9 mg
  • Octan d-alfa-tokoferylu: 1,36 jm = 1 mg
  • Octan dl-alfa-tokoferylu: 1 jm = 1 mg
  • Bursztynian d-alfa-tokoferylu: 1 mg = 1,21 jm
  • Bursztynian dl-alfa-tokoferylu: 1 mg = 0,89 jm

  A ile megagramów w jednym IU (jednostka międzynarodowa)?

  A ile megagramów w jednym IU (jednostka międzynarodowa)?. Tylko skład tabletek witaminowych jest często wskazany w IU.

  W farmakologii jednostka międzynarodowa (skrót ME) jest miarą ilości substancji w oparciu o aktywność biologiczną. Stosowany do witamin, hormonów, niektórych leków, szczepionek, składników krwi i podobnych substancji biologicznie czynnych. Pomimo nazwy, IU nie jest częścią międzynarodowego systemu pomiarowego SI.

  W jaki sposób odszyfrował mnie

  Konwersja ME ⇄ g / mg / μg (opracowana przez farmaceutów i lekarzy na podstawie wiarygodnych danych)

  Lista substancji

  Instrukcje użytkowania

  Aby ponownie obliczyć ilość substancji (substancji czynnej leku), należy wykonać następującą sekwencję działań:

  • W terenie Grupa substancji wybierz grupę substancji.
  • W terenie Substancja Wybierz substancję z poprzednio wybranej grupy.
  • W terenie Liczba Wprowadź początkową ilość substancji (substancji czynnej leku).
  • W terenie Od wybierz oryginalne jednostki.
  • W terenie W określić jednostki miary, do których zostanie przydzielona alokacja.
  • W terenie Znaki po przecinku określa precyzję (lub liczbę miejsc dziesiętnych) dla wyniku alokacji.
  • Kliknij przycisk Konwertuj. Wyniki są wyświetlane poniżej, poniżej przycisku.

  Jeśli wprowadziłeś na przykład 1000000, a wynik to 0,00, po prostu zwiększ dokładność, na przykład, do 6-7 miejsc po przecinku lub przełącz na mniejsze jednostki miary. Niektóre substancje mają bardzo małe współczynniki przeliczania w jednym kierunku, więc uzyskane wyniki są również bardzo małe. Dla wygody zaokrąglony wynik wyświetla również niezaokrąglone.

  Krótka informacja o jednostkach miary "jednostka międzynarodowa"

  Jednostka międzynarodowa (IU) - w farmakologii jest miarą ilości substancji w oparciu o aktywność biologiczną. Stosowany do witamin, hormonów, niektórych leków, szczepionek, składników krwi i podobnych substancji biologicznie czynnych. Pomimo nazwy, IU nie jest częścią międzynarodowego systemu pomiarowego SI.

  Dokładna definicja jednego ME jest różna dla różnych substancji i jest ustalona na mocy umowy międzynarodowej. Komitet ds. Standaryzacji Biologicznej Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia preparaty referencyjne niektórych substancji (arbitralnie) określa liczbę jednostek ME zawartych w tych substancjach i określa procedury biologiczne dla porównywania innych ślepej próby z materiałami odniesienia. Celem takich procedur jest to, że różne ślepe próbki mające tę samą aktywność biologiczną zawierają równą liczbę jednostek ME.

  W przypadku niektórych substancji ustalono równoważniki masowe jednej jm z biegiem czasu, a pomiary w tych jednostkach zostały oficjalnie odrzucone. Jednak jednostka ME może nadal pozostać w powszechnym użyciu ze względu na wygodę. Na przykład witamina E występuje w ośmiu różnych formach, różniących się biologiczną aktywnością. Zamiast dokładnego wskazania rodzaju i wagi witaminy w obrabianym przedmiocie, czasami wygodnie jest po prostu wskazać jej ilość w IU.

  Jednostka międzynarodowa (IU) - uzgodnione na szczeblu międzynarodowym standardy niezbędne do porównania zawartości różnych związków biologicznych testowanych na podstawie ich aktywności.

  Jeśli nie można oczyścić metodami chemicznymi, substancja jest analizowana metodami biologicznymi, a do porównania stosuje się stabilny roztwór wzorcowy. Standardy surowicy są przechowywane w State Serum Institute (Kopenhaga, Dania), w National Institute of Medical Research (Mill Hill, Wielka Brytania) i World Health Organization (WHO) (Genewa, Szwajcaria).

  Jednostka międzynarodowa jest ustawiony jako pewna ilość roztworu wzorcowego (na przykład jedna jm antytoksyny tężcowej = 0,14747 mg roztworu wzorcowego, który jest przechowywany w Kopenhadze).

  W jaki sposób odszyfrował mnie

  Wartości skreślić IU

  FSU to zmniejszenie z formuły zmniejszonego rozmnażania

  Razem 7 wartości (pokazane 5)

  Całkowita wartość: 42 (pokazane 5)

  SZN to zmniejszenie z sianie ziarn nieufności

  Razem 29 rekordów (pokazane 5)

  Całkowita wartość: 11 (pokazano 5)

  KVVKUHZ to zmniejszenie z Kostroma Higher Military Command School of Chemical Defence

  Razem 9 rekordów (pokazane 5)

  Witamy w rosyjskim słowniku skrótów!

  Zebraliśmy ponad 47160 skrótów z ponad 101870 sposobami ich rozszyfrowania.

  Ile wynosi 1 mg ja?

  zgłoś naruszenie

  Odpowiedzi

  (. Abbr ME) jednostka międzynarodowa jest miarą ilości substancji na bazie biologicznej aktivnosti.Prinyataya wszyscy producenci tworzą przeliczenie uniwersalnego standardu WHO definiuje się jako: 3,0 ME = 1,0 mg GH. C1 mg (mg), witamina A (retinol), 3333,3333 IU (IU) C1 mg (mg) β-karotenu 1667,0000 IU (IU)

  zgłoś naruszenie

  W farmakologii jednostka międzynarodowa (skrót ME) jest miarą ilości substancji w oparciu o aktywność biologiczną. Stosowany do witamin, hormonów, niektórych leków, szczepionek, składników krwi i podobnych substancji biologicznie czynnych. Dokładna definicja jednego ME jest różna dla różnych substancji i jest ustalona na mocy umowy międzynarodowej. Masa równoważnika 1 IU do niektórych substancji: 1 IU witaminy A: równoważne biologicznie 0,3 mikrograma retinolu lub 0,6 ug β-karotenu 1 IU Witamina C: 50 mg kwasu askorbinowego 1 IU witaminy D: równoważne biologicznie z 0,025 g lub cholesteryczny ergokalcyferol

  Infekcjonista - konsultacje online

  Interpretacja analizy zapalenia wątroby typu b

  № 28 188 Infectionist 09/01/2016

  HBB DNA jest mniejsze niż 10 ^ 2 IU / ml, ile innych słów? Jak rozumieć poprawnie. W jaki sposób rozszyfrowuje się ME? Ml? Proszę, powiedz mi! Jaka jest różnica między odczytami "DNA HBV mniejszym niż 10 ^ 2 IU ml a 300 kopii ml?

  Me / ml to międzynarodowa jednostka / ml. Musisz wykonać biochemiczne testy krwi, markery zapalenia wątroby

  Nie ma różnicy, są to tylko różne jednostki miary.

  W jaki sposób odszyfrował mnie

  Infekcjonista - konsultacje online

  Interpretacja analizy zapalenia wątroby typu b

  HBB DNA jest mniejsze niż 10 ^ 2 IU / ml, ile innych słów? Jak rozumieć poprawnie. W jaki sposób rozszyfrowuje się ME? Ml? Proszę, powiedz mi!

  Spis treści:

  Jaka jest różnica między odczytami "DNA HBV mniejszym niż 10 ^ 2 IU ml a 300 kopii ml?

  Me / ml to międzynarodowa jednostka / ml. Musisz wykonać biochemiczne testy krwi, markery zapalenia wątroby

  Nie ma różnicy, są to tylko różne jednostki miary.

  Jak przenieść IU (ME) na mg?

  "Droga Katya! Pomóż mi to rozgryźć, co? Już cały pomysł jest przemyślany... Pytanie brzmi: czego nie mogę przetłumaczyć z mg na IU / ME i na odwrót. U nas zasadniczo wyznaczono wszystkie w mg. Ile jest jeszcze 25 mg beta-karotenu w IU / ME? I ile kosztuje 000 jm w przeliczeniu na mg? "

  To pytanie było ostatnie w poprzednim poście. Na początku chciałem po prostu tam odpowiedzieć (zwłaszcza, że ​​kilkakrotnie pisałem na blogu w różnych postach, jak tłumaczyć te jednostki), ale potem zdałem sobie sprawę, że ani ja, ani nikt inny nie czytał moich rautów od rana do nocy noc w kręgu))), a zatem takie ważne rzeczy po prostu znikają z czasem poza zasięgiem wzroku. Dlatego musimy umieścić je w osobnym poście, aby każdy mógł łatwo znaleźć. Znoszę to! )))

  Pamiętam, że zadałem sobie to pytanie i nie rozumiałem, dlaczego IU nie są przekształcane tak swobodnie jak gramy i miligramy... Powodem jest to, że dokładne nawrócenie jest po prostu niemożliwe.

  Jednostka międzynarodowa (IU) lub ME w języku rosyjskim to międzynarodowa jednostka używana do pomiaru leków, szczepionek i witamin. Objętość lub masa każdej z indywidualnych jednostek zależnych zależy od stężenia lub aktywności jednej lub innej mierzonej substancji, a zatem zmienia się w zależności od substancji i dlatego nie może być stabilna "w ogóle".

  Oznacza to, że konwersja pomiędzy IU (ME) a ​​mikrogramami lub innymi jednostkami nie jest łatwym obliczeniem i żaden przetwornik nie może jej dokładnie wytworzyć.

  Skąd więc znasz wartość konwersji z IU na miligramy i inne miary pomiaru?

  Dokładne Znaczenie dla każdej konkretnej substancji można poznać tylko poprzez skontaktowanie się z farmaceutą lub producentem danego produktu. W przypadku produktów witaminowych - można to zrobić, kontaktując się z producentem wymienionym na opakowaniu.

  Znalazłem przybliżoną konwersję dla podstawowych witamin. Mam nadzieję, że będzie to przydatne!

  • Retinol: 1 mg = 3333 jm

  • Octan retinylu: 1 mg = 2907 jm

  • Palmitynian retinylu: 1 mg = 1818,18 jm

  • Kwas L-askorbinowy: 1 jm = 50 mcg

  • Cholekalcyferol lub ergokalcyferol: 1 jm = 0,025 mcg

  • d-alfa-tokoferol: 1 jm = 0,67 mg

  • dl-alfa-tokoferol: 1 jm = 0,9 mg

  • Octan d-alfa-tokoferylu: 1,36 jm = 1 mg

  • Octan dl-alfa-tokoferylu: 1 jm = 1 mg

  • Bursztynian d-alfa-tokoferylu: 1 mg = 1,21 jm

  • Bursztynian dl-alfa-tokoferylu: 1 mg = 0,89 jm

  Czym ja jestem? Jak przekonwertować mnie na μg, mg, ml?

  Jednostka międzynarodowa (ja) - czym jest ta jednostka miary? Gdzie jest używany?

  Jak przenieść mnie do μg, mg i ml?

  To jest międzynarodowa jednostka. Dokładniej, jednostka dawki substancji w oparciu o jej aktywność. Stosowany w farmakologii dla witamin, hormonów itp.

  Mnie nie da się dokładnie przetłumaczyć, ponieważ ilość materii w 1Me dla różnych substancji jest zupełnie inna. Należy rozważyć na podstawie tej substancji.

  Przyjmuje się 1 jm ekwiwalentu witaminy E w ilości 2/3 mg d-α-tokoferolu, oraz

  1 jm preparatów insuliny: biologiczny odpowiednik 34,7 μg ludzkiej insuliny (28,8 jm / mg).

  Aby przenieść mnie do innych jednostek, możesz użyć konwertera jednostek międzynarodowych, ale do tego musisz znać klasę substancji.

  Jednostka międzynarodowa to ilość, która określa aktywność substancji lub działanie biologiczne substancji (najczęściej leku) na żywe organizmy. Oczywiste jest, że nie ma to nic wspólnego z jednostką masy, chociaż podręczniki dostarczają mi transferu w μg lub mg. Ale są różne dla różnych substancji.

  Na przykład dla witaminy C 1 Me = 50 μg kwasu askorbinowego, a dla witaminy A 1 Me = 0,3 μg retinolu itp.

  Międzynarodowa jednostka została wprowadzona w taki sposób, że różne leki zawierające różne substancje miały taki sam efekt (nie przekraczały dopuszczalnego stężenia). To Ja jest wskazane w instrukcjach lekarstw.

  dawka 0,6 IU, co oznacza ME

  W farmakologii nie ma dokładnej definicji. Wyjaśnię to w prostszy sposób: oto substancja, powiedzmy, hormon, w przyrodzie istnieje w 10 różnych wariantach zgodnie z jej aktywnością biologiczną (mniej aktywna, bardziej aktywna), więc w takich przypadkach IU służy do wskazania stopnia jej aktywności.

  1 IU witaminy C: 50 μg kwasu askorbinowego

  1 IU witaminy E: biologiczny odpowiednik 2/3 mg d-α-tokoferolu lub 1 mg octanu dl-α-tokoferolu

  1 jm insuliny: biologiczny odpowiednik 45,5 μg czystej krystalicznej insuliny (dokładnie 1/22 mg)

  W jaki sposób odszyfrował mnie

  Konwersja ME ⇄ g / mg / μg (opracowana przez farmaceutów i lekarzy na podstawie wiarygodnych danych)

  Lista substancji

  Instrukcje użytkowania

  Aby ponownie obliczyć ilość substancji (substancji czynnej leku), należy wykonać następującą sekwencję działań:

  • W polu Grupa substancji wybierz grupę substancji.
  • W polu Substancja wybierz substancję z poprzednio wybranej grupy.
  • W polu Ilość podaj początkową ilość substancji (substancji czynnej leku).
  • W polu Od wybierz jednostki źródłowe miary.
  • W polu B należy określić jednostki miary, do których zostanie przydzielona alokacja.
  • W polu Średniki określ precyzję (lub liczbę miejsc dziesiętnych) dla wyniku alokacji.
  • Kliknij przycisk Konwertuj. Wyniki są wyświetlane poniżej, poniżej przycisku.

  Jeśli wprowadzono na przykład, a wynik wynosił 0,00, po prostu zwiększ dokładność, na przykład, do 6-7 miejsc dziesiętnych lub przełącz na mniejsze jednostki miary. Niektóre substancje mają bardzo małe współczynniki przeliczania w jednym kierunku, więc uzyskane wyniki są również bardzo małe. Dla wygody zaokrąglony wynik wyświetla również niezaokrąglone.

  Krótka informacja o jednostkach miary "jednostka międzynarodowa"

  Jednostka międzynarodowa (IU) - w farmakologii jest miarą ilości substancji w oparciu o aktywność biologiczną. Stosowany do witamin, hormonów, niektórych leków, szczepionek, składników krwi i podobnych substancji biologicznie czynnych. Pomimo nazwy, IU nie jest częścią międzynarodowego systemu pomiarowego SI.

  Dokładna definicja jednego ME jest różna dla różnych substancji i jest ustalona na mocy umowy międzynarodowej. Komitet ds. Standaryzacji Biologicznej Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia preparaty referencyjne niektórych substancji (arbitralnie) określa liczbę jednostek ME zawartych w tych substancjach i określa procedury biologiczne dla porównywania innych ślepej próby z materiałami odniesienia. Celem takich procedur jest to, że różne ślepe próbki mające tę samą aktywność biologiczną zawierają równą liczbę jednostek ME.

  W przypadku niektórych substancji ustalono równoważniki masowe jednej jm z biegiem czasu, a pomiary w tych jednostkach zostały oficjalnie odrzucone. Jednak jednostka ME może nadal pozostać w powszechnym użyciu ze względu na wygodę. Na przykład witamina E występuje w ośmiu różnych formach, różniących się biologiczną aktywnością. Zamiast dokładnego wskazania rodzaju i wagi witaminy w obrabianym przedmiocie, czasami wygodnie jest po prostu wskazać jej ilość w IU.

  Jednostka międzynarodowa (IU) to międzynarodowo uzgodnione standardy niezbędne do porównania zawartości różnych związków biologicznych testowanych na podstawie ich aktywności.

  Jeśli nie można oczyścić metodami chemicznymi, substancja jest analizowana metodami biologicznymi, a do porównania stosuje się stabilny roztwór wzorcowy. Standardy surowicy są przechowywane w State Serum Institute (Kopenhaga, Dania), w National Institute of Medical Research (Mill Hill, Wielka Brytania) i World Health Organization (WHO) (Genewa, Szwajcaria).

  Jednostkę międzynarodową ustala się w postaci pewnej ilości roztworu wzorcowego (na przykład jedna jm antytoksyny tężcowej = 0,1477 mg roztworu wzorcowego, która jest przechowywana w Kopenhadze).

  Nowości w wersji 3.3.2

  • Dodano kolistymetat sodowy w celu ponownego przeliczenia na bazę kolistyny. Ponowne obliczenie może być wymagane w przypadku wziewnego kolistymetatu sodowego. Ponowne obliczanie działa w obu kierunkach [jm kolistimetata sodu w mg / g bazy kolistyny] lub [mg / g bazy kolistyny ​​IU sodu kolistimetata] // 03.03.2018
  • Naprawiono błędy przetwarzania wprowadzonej ilości, na przykład 0,9 mg. // 24/05/2017
  • Dodano nową insulinę w Farmakopei Europejskiej (są one stosowane w większości preparatów insuliny europejskich producentów). // 09.05.2017
  • Dodano możliwość wprowadzania liczby w formacie " (ze spacjami jako ogranicznikami cyfr). // 09.05.2017
  • Wszystkie substancje i ich przeliczniki są weryfikowane i dodawane jest odniesienie do wiarygodnego źródła dla każdej substancji.
  • Usunięto kontrowersyjne produkty, których danych nie można zweryfikować.
  • Substancje są podzielone na grupy.
  • Nazwy niektórych substancji zostały poprawione.
  • Dodano synonimy niektórych substancji.
  • Dodano wyjście niezaokrąglone wynik należy zauważyć, że uzyskana wartość jest zbyt niska, a jednostki należy zmienić na mniejsze (na przykład, gramów (g) na miligram (MG)).
  • Konwerter jest przystosowany do urządzeń mobilnych.

  Specjalistyczne farmaceutyczne i medyczne narzędzia online i kalkulatory.

  Biochemiczne badanie krwi. Wyjaśnienie ONLINE

  Biochemiczne badanie krwi

  Biochemiczna analiza krwi odgrywa ważną rolę w diagnostyce różnych chorób. Za jego pomocą można w pełni przeanalizować stan swojego ciała i dokonać najdokładniejszego wniosku, szybko wykryć i zapobiec chorobie. Różne zmiany (odchylenia od normy) w analizie biochemicznej krwi mają wielkie znaczenie diagnostyczne na samym początku rozwoju choroby, aż do przejścia w ostrą postać. Dlatego bardzo ważne jest, aby nie stracić z pola widzenia żadnych odchyleń.

  Ponadto wyniki biochemicznego badania krwi są niezwykle ważne dla monitorowania stanu choroby i monitorowania leczenia.

  Jak odszyfrować biochemiczne badanie krwi

  Po prostu wypełnij pola formularza, niekoniecznie wszystkie, możesz wpisać tylko te, które Cię interesują i uzyskać odszyfrowanie.

  Nie zapomnij odwiedzić naszego katalogu artykułów. Zawiera wiele przydatnych informacji na temat większości wskaźników badania krwi i ich roli w diagnozowaniu.

  Nasza usługa "dekodowanie biochemicznego badania krwi" służy Państwu jako asystent przy ustalaniu wszelkich nieprawidłowości w badaniu krwi z normy. Ale warto pamiętać, że do ostatecznej diagnozy powinieneś skonsultować się ze specjalistą.

  Przeszły test ilościowy dla wirusowego zapalenia wątroby typu C. Wyniki są następujące: granica wykrywania jednego kolumny z szybkością 15 IU / ml 1ME = 2,5 kopii HCV RNA IU / ml. W innej kolumnie wynik wynosi 400 jm na ml (1,0 * 10 ^ 5 kopii na ml). Jak rozszyfrować?

  Wybaczcie mi proszę, zadałem pytanie, ale najwyraźniej nie prawidłowo malowane na wynikach gepatitS wyniki ilościowe analiza.Sdala są -w pojedynczej kolumny limitu wykrywalności 15 IU / ml = 2,5 1ME kopii HCV RNA IU / ml.V innej kolumny wynik - 400 ME w ml (1,0 * 10 ^ 5 kopii w ml) Jak rozszyfrować? A ile to jest poważne? Bardzo dziękuję za odpowiedź

  Cześć, Powtarzam - piszesz: 1ME ​​= 2,5 kopii. 400 do 2.5 będzie to nie może być 10 do 5 stopni - w błędzie rekordów!

  W jaki sposób odszyfrował mnie

  Konwertuj ciągi rozpoczynające się od popularnych skrótów form własności, w języku ukraińskim lub rosyjskim. Na przykład, zhuzhno TOV "i zapisuje róg" do konwersji na ciąg Tovaristvo obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu "Horn i zbawia", czy, powiedzmy, FOP Vasіsualіy Lohankіn przekształcić Fіzichna osobo-pіdpriєmets Vasіsualіy Lohankіn. A ponieważ czasami skrótem pisemnej w języku rosyjskim, konieczne jest zrozumienie funkcji i rodzaju skrótów „Ltd”, „SP” (jednoosobowej, rosyjski odpowiednik ukraińskiego FOP), wszystkie rodzaje, itp

  Najpierw tworzymy tablicę, listę popularnych skrótów:

  Nawiasem mówiąc, tu są takie same skrót w języku rosyjskim: (Dobrze, jak, jeśli chcemy wyświetlić wynik na rosyjski, a nie ukraiński, do wyjścia, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna zamiast Tovaristva obmezhenoyu vіdpovіdalnіstyu itd.)

  Może kiedyś ktoś się przyda. Tam przykład wykorzystuje niestandardową funkcję wielkich liter, na wszelki wypadek, podniosę ją. Jest to to samo, co strtoupper, ale rozumie cyrylicę, w tym. i rosyjski "ё" i ukraiński "іїєґ", a nawet białoruski "ў".

  Co to jest mg

  Podczas komunikacji w Internecie interlokutorzy często używają skrótów. Ten, kto pierwszy dostanie się do sieci, może zgubić się w obfitości nieznanych wyrażeń. Zastanówmy się, co to oznacza, mg, jedno z najczęściej używanych terminów w nieformalnej komunikacji.

  Co to znaczy, możesz zrozumieć mg, patrząc w słowniku języka angielskiego. Przecież to słowo jest skróceniem z obcej frazy OMG ("O mój Boże"), która jest tłumaczona na język rosyjski jako: "O, Boże!"

  Oznacza to, że mg wyraża się w przypadku zaskoczenia rozmówcy. Pisarz tego słowa pragnie w ten sposób wyrazić swoją własną konsternację, a może nawet szok.

  Co oznacza mg w kategoriach pozytywności lub negatywnego znaczenia tego słowa? Może być stosowany w obu przypadkach. Z negatywną oceną tego, co usłyszał, rozmówca chce wyrazić swoje krytyczne kpiny z pustki tego, co zostało powiedziane. Z pozytywnym przyjęciem otrzymanych informacji słowo mg może oznaczać nawet podziw ("O Boże, jak cudownie wszystko jest!").

  Czy warto używać redukcji w mg w mowie, czy to wskazuje na brak wykształcenia? Słowo jest bardziej młodzieńcze. W środowisku uczniów lub studentów może być swobodnie używany. W przypadku osób starszych słowo mg w rzeczywistości nie jest poważne.

  Strona internetowa rad

  Jak rozszyfrować IMHO

  Często spacerując po przestrzeniach rosyjskiego Internetu można poznać nieznane słowa i wyrażenia. Szczególnie kłopotliwe jest czuć się jak laikiem na forach. Jak każdy może zrozumieć wszystko, ale ty nie.

  Po pierwsze, dowiedzmy się, skąd pochodzi to słowo. I stało się, że był angielskim odpowiednikiem - IMHO, co oznacza w mojej skromnej opinii.

  I do przetłumaczenia - moim skromnym zdaniem.

  Ale to wciąż żart, co jest napisane powyżej.

  Nie byłoby pożądane, aby nękać ludzi, ale nadal trzeba głosić prawdę.

  I nie brzmi to zbyt przyjemnie. KG / AM jest szorstkim wyrażeniem i oznacza następującą - zawartość gównianą dupkiem autora.

  Piszą, kiedy ktoś nie musi tego lubić.

  Autorzy takich wyrażeń są zasadniczo niegrzeczni i nie powinienem zwracać na nie uwagi.

  Ludzie kultury, z reguły, rezygnują z bardziej akceptowalnych fraz.

  A jeśli zapomnisz zmienić układ klawiatury, otrzymasz dobrze znany Shl.

  Ten ostatni przyzwyczaił się i jest używany wszędzie.

  Co to jest Shl i co to znaczy IMHO, myślę, że jest to całkowicie jasne.

  Biochemiczne badanie krwi. Wyjaśnienie ONLINE

  Biochemiczne badanie krwi

  Biochemiczna analiza krwi odgrywa ważną rolę w diagnostyce różnych chorób. Za jego pomocą można w pełni przeanalizować stan swojego ciała i dokonać najdokładniejszego wniosku, szybko wykryć i zapobiec chorobie. Różne zmiany (odchylenia od normy) w analizie biochemicznej krwi mają wielkie znaczenie diagnostyczne na samym początku rozwoju choroby, aż do przejścia w ostrą postać. Dlatego bardzo ważne jest, aby nie stracić z pola widzenia żadnych odchyleń.

  Ponadto wyniki biochemicznego badania krwi są niezwykle ważne dla monitorowania stanu choroby i monitorowania leczenia.

  Jak odszyfrować biochemiczne badanie krwi

  Po prostu wypełnij pola formularza, niekoniecznie wszystkie, możesz wpisać tylko te, które Cię interesują i uzyskać odszyfrowanie.

  Nie zapomnij odwiedzić naszego katalogu artykułów. Zawiera wiele przydatnych informacji na temat większości wskaźników badania krwi i ich roli w diagnozowaniu.

  Nasza usługa "dekodowanie biochemicznego badania krwi" służy Państwu jako asystent przy ustalaniu wszelkich nieprawidłowości w badaniu krwi z normy. Ale warto pamiętać, że do ostatecznej diagnozy powinieneś skonsultować się ze specjalistą.