Gastroenterolog z najwyższej kategorii
lekarz nauk medycznych
Wasiljew Władimir Aleksandrowicz

Zasilanie

Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C to diagnoza lub zdanie?
Co to jest przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C?
Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby C jest przewlekłą chorobą zapalną wątroby, kondycjonowaną Wirus zapalenia wątroby typu C, który powstaje 6 miesięcy po ostrym zapaleniu wątroby WZW typu C (często w postaci utajonej).
Ponad 500 milionów ludzi na całym świecie cierpi na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C i istnieje wyraźna tendencja do rocznego wzrostu. U 80% pacjentów z ostrym zapaleniem wątroby typu C rozwija się przewlekłe zapalenie wątroby typu C, który jest transformowany do progresji do marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego w 20% przypadków. Do dnia 11 określona genotypów i ponad 100 podtypów wirusa zapalenia wątroby typu C w DIC dominujący genotyp 1b i 3a.

Sposoby transmisji wirusa zapalenia wątroby typu C.: Pozajelitowo (zainfekowanych transfuzji krwi, zastosowanie niesterylnych igieł i strzykawek, tatuażu, akupunktura), a także możliwych sposobów zakażenia sex okołoporodowej, w pozycji poziomej. Wysokie ryzyko tej choroby mają osoby poddane hemodializie, homoseksualiści, narkomani, a także pracownicy medyczni.
Rozważ, to wykrycie przeciwciał HCV informuje o ostrym lub przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C (zależy od kliniki). W przypadku wykrycia przeciwciał NSV- i nie-HCV RNA wykrywa się we krwi mogą być wiremia w ostrym zapaleniu wątroby typu C. Wykrywanie RNA HCV i wykrywanie we krwi HCV przeciwciała mogą być ostre lub przewlekłe zapalenie wątroby typu C, wirusem zapalenia wątroby typu C u osób z immunosupresją.
Czynniki wpływające na postęp przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C: Negatywny wpływ leczenia, stosowanie alkoholu, choroby u osób powyżej 40 lat, genotyp 1 b, duża liczba wirusów zapalenia wątroby typu C, o wysokiej wydajności ALT w surowicy, sposoby transmisji, podwójnej infekcji HBV (przewlekłego zapalenia wątroby typu B), koinfekcji wirusem HIV.
Szczególne badania w celu potwierdzenia lub wykluczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C są zalecane osobom:
- HIV-pozytywny
- nawet raz przyjmując lek do wstrzykiwań
- którzy otrzymywali produkty krwiopochodne i transfuzję krwi (transfuzję krwi)
- Noworodki matek zakażonych HCV
- funkcjonariuszy organów ścigania
- pracownicy służby zdrowia
- partnerzy seksualni osób zakażonych HCV
- mających nieuzasadnione podwyższone parametry ALT, AST krwi

Możliwości rozpoznania przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C?
Rozpoznanie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C:
Weź pod uwagę historię choroby i anamnezy życia.
Skargi (60 - 80% przypadków nie ma żadnych szczególnych objawów przewlekłego zapalenia wątroby, podczas gdy objawy kliniczne infekcji u 25% przypadków jest wskaźnikiem odpowiedzi na leczenie przeciwwirusowe)
- zmęczenie
- słabość
- drażliwość
- pogorszenie apetytu
- wzdęcia
- nudności
- gorzki smak
- Zgaga (rzadko)
- ciężar w prawym podżebrzu
- zwiększone krwawienie
- ból w stawach
- swędząca skóra
- zaburzenia w rytmie snu
- podklubna temperatura ciała (nieokreślona)

Dane z obiektywnych badań:
- żółtaczka skóry (nie zawsze)
- żółtaczka twardsza (nie zawsze)
- często wzrost dolnej krawędzi wątroby (często)
- wzrost dolnego bieguna śledziony (nie tak często)

Dane o instrumentalnych metodach badawczych:
- USG, CRT, MRI narządów jamy brzusznej
- endoskopia (EFGDS) w celu wykluczenia ESAID
- biopsja wątroby (przezskórna) - ze wskazaniami
- fibroelastografia (w celu wykrycia zwłóknienia i stopnia zwłóknienia wątroby, początkowej marskości wątroby) - ze wskazaniami

Laboratoryjne metody badań:
- badanie histologiczne próbek biopsji wątroby
- badanie radioizotopowe wątroby
- fibrotest (do wykrywania zwłóknienia i stopnia zwłóknienia wątroby, początkowej marskości) - ze wskazaniami
- badania krwi: zwiększone szybkości ALT i AST do wykrywania aktywności wykrycie wirusa zapalenia wątroby typu C, do dalszych etapów reaktywacji (replikacji), wirusa markerów obciążenia do monitorowania skuteczności leczenia HCV genotyp zapalenia wątroby typu C w celu uwzględnienia rokowanie leczenia, hormony tarczycy i wyznaczeniu innych wskaźników krew według uznania lekarza)
- analizy moczu (ogólne, diastasis) i kału (krwi utajonej)
Pozawątrobowe objawy przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C:
- skóra (pokrzywka, liszaj płaski, rumień, skórne martwicze zapalenie naczyń)
- endokrynologiczne (cukrzyca, nadczynność tarczycy, niedoczynność tarczycy, autoimmunologiczne zapalenie tarczycy)
- porażka oczu (wrzodziejące zapalenie rogówki, zapalenie błony naczyniowej)
- hematologiczne (mieszana krioglobulinemia, trombocytopenia, niedokrwistość aplastyczna itp.)
- autoimmunologiczne (zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie stawów, guzkowe zapalenie tętnic, kardiomiopatia przerostowa, itp.)
Biorąc pod uwagę biochemiczne analizy krwi, izolowana jest aktywność przewlekłego zapalenia wątroby:
- minimum: ALT do 3 norm
- słabo wyrażone: ALT do 5 norm
- umiarkowanie wyrażone: ALT do 5-10 norm
- wyrażone: powyżej 10 norm
Biorąc pod uwagę aktywność procesu w wątrobie, ujawnia się wskaźnik aktywności histologicznej (IGA), który uwzględnia zmiany morfologiczne w przewlekłym zapaleniu wątroby:
- okołoporodowa martwica hepatocytów (z uwzględnieniem mostków) - od 0 do 10 punktów
- wewnątrznaczyniowa martwica ogniskowa (z dystrofią komórek wątroby) - 0 - 4 punkty
- Naciek zapalny w portalu odcinki wątroby - 0 - 4 punkty
- zwłóknienie wątroby - 0 - 4 punkty
Zgodnie z IGA (lub "indeks" Knodell "identyfikuje aktywność przewlekłego zapalenia wątroby:
- minimalna aktywność przewlekłego zapalenia wątroby - 1 - 3 punkty
- mała aktywność - 4 - 8 punktów
- umiarkowana aktywność - 9 - 13 punktów
- wysoka aktywność - 13 - 18 punktów
Przewlekłe zapalenie wątroby wyróżnia się na etapie (skala METAVIR):
0 - nie ma zwłóknienia
1 - łagodne zwłóknienie okołowrotne
2 - łagodne włóknienie z septą port-portal
3 - zaznaczone zwłóknienie z septą port-central
4 - marskość wątroby

Pacjentów zdiagnozowanych przez badania laboratoryjne krwi następujących genotypach 1-a, 1 b (genotyp 1 b panuje w Japonii), genotyp 3 ujawnić (w tym dożylnie zażywających narkotyki), genotyp 4 (często spotykane w niektórych krajach europejskich i regiony Afryki), genotyp 5 (często występujący w Afryce Południowej), genotyp 6 (często spotykany w krajach Azji Południowej). W Odessie i innych miastach Ukrainy genotypy są identyfikowane w certyfikowanych laboratoriach: 1, 2, 3.

Jakie są możliwości leczenia i skutecznego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C?
Możliwość leczenia przeciwwirusowego i jej korekcji odbywa się na podstawie badań laboratoryjnych, tolerancja leków i innych składników (pragnienie pacjenta poddawanego obróbce lub kontynuować leczenie u lekarza któremu ufa, zdolność ekonomiczną pacjenta do nabywania leków, etc.).
Rozważ, że lekarz gastroenterolog i doktor infektsionist wzajemnie się uzupełniają, tak jak w przypadku pierwotnej diagnozy, rejestracji i dynamicznej obserwacji pacjenta.
Według literatury światowej (USA, Rosja, Francja, Izrael, Irlandia, Niemcy, Ukraina) uzyskano pozytywne wyniki w leczeniu pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Obecnie poszukuje się nowych leków i taktyk pacjentów. Już zgromadzono pozytywne doświadczenie skutecznego leczenia przeciwwirusowego u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C z gastroenterologami - hepatologami i chorobami zakaźnymi w Odessie.

Czy istnieją wskazania i przeciwwskazania do powołania terapii antywirusowej?
Wskazania do powołania terapii antywirusowej są ogólnie znane gastroenterologowi-hepatologowi, infekologowi, który leczy pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C.
Wskazania do przepisywania leków przeciwwirusowych w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C:
określa lekarza prowadzącego, zgodnie z protokołem

Przeciwwskazania do powołania terapii przeciwwirusowej dla osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C:
- ciężka niekontrolowana depresja, historia zaburzeń psychicznych (zwłaszcza depresja), epilepsja
- Choroby tarczycy
- po przeszczepieniu narządu
- choroby autoimmunologiczne
- ciężkie choroby somatyczne: choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca
- cukrzyca (nieskompensowana w pierwszej kolejności)
- niewydolność nerek
- dalsze stosowanie alkoholu i / lub leków (wskazane jest, aby osoby te powstrzymały się od jedzenia przez 6 miesięcy przed zaleceniem terapii antywirusowej)
- kobiety w ciąży
- dzieci poniżej 2 lat
- którzy są nadwrażliwi na narkotyki

Jakie są cele terapii antywirusowej? Celem jest zniknięcie wirusów z krwi i wątroby.

Główne cele terapii antywirusowej u osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C:
- zwalczanie wirusa (w tym całkowite wyleczenie)
- osiągnięcie remisji choroby (czyli zapobieganie rozwojowi marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego - pierwotny rak wątroby)
- poprawa jakości życia
- poprawa obrazu histologicznego
- poprawa wskaźnika fibrotestu
W ten sposób, Głównym celem terapii pacjent z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C, to w celu uzyskania stabilnej reakcji laboratoryjnym, które przejawia się brakiem wskaźnik ponowna analiza krwi HCV RNA, 6 miesięcy po zakończeniu leczenia przeciwwirusowego.
Dodatkowe cele terapii przeciwwirusowej u osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C:
- spowolnienie postępu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (w tym transformacja przewlekłego zapalenia wątroby w zwłóknienie i / lub marskość wątroby)

Jaka jest kontrola skuteczności terapii antywirusowej?
Lekarz prowadzący (gastroenterolog-hepatologa) może polecić monitorowania skuteczności terapii przeciwwirusowej po 4 tygodniach leczenia (szybka odpowiedź wirusologiczna) po 12 tygodniach (do 3 miesięcy) leczenia (wczesna odpowiedź wirusologiczna) po 24 tygodniach (6 miesięcy), lub 48 tygodni (12 miesiące) leczenia (natychmiastowa odpowiedź wirusologiczna), utrzymujący się efekt po terapii przeciwwirusowej po 12 miesiącach lub więcej (prawdopodobnie do 5 lat obserwacji).

Rozróżnić w praktyce gastroenterologicznej:

Szybki efekt wirusologiczny Świadczy to o skuteczności terapii przeciwwirusowej po leczeniu przeciwwirusowym (4 tygodnie), gdy nie wykrywania RNA HCV w powtórnej analizy krwi (w wstępnego wykrywania ilości RNA HCV krew przed leczeniem).
Identyfikacja szybkim działaniem wirusologicznej po 4 tygodniach leczenia przeciwwirusowego może skrócić czas leczenia z genotypem 2 i 3, a nawet może być - o genotypie 1b (przy początkowej wiremii)
Wczesny efekt wirusologiczny potwierdzić dane laboratoryjne, gdy poziom RNA-HCV obniży się o> 2 lg w porównaniu z danymi wyjściowymi lub gdy RNA-HCV nie zostanie wykryty po 12 tygodniach (3 miesiące) terapii przeciwwirusowej
Natychmiastowa odpowiedź wirusologiczna jest potwierdzone, gdy RNA-HCV nie jest wykrywany we krwi pod koniec 24 tygodni (6 miesięcy) lub 48 tygodni (12 miesięcy) terapii przeciwwirusowej
Pacjenci z genotypem 2 i 3 częściej reagują na terapię przeciwwirusową (interferon i rybawiryna) przez 6-miesięczny cykl leczenia.
Pacjenci zakażeni genotypami 1 i 4 rzadziej odpowiadają na leczenie przeciwwirusowe i powinni być leczeni w ciągu roku lub dłużej, biorąc pod uwagę skuteczność leczenia. W przypadku nawrotów, braku odpowiedzi laboratoryjnej na prowadzoną terapię antywirusową, w celu wyjaśnienia potrzeby dalszego leczenia w każdym przypadku, decyzję podejmuje indywidualnie z lekarzem prowadzącym, a także w celu zidentyfikowania skutków ubocznych leków.

Stała odpowiedź wirusologiczna odnotować u 70-80% pacjentów z genotypem 2 lub 3 i 40-50% z genotypem 1b.

ocenia hepatologa (monitory) Skuteczność terapii interferonem (AST lub ALT, w obecności lub nieobecności HCV RNA, który to czynnik czasu) u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C - gastroenterolog:
- remisja biochemiczna po zakończeniu leczenia (normalizacja wskaźników ALT i AST)
- całkowita remisja po zakończeniu leczenia (normalizacja wskaźników ALT i AST oraz zanik krwi RNA-HCV bezpośrednio po leczeniu
- stabilna remisja biochemiczna (utrzymanie prawidłowej aktywności AlAT i AspAT po 6 miesiącach lub więcej po zakończeniu leczenia)
- stabilna całkowita remisja (utrzymanie normalnych parametrów ALT i AST oraz brak RNA-HCV we krwi po zakończeniu leczenia
- nawrót (wzrost aktywności AlAT i AspAT i / lub RNA-HCV we krwi po zakończeniu leczenia)
- brak efektu terapeutycznego (brak normalizacji wskaźników ALT lub AST i / lub zatrzymanie RNA-HCV w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia leczenia i / lub po zakończeniu leczenia

Czy leczenie interferonem jest możliwe?
Przy stosowaniu w leczeniu interferonów niektórzy pacjenci mogą mieć powikłania:
1. Leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów poniżej 4 tys. w 1 μl krwi)
Leczenie:
- z łagodną leukopenią (neutropenią), krótkotrwałe (w tym jednorazowe zmniejszenie dawki Pegasys do 135 μg) zmniejszenie dawki
- ze spadkiem liczby granulocytów poniżej 500 komórek na 1 μl krwi pegazowej zostanie anulowane
- użycie neopogenu
- inne leki
2. Małopłytkowość (przy krytycznym poziomie płytek - poniżej 25 tysięcy w 1 μl krwi)
Leczenie:
- filgrastim
- molgrastim
- inne leki

Czy leczenie rybawiryną jest możliwe?
W przypadku stosowania w leczeniu rybawiryny (kopegus itp.) Niektórzy pacjenci mogą mieć powikłanie:
1. Anemia (zmniejszenie stężenia hemoglobiny do 120 g / l)
Leczenie:
- z poziomem hemoglobiny 101 - 119 g / l rekombinowanej erytropoetyny (recormon) w dawce 100 jm / kg 3 razy w tygodniu. przed otrzymaniem badań krwi z normalnym poziomem hemoglobiny
- przy poziomie hemoglobiny od 100 do 85 g / l dawka rybawiryny jest zmniejszona dwukrotnie
- na poziomie hemoglobiny poniżej 85 g / l należy przerwać podawanie rybawiryny
- u pacjentów z chorobami serca ze zmniejszeniem stężenia hemoglobiny mniej niż 120 g / l należy zlikwidować rybawirynę

W rozwoju niedoczynnoś ci tarczycy konsultacji gruczoł tarczycy przez endokrynologa do wymiennej terapii L-tyroksyny.

Czy istnieje alternatywna terapia u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C?
Alternatywne leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (w nie reagujących na leczenie przeciwwirusowe przeciwwskazania na interferon i / lub ribaverinu ujawniła nietolerancji, utratę funkcjonalności interferonów i ribaverina powodu trudności ekonomicznych i innych przypadków)
- proteflazid (zgodnie z programem)
- bicyklo
- tsikloferon (zgodnie z programem)
- przeciwgorączkowe hepatoprotektory
- kwas ursodeoksycholowy
- niezbędne
- inne metody i metody

Czy masz doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C?
Z moich lat praktycznego doświadczenia (gastroenterolog - hepatologa Wasiliew VA) diagnozowanie i monitorowanie leczenia (z uzdrowienia - wybawienie z krążenia krwi RNA - HCV), duża liczba pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C i dynamiczną obserwację nich chce podkreślić wagę indywidualnego podejścia do każdego cierpliwy. Konieczne jest, aby wziąć pod uwagę początkowe wskazania i przeciwwskazania do leczenia i wielu innych składników oczekiwanego efektu leczenia przeciwwirusowego.
Stabilną odpowiedź wirusologiczną uzyskano u 76% pacjentów z genotypem 2 lub 3 i 49% u pacjentów z genotypem 1b.
Wśród kilku tzw dobra nie reagują na leczenie przeciwwirusowe przeprowadzono przez osoby, u których przed zabiegiem: subikterichnost twardówce wysokie obciążenia wirusem o genotypie 1, wysoki odczyt cholestazę i / lub żelaza w krwi etapie zwłóknienie (F3, F4).

Czy konieczne jest prowadzenie dynamicznego monitorowania pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C?
Dynamiczny monitoring osób z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C jest wykonywany przez gastroenterologa - hepatologa rocznie (co najmniej 2 razy w roku) z kontrolą laboratoryjną. Dynamiczne monitorowanie osób po skutecznej terapii przeciwwirusowej jest celowe, szczególnie przez gastroenterologa-hepatologa od 5 lat.

Jakie są według Pana aktualne informacje na temat rozpoznania i leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C, które może zainteresować lekarza gastroenterologa i pacjenta?

Nowe informacje na temat leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C (2016)

Europejskie Stowarzyszenie Badań nad funkcji i struktury EASL wątroby, 2016 przedstawiono uaktualnione zalecenia dotyczące leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C. Według zaktualizowanego zarządzania zakończył erę stosowania terapii interferonem zapalenia wątroby typu C w krajach europejskich, jak również wyłączone z schematów leczenia opartych na zastosowaniu tylko jednego.

W pewnych warunkach wskazuje się, że niektóre schematy leczenia wymagają korekty w czasie lub wzmocnienia za pomocą rybawiryny, pod warunkiem przeprowadzenia testów w celu identyfikacji mutacji oporności na lek.

Połączenie sofosbuvir połączeniu z velpatasvirom zalecany do leczenia wszystkich genotypów. Tak więc eksperci europejscy dodany rybawiryny w leczeniu pacjentów leczonych wcześniej systemów z pegylowanym interferonem (to różni się od amerykańskiej zalecenia AASLD, gdy rybawiryny tego programu jest stosowany wyłącznie u pacjentów, którzy nie otrzymywali wpływ na boceprewiru terapia telapreviru lub simeprevirom i także u pacjentów z marskością wątroby).

Zgodnie z zaleceniami EASL, 2016, oferowany jest następujący lekarz (hepatolog, gastroenterolog, specjalista od chorób zakaźnych):

1. Opracowano wskazania do leczenia pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C:

- którzy powinni być traktowani koniecznie

- kto powinien być leczony

- do kogo leczenie może być opóźnione

2. Z opracowanymi różnymi kombinacjami tabletkowych leków do leczenia pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, możesz skonsultować się ze mną w celu uzyskania porady - gastroenterologa (w gabinecie lekarskim gastroenterologa).

Należy zauważyć, że celem leczenia przeciwwirusowego u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C jest: wyzdrowienie, całkowite usunięcie wirusa nie tylko z krwi, ale także z wątroby.

Uwaga: Więcej szczegółów na temat możliwości wczesnego wykrywania przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, zwłaszcza przeciwwirusowym i / lub innego traktowania osób z rozpoznanym przewlekłym zapaleniem wątroby typu C, można dowiedzieć się na przyjęciu u gastroenterologa - hepatologa najwyższa kategoria Doktor nauk medycznych Wasiljew Władimir Aleksandrowicz.

Leczenie zapalenia wątroby typu C w Odessie

Wirusowe zapalenie wątroby typu C, występujące w dowolnej z jego nieodłącznych postaci, ostre (początkowe) lub chroniczne, było i pozostaje jedną z najniebezpieczniejszych chorób na Ziemi.

Jest niebezpieczny, ponieważ jest trudny do wykrycia i rozpoczęcia leczenia, a ponieważ znajduje się w ludzkim ciele, niszczy wątrobę i zakłóca prawidłowe działanie innych narządów. Zdarza się, że ludzie żyją z chorobą od kilku lat, czując ból w brzuchu, ale bez podania wartości, a gdy okaże się badania, nie jest po prostu zapalenie błony śluzowej żołądka lub zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie wątroby i C.

Bardzo wielu ludzi nawet nie pamięta, gdzie i kiedy mogą się zarazić, popaść w panikę, wpaść w depresję, odejść od swoich bliskich.

W Odessie wiele osób żyje bez wiedzy o swojej chorobie, a niektórzy wiedzą, ale nie stać ich na rozpoczęcie leczenia z powodu braku funduszy.

Teraz większość ludzi wie, że zapalenie wątroby typu C jest całkowicie wyleczone, po prostu potrzebujesz i nie szukaj wymówek.

Leki stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C w Odessie można kupić w najbardziej optymalnej cenie, nasza apteka internetowa zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do leczenia.

Sofosbuvir, Daklatasvir, Ladipasvir - te leki wytrzymują bezlitosne zdanie "kochającego mordercy". A w naszej aptece są.

Z dowolnym genotypem z

Jak działają podstawowe składniki naszych leków

Sofosbuwir - substancja blokuje cząsteczkę białka wirusa NS5B, po którym wirus nie może rozwijać się w organizmie. Ma wysoki stopień bezpieczeństwa, co zmniejsza ryzyko skutków ubocznych prawie do zera. Służy do terapii kombinatoryjnej dla dowolnego genotypu wirusa, z marskością lub bez, jak również z towarzyszącym HIV.

Daklataswir - ta substancja blokuje cząsteczkę wirusowego białka NS5A, która w połączeniu z sofosbuwirem całkowicie pozbawia wirusa zapalenia wątroby typu C rozprzestrzeniania się w organizmie. Recepcji praktycznie nie towarzyszą efekty uboczne. Dotyczy wszystkich genotypów wirusa, z marskością lub bez, jak również ze współzakażeniem.

Lediwaswir jest substancją stosowaną jednocześnie z sophosbuvirem do blokowania dwóch cząsteczek NS5A i NS5B jednocześnie. Jest wystarczająco skuteczny w przypadku pierwszego i czwartego genotypu wirusa zapalenia wątroby typu C.

Velpatasvir - substancja czynna, jak Bloch kiruyuschie cząsteczki NS5A i stosowane w połączeniu z sofosbuvir, ale kombinacja ta nadaje się do każdego kraju sześciu genotypów HCV. Pierwszy lek pangenotypowy przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C.

Tenofowir jest substancją, która jest skutecznie stosowana w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B i zakażenia wirusem HIV. Do tej pory jest to jeden z najmniej toksycznych leków, które można stosować nawet w czasie ciąży.

Leczenie zapalenia wątroby typu C - nowoczesna taktyka leczenia zapalenia wątroby

Nowoczesna strategia i taktyka leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest jedną z najgroźniejszych chorób zakaźnych wątroby. Jednak nie przyjmuj tej diagnozy jako zdania. Obecnie istnieją leki antywirusowe, których stosowanie prowadzi do spowolnienia, a nawet całkowitego zawieszenia choroby. Leczenie zapalenia wątroby typu C uzupełnia terapia patogenetyczna, reżim i dieta. Wiadomo, że do 30% pacjentów pozbawia się infekcji, ponieważ mają silny układ odpornościowy i nie potrzebują leczenia. W przypadku, gdy leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C jest konieczne, jego celem jest wyleczenie, którego powodzenie zależy od wielu czynników, z których najważniejszym jest szczep wirusa zapalenia wątroby typu C i rodzaj zapewnionego leczenia.

Czy można całkowicie wyleczyć zapalenie wątroby typu C?

Wirusowe zapalenie wątroby typu C nie jest zdaniem. Za pomocą nowoczesnych leków przeciwwirusowych wyleczy się do 90% pacjentów, pod warunkiem, że mają oni wysoki dostęp do nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia. U niektórych pacjentów choroba może zostać zatrzymana, co znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia marskości i pierwotnego raka wątroby.

Przygotowanie pacjenta do leczenia

Leczonych pacjentów podatnych, zarówno ostre jak i przewlekłe postacie zapalenia wątroby typu C, po obróbce ocenia się stopień uszkodzenia wątroby, dla których nie jest etapem choroby i podstawowe cechy wirusologiczna (obciążenie wirusowe genotypu wirusa, pierwszego genotypu wirusa podtypu). Określenie stopnia marskości wątroby wymaga szczególnej uwagi, ponieważ pacjenci z tą patologią nieadekwatnie reagują na leczenie.

Surowica krwi mierzy poziom enzymów wątrobowych, bilirubiny, albuminy, czasu protrombinowego MNO +, szybkości filtracji kłębuszkowej i kreatyniny. Ogólny test krwi przeprowadza się z użyciem wzoru leukocytów i liczby płytek krwi. Ocenia się powiązaną patologię.

Jak leczyć zapalenie wątroby typu C

Leczenie zapalenia wątroby typu C interferonem

Dość długi czas chemioterapii z interferonu i rybawiryny jest złotym standardem do leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, to jednak był mniej skuteczny u pacjentów zakażonych HCV o genotypie 1 i zwłóknienia wątroby. Ponadto, leczenie wymagało tygodniowych iniekcji przez 48 tygodni, wskaźnik odzyskiwania osiągnął tylko 50%, leki często powodowały niepożądane, a czasem zagrażające życiu reakcje. Obecnie WHO zaleca stosowanie schematów leczenia zapalenia wątroby z interferonem tylko u pacjentów z 5, 6 lub 3 genotypami z marskością wątroby.

Nowe standardy w leczeniu zapalenia wątroby typu C preparatami o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym (PDPD)

Obecnie leki przeciwwirusowe o udowodnionym różnym stopniu aktywności są zalecane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C. Od 2014 r. Reżimy chemioterapii bez interferonów zaczęły być rejestrowane i zalecane do stosowania. Włączenie leków przeciwwirusowych o działaniu bezpośrednim (PDAP) do reżimu leczenia dało szansę wyleczenia wielu pacjentów, którzy wcześniej nie mieli szans na wyleczenie. PPD nie tylko mają wysoką wydajność, ale także mają minimalny wpływ na jakość życia i są dobrze tolerowane przez pacjentów. Kombinacje leków antywirusowych o działaniu bezpośrednim pomagają pokonać oporność na leki. Czas na przyjmowanie leków został zredukowany, stały się wygodne w użyciu, zniknęły zasady anulowania, rozszerzono krąg osób do leczenia z towarzyszącą patologią.

Standardy leczenia pacjentów we współczesnym świecie zmieniają się szybko. Koszt leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C ("kosz leków") jest wysoki. Leki przeciwwirusowe na Ukrainie nie są prezentowane pacjentom bezpłatnie, a także w innych krajach. Większość zarażonych osób nie jest w stanie kupić drogich zagranicznych leków przeciwwirusowych. W wielu krajach leki generyczne są stosowane w leczeniu zapalenia wątroby, leków, które są wprowadzane do obrotu po wygaśnięciu ochrony patentowej oryginalnych leków. Ich użycie znacznie zmniejsza koszty leczenia.

Oprócz wysokich kosztów leczenia, leki przeciwwirusowe mają szereg skutków ubocznych, co w niektórych przypadkach uniemożliwia uzyskanie pozytywnego wyniku. Choroby autoimmunologiczne, ciąża, alkoholizm i choroby krwi są bezwzględnymi przeciwwskazaniami do powołania terapii przeciwwirusowej. Skuteczność leczenia jest zmniejszona u osób o obniżonej odporności, pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C + B, przy zainfekowanych wirusem o genotypie 1 b Długotrwałe, przewlekłe choroby u pacjentów cierpiących na choroby autoimmunologiczne i otyłości.

Pacjent z wirusowym zapaleniem wątroby typu C powinien być stale pod nadzorem lekarza weterynarii, gastroenterologa i lekarza chorób zakaźnych. W razie potrzeby pacjenta obserwują inni specjaliści.

Zasady przepisywania leków przeciwwirusowych

Kiedy zdiagnozowana jest choroba, przeprowadzany jest wywiad, którego celem jest stworzenie świadomego pragnienia pacjenta do leczenia oraz optymistyczne podejście do nadchodzącej długotrwałej terapii. Pacjenci powinni znać cechy przebiegu klinicznego zapalenia wątroby typu C, zasady postępowania w życiu codziennym, specyfikę leków antywirusowych i związane z tym trudności (czas trwania leczenia, skutki uboczne leków, wysokie koszty leczenia).

 • W leczeniu zapalenia wątroby typu C stosuje się kombinacje leków przeciwwirusowych.
 • Aby uniknąć rozwoju oporności na stosowane leki, schemat leczenia powinien być okresowo zmieniany.
 • Leczenie zapalenia wątroby jest długie. Średni czas trwania leków przeciwwirusowych wynosi od 6 do 18 miesięcy.
 • Aby skorygować niepożądane skutki terapii, pacjent musi co miesiąc odwiedzać specjalistę i przejść niezbędne badania laboratoryjne.

Wirusowe leczenie zapalenia wątroby typu C w schematach leczenia bez interferonu

W reżimach leczenia bez interferonu stosuje się bezpośrednie leki przeciwwirusowe. Podstawą tych leków są substancje, które naruszają replikację wirusów. W sercu tych procesów leży wpływ na białka wirusowe (białka) i kwasy nukleinowe. Wszystkie FDP są podzielone na kilka grup.

Inhibitory proteazy

Pierwsza generacja leków obejmuje:

 • Boceprewir i Telaprewir (preparaty pierwszej fali), Simeprewir, Asunaprewir, Faldaprewir, Parytaprewir, Danoprewir i Sovaprewir (preparaty drugiej fali).
 • Druga generacja leków to: Grazoprewir, Norlaprewir i ASN-2684.

Leki przeciwwirusowe Symeprivir i Parataprewir są zatwierdzone w UE w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C w 2015 roku.

Pod wpływem inhibitorów NS3 / 4A wirus zapalenia wątroby typu C przestaje się namnażać. Symepriwir jest wygodny w użyciu, ma dobry profil bezpieczeństwa, jest aktywny wobec 1, 2 i 4 genotypów wirusa. Grazoprewir jest lekiem drugiej generacji. Jest aktywny przeciwko wszystkim genotypom wirusów. Bariera jego odporności jest wyższa niż w przypadku leków pierwszej generacji.

Inhibitory polimerazy NS5A

 • Do pierwszej generacji leków należą: Daklataswir, Ladipaswir, Samataswir, Ombitaswir, ASN-2928 i PPI-668.
 • Lekami drugiej generacji są: ASN-3102, GS-5816 i Elbasvir.

Leki przeciwwirusowe Daklataswir i Ladipaswir są zatwierdzone w UE w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C w 2015 roku.

Inhibitory polimerazy NS5A prowadzą do zmniejszenia miana wirusa od pierwszych dni leczenia. Efekt antywirusowy powstaje w wyniku zablokowania replikacji wirusów, ich montażu i uwalniania z komórek. Preparaty pierwszej generacji są skuteczne przeciwko różnym genotypom wirusów. Mają niską barierę odporności, szczególnie w odniesieniu do 1 i 3 genotypów. Daklataswir w swojej klasie ma największą aktywność przeciwwirusową. Jest to część schematów leczenia zi bez interferonu.

Inhibitory polimerazy NS5B Nukleoza (t)

Pierwsza generacja leków to: Sofosbuvir, FLS-2000, Meritsitabin, Dasabuvir, AVT-072, Beklabuwir, Sterbouvir, Tegobuvir i Filibuvir.

Inhibitory polimerazy NS5B Nukleoza (t) sulfosbuwir i dasabuwir są zatwierdzone w UE w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C w 2015 r. Zostały zarejestrowane 25.03. 2016

Leki przeciwwirusowe tej grupy, przenikające do zakażonych komórek, wiążą się z niezależną od RNA polimerazą i tym samym naruszają proces replikacji wirusa. Mają wysoką aktywność przeciwwirusową wobec wszystkich genotypów i barierę o wysokiej oporności.

Sophosbuvir stosuje się w reżimach leczenia jako główny lek z inhibitorami NS3 / 4A, NS5A i rybawiryną. Lekarze chorób zakaźnych uważają, że generics Sofosbuvira również dają dobry efekt terapeutyczny.

Rozwój niektórych inhibitorów polimerazy NS5B (Deleubovir (BI), Tegobuvir i Filibuvir) w połączeniu z wieloma negatywnymi właściwościami jest przerywany.

Leczenie zapalenia wątroby typu C

Cel niektórych schematów leczenia przeciwwirusowego zależy od genotypu wirusa, stopnia uszkodzenia wątroby i wyników poprzedniej terapii. Poniżej znajdują się zalecenia Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Chorobą wątroby 2016. Schematy te są zalecane dla osób, które wcześniej nie otrzymywały leków przeciwwirusowych u osób z nierozwiązaną opornością w wyniku standardowych schematów leczenia, w tym interferonu i rybawiryny.

Schemat leczenia genotypu 1a zapalenia wątroby typu C.

 • Sofosbuvir + Ladipasvir 12 tygodni.
 • 3D-terapia (Dasabuvir + Ombitasfir + Parytaprewir + Rytonawir jako lek pobudzający działanie farmakologiczne) z lub bez rybawiryny 12 tygodni.
 • Sofosbuvir + Simeprivir 12 tygodni.
 • Sofosbuvir + Veltalasvir 12 tygodni.
 • > Sofosbuvir + Daklatasvir 12 tygodni.
 • Grazoprevir + Elbasvir 12 tygodni.
Ryc. 5. Leki skojarzone z zapaleniem wątroby typu C: Sofosbuwir + Ladipaswir (zdjęcie po lewej). Sofosbuvir + Veltaspasvir (na zdjęciu po prawej).

Leczenie zapalenia wątroby typu C za pomocą Sofosbuvir i Daklataswir

 • Sofosbuwir i Daklataswir są stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu 1. Połączenie tych leków i ich leków generycznych wykazało doskonałe wyniki leczenia - od 86 do 100%.
 • Czas leczenia sophosbuvir + daklatasvir zmniejszył się do 14 - 24 tygodni. Lek stosuje się raz dziennie na 1 tabletkę: Sofosbuvir 400 mg + Daklataswir 60 mg.
 • Dobra tolerancja.
 • Minimalne skutki uboczne: ból głowy, osłabienie, zmniejszony apetyt i nudności.

Schemat leczenia genotypu 1b zapalenia wątroby typu C.

 • Ryc. 6. Połączony lek Zepatyr. Zawiera Grazoprevir + Elbasvir. Lek jest zatwierdzony przez FDA i Komisję Europejską do leczenia przewlekłych wirusów zapalenia wątroby typu 1 i 4.

Sofosbuvir + Ladipasvir 12 tygodni. 3D-terapia (Dasabuvir + Ombitasfir + Parytaprewir + Rytonawir jako lek pobudzający działanie farmakologiczne) 12 tygodni.

 • Sofosbuvir + Simeprivir 12 tygodni.
 • Sofosbuvir + Daklatasvir 12 tygodni.
 • Sofosbuvir + Veltalasvir 12 tygodni.
 • Grazoprevir + Elbasvir 12 tygodni.
 • Schemat leczenia genotypu 2 zapalenia wątroby typu C.

  • Sofosbuvir + Daklatasvir 12 tygodni.
  • Sofosbuvir + Veltalasvir 12 tygodni.
  • Grazoprevir + Elbasvir 12 tygodni.

  Schemat leczenia genotypu 3 zapalenia wątroby typu C.

  • Sofosbuvir + Daklatasvir 12 tygodni.
  • Sofosbuvir + Veltalasvir 12 tygodni.

  Terapia patogenetyczna zapalenia wątroby typu C

  W przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C patogenetycznie uzasadnione jest wyznaczenie pacjentów z lekami immunomodulującymi (Interleukina-1 beta).

  Kiedy niedokrwistość jest przepisywany leki, które stymulują erytropoezę (Epokrin).

  W przypadku ciężkich objawów zatrucia zaleca się podawanie roztworów glukozy-elektrolitów, hemodezę.

  W przebiegu złośliwego zapalenia wątroby typu C zaleca się stosowanie glikokortykosteroidów, preparatów białkowych, mieszanin aminokwasów, środków przeciwkrwotocznych, inhibitorów proteazy, enterosorbentów.

  W przypadku rozwoju cholestazy mianowany Ursofalk.

  Schemat leczenia koniecznie obejmuje hepatoprotektory, enterosorbenty, preparaty bakteryjne, które normalizują mikroflorę jelitową.

  Wraz z użyciem nowoczesnych leków przeciwwirusowych, pozaustrojowa hemoc korekcja znacznie poprawia skuteczność leczenia.

  Dieta dla zapalenia wątroby typu C

  Ważnym miejscem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C jest dieta. W chorobach wątroby stosuje się dietę nr 5 lub 5a. Odżywianie dla WZW typu C powinno być ułamkowe (4 - 5 razy dziennie) i zróżnicowane. Z menu wykluczone są produkty drażniące błonę śluzową żołądka, dwunastnicy i górnej części jelita cienkiego.

  Nie zalecane do użytku:

  • przyprawy;
  • przyprawa (keczup, majonez, sosy, chrzan, musztarda, papryka);
  • ocet i jego potrawy zawierające;
  • zawierające kwasy, warzywa, kwaśne owoce i owoce: szczaw, pomidory, koncentrat pomidorowy, kiszoną kapustę, itp.;
  • warzywa zawierające olejki eteryczne - cebula, czosnek i rzodkiew;
  • ogniotrwałe tłuszcze (wieprzowina, gęś, jagnięcina) i mięso wędzone są zabronione;
  • tłuste odmiany ryb, drobiu, mięsa, wątroby i nerek;
  • smażone jedzenie;
  • mleko pełne, ostre sery;
  • solone ryby, raki i kraby;
  • fasola i grzyby są wykluczone;
  • produkty z masła i ciasta francuskiego;
  • czekolada, wyroby cukiernicze ze śmietaną;
  • kawa, kakao i herbata;
  • alkohol w dowolnej postaci;
  • produkty do długotrwałego przechowywania (konserwy, zupy, buliony, soki, napoje, słodycze).

  Dozwolone użycie:

  • Chleb "wczoraj", suszone (nie smażone) krakersy, suche ciastka.
  • W małej ilości zielonego groszku konserwowego, pietruszki i kopru, kminku i liścia laurowego.
  • Jaja są spożywane 3 razy w tygodniu.
  • Produkty mleczne o niskiej zawartości tłuszczu. Ser serowy.
  • Niekwasowe owoce i jabłka w naturze.
  • Kompoty, galaretki, galaretki i rozcieńczone soki.
  • Mała ilość orzechów.
  • Zboża i makaron są małe (posiekane lub makaronowe) w postaci gotowanej lub w postaci zapiekanek.
  • Trochę cukru, miodu, dżemu lub dżemu. Dopuszcza się stosowanie marmolady, trociny, ptasie mleczko, irysa i karmelu.
  • Niskotłuszczowe mięso. Galaretowaty język, chuda szynka.
  • Śledź jest przemoczony. Czarny kawior jest ograniczony.
  • Masło (do 40 gramów dziennie) i oleje roślinne używane do gotowania.

  Ogranicz:

  • Śmietana, twarożek, jogurt i sfermentowane upieczone mleko.
  • Sól i dość słone potrawy.

  Zalecenia dotyczące gotowania:

  • Podczas przygotowywania potraw nie używaj silnych bulionów mięsnych i rybnych (pierwszy bulion powinien być osuszony).
  • Produkty zaleca się używać gotowane lub pieczone, gotowane na parze.
   Mince dwukrotnie przez maszynę do mięsa.
  • Owsianka do gotowania na mleku, rozcieńczona wodą.
  Ryc. 8. Rozszerzony ze śledzioną zapaleniem wątroby typu C (zdjęcie po lewej) i wątrobą (zdjęcie po prawej)

  Portal informacyjny Kuyalnik Info

  Informacje o tagach: artykuły z sekcji "Wirusowe zapalenie wątroby typu C", nowoczesna strategia i taktyka leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, kwestie profilaktyki zapalenia wątroby typu C, podstawowe testy na zapalenie wątroby typu C, mikrobiologia wirusa zapalenia wątroby typu C. Źródło i sposoby przenoszenia.

  Sanatorium Kuyalnik

  0-800-50-50-82

  -10% ze 100% zaliczką i -5% z 50% przedpłatą za okres od 1,09 do 31,10. Zaplanuj wakacje i leczenie z wyprzedzeniem. Koszt wycieczki do sanatorium Pirogova obejmuje zakwaterowanie, trzy posiłki dziennie i leczenie zgodnie z zaleceniami lekarza. Promocja obowiązuje na 30.06.2018.

  Forum zapalenia wątroby

  Wymiana wiedzy, komunikacja i wsparcie dla osób z zapaleniem wątroby

  Pomóż znaleźć dobrego hepatologa w Odessie

  Pomóż znaleźć dobrego hepatologa w Odessie

  Twoja wiadomość VALYA »29 maja 2013 r. 19:51

  Odp.: Pomóż znaleźć dobrego hepatologa w Odessie

  Twoja wiadomość Mykola »29 maja 2013 r

  Odp.: Pomóż znaleźć dobrego hepatologa w Odessie

  Twoja wiadomość VALYA »29 maja 2013 r. 20:29

  Odp.: Pomóż znaleźć dobrego hepatologa w Odessie

  Twoja wiadomość Mykola »29 maja 2013 r. 21:17

  Odp.: Pomóż znaleźć dobrego hepatologa w Odessie

  Twoja wiadomość Kika »29 maja 2013 roku, 21.23

  Odp.: Pomóż znaleźć dobrego hepatologa w Odessie

  Twoja wiadomość Leno4ka »29 maja 2013 21:59

  Odp.: Pomóż znaleźć dobrego hepatologa w Odessie

  Twoja wiadomość Mykola »30 maja 2013 00:33

  Odp.: Pomóż znaleźć dobrego hepatologa w Odessie

  Twoja wiadomość Sovok-59 »30 maja 2013 r. 05:07

  Leczenie zapalenia wątroby

  Wirusowe zapalenie wątroby jest chorobą zapalną wątroby, która jest najczęściej wywoływana przez wirusy. Objawy są podobne do grypy: ból głowy, astenia, bóle mięśni, utrata apetytu, gorączka. Na zapalenie wątroby charakteryzuje się żółtaczką, bezbarwnymi kałami i moczem w kolorze ciemnego piwa, uczucie kompresji w okolicy podżebrza po prawej stronie. Żółtaczka - farbowanie skóry, białek oczu w kolorze żółtym, które natychmiast przyciągają wzrok lekarza i pacjenta.

  Są przypadki, gdy zapalenie wątroby przebiega bezobjawowo. Jeśli istnieje podejrzenie zapalenia wątroby, dobry gastroenterolog jest po prostu konieczny; Odessa jest dumna ze swoich lekarzy w dziedzinie gastroenterologii i nie będzie bardzo trudno ją wybrać. Centrum "MedElit" ma w swoim zespole doświadczonego gastroenterologa wszystko, co niezbędne do ustalenia dokładnej diagnozy i leczenia różnych typów zapalenia wątroby.

  Rodzaje zapalenia wątroby

  Wirusowe zapalenie wątroby dla uproszczenia klasyfikacji nazwano literami alfabetu łacińskiego od A do G. Wszystkie różnią się rodzajem wirusa, sposobami przenoszenia choroby, mechanizmem infekcji, przebiegiem i prognozą patologii.

  Najczęstsze wirusowe zapalenie wątroby:

  • Wirusowe zapalenie wątroby typu A. Nazywa się je także "chorobą nie umytych dłoni". Choroba przenoszona jest drogą domową, poprzez żywność, szczegóły wnętrza. Choroba jest dość zaraźliwa. Często zdarzają się epidemie w przedszkolach, publicznych zakładach żywieniowych z powodu niewystarczającej higieny pracowników. Przy tej patologii możliwe jest całkowite wyleczenie;
  • Wirusowe zapalenie wątroby typu B. Wirus rozprzestrzenia się przez krew i płynne media (seksualnie). Często zarażeni narkomanami, miłośnikami tatuaży, kolczykami, jeśli zasady sterylności igieł nie są przestrzegane. Często infekcja transfuzją krwi. Szczepienie jest głównym sposobem zapobiegania infekcji i zatrzymania patologii na wczesnym etapie. Choroba zmienia się w postać przewlekłą u co 10 pacjentów i trwale wpływa na wątrobę, może powodować marskość. Wirusowe zapalenie wątroby typu B, którego leczenie jest terminowe i racjonalne, może przebiegać bez powikłań;
  • Wirusowe zapalenie wątroby typu C. Jest przenoszone jak wirusowe zapalenie wątroby typu B, ale jego konsekwencje są jeszcze bardziej niszczące dla wątroby. Ciężkie przewlekłe zapalenie wątroby, marskość niszczenia hepatocytów - to wynik cierpi na zapalenie wątroby typu C. Jak leczyć zapalenie wątroby typu C, lekarz decyduje obraz kliniczny oraz w zależności od naruszeń, które wystąpiły w zakresie funkcji i struktury wątroby.

  Terapia różnych rodzajów zapalenia wątroby

  Leczenie zapalenia wątroby w ostrej fazie można łatwo wyleczyć, wyleczyć przewlekłą formę - bardziej skomplikowane i czasochłonne zadanie. Program obejmuje podstawowe leczenie antywirusowe, odpoczynek w łóżku i dietę. Pokazano procedury detoksykacji i leczenie objawowe. Kategorycznie wykluczone jest spożycie alkoholu.

  Leczenie zapalenia wątroby typu B jest najczęściej wykonywane przy użyciu preparatów zawierających interferon. W tym celu zaleca się przygotowanie rekombinowanego interferonu alfa. Pozwala to albo całkowicie zabić wirusa, albo zmniejszyć obciążenie wirusem na ciele. W 80% przypadków pacjent wraca do zdrowia.

  Leczenie zapalenia wątroby typu C jest trudniejsze. Po pierwsze dlatego, że szczepienie nim nie jest wskazane. Po drugie, z powodu częstej kumulacji procesu i ciężkich powikłań, aż do raka wątroby. Wirusowe zapalenie wątroby typu C, którego leczenie jest przepisywane natychmiast po wystąpieniu objawów, jest leczone w znacznym odsetku przypadków lub pozostawia minimalne konsekwencje dla pacjenta. Aby wyjaśnić rozpoznanie i zakres uszkodzenia, często wykonuje się fibroskopię wątroby lub biopsję wątroby.

  Kiedy leczenie zapalenia wątroby typu C, którego koszt jest podejrzanie niewielki, może nie tylko nie dać wyników, ale także pogorszyć sytuację. Rzecz w tym, że leki na jego terapię są dość drogie. Nie możesz ufać wątpliwym lekarzom i reklamom, ale powinieneś skontaktować się z autorytatywnym centrum medycznym.

  Odesa

  Centrum Hepatologii Miejskiej

  ul. Pasteur 5 (na terenie szpitala zakaźnego)

  prof., głowa. kawiarnia. Grypa BMR
  Nikitin Evgeny Vasilievich tp (048) 728-55-94

  Brain Valentina Alexandrovna,
  t.mm. (067) 797-22-09

  Regionalny Szpital Kliniczny

  ul. Akademik Zabolotnogo, 26

  lekarz Matsuk V.V.

  telefon 750 02 73, w każdy dzień roboczy od 8-00 do 15-00

  Poliklinika № 19

  Malinovskogo 61, 2 piętro, Centrum diagnostyczne

  Franzevich Pavel Borisovich

  Into-san

  lekarz Bilenko Elena Dmitrievna,
  Contact Center - 8 (0482) 307-500

  Szpital Chorób Zakaźnych

  Khinkikashvili Elena Vakhtangovna,
  Głowa. numer oddziału 7
  telefon kontaktowy - 8 0482 23 54 46

  Poliklinika miejska №14

  ul. Trading, 29/31

  Trofimenko Roman Valentinovich,
  infekolog - hepatolog najwyższej kategorii, zastępca naczelnego lekarza do spraw medycznych
  telefon kontaktowy - 8 098-458-54-11

  Przekonujące żądanie dla odwiedzających stronę: jeśli masz dodatkowe informacje na temat centrów medycznych, klinik, lekarzy, laboratoriów. w Twoim regionie lub w witrynie znalazłeś błąd lub niedokładność w dostępnych informacjach - poinformuj administrację strony przez e-mail: [email protected]

  Dziel się doświadczeniem, swoimi informacjami z innymi!

  Jak kupić na Ukrainie Sofosbuvir i Daklatasvir?

  Możesz kupić Sofosbuvir na Ukrainie w aptekach największych miast kraju: Charków, Kijów, Odessa, Dniepropietrowsk (Dniepr), itp. W sklepach internetowych cena leków jest nieco wyższa niż w aptekach internetowych.

  Dlatego najczęściej leki generyczne są zamawiane zdalnie na stronach oficjalnych dostawców leków.

  Generics na rynku ukraińskim

  "Daklataswir" i "Sofosbuvir" to leki antywirusowe o bezpośrednim działaniu, których sprzedaż masowa rozpoczęła się w 2013 roku. Po przeprowadzeniu badań klinicznych i potwierdzeniu terapeutycznej aktywności leków, WHO umieściła je na liście najważniejszych leków. Oryginalne środki przeciwwirusowe odnoszą się do inhibitorów polimerazy wirusa zapalenia wątroby. Za ich pomocą można nie tylko spowolnić proces zapalenia w wątrobie, ale także całkowicie zniszczyć infekcję wirusową.

  Przed opracowaniem nowych leków, leczenie zapalenia wątroby typu C na Ukrainie przeprowadzono przy pomocy mniej skutecznych środków, w tym "interferonu alfa" i "rybawiryny". Terapia zawierająca interferon wywierała toksyczny wpływ na organizm i negatywnie wpływała na stan naczyń krwionośnych. Kupując nowe leki antywirusowe, pacjenci automatycznie pozbywają się potrzeby leczenia chorób bocznych.

  Ceny leków antywirusowych

  W 2014 r. Ukraina zawarła umowę z indyjskimi i egipskimi firmami na importowanie do kraju leków generycznych Sovaldi i Daklinza. Teraz obywatele mogą leczyć zapalenie wątroby nawet przy niskim poziomie materialnego dobrobytu. Cena leków w Zaporożu, Kijowie, Odessie i innych dużych miastach będzie wahać się od 380 do 430 cu.

  Ukraińska minister zdrowia Ulyana Suprun poinformowała, że ​​z ukraińskiego budżetu na zakup importowanych leków przeznaczono 1 mln cu. Zakupione leki będą w stanie zapewnić największe miasta na Ukrainie i zaludnionych obszarach. Ponadto, Ukraińcy będą mogli kupić analogi Sofosbuvira i Daklatasvira za pośrednictwem stron internetowych bezpośrednio od producentów indyjskich i egipskich.

  Instrukcje dotyczące licencjonowanych leków są w języku angielskim, więc leczenie przewlekłego zapalenia wątroby będzie musiało być skoordynowane z lekarzem. Należy pamiętać, że terapia jest prowadzona przez kilka leków przeciwwirusowych. Cena "Ribavirin" w Charkowie i Kijowie średnio będzie 5-8 cu, a "Ledipasvira" - 342 cu.

  Gdzie kupić lek?

  Ustawodawstwo ukraińskie zezwala na import niezarejestrowanych leków na własny użytek. Zamawiając leki antywirusowe, dostawa odbywa się za pośrednictwem poczty międzynarodowej w ciągu 7-14 dni. Warunkiem zakupu leku jest raport medyczny od lekarza prowadzącego i pisemna recepta na lek.

  Apteki internetowe

  Analizując opinie pacjentów, możemy powiedzieć, że zamawianie leków antywirusowych przez Internet nie jest trudniejsze niż jakiekolwiek inne leki. Jeśli lek zostanie zakupiony od oficjalnej firmy dostawcy, nie będziesz musiał obawiać się podróbek. Firmy pośredniczące zamawiają "Sowaldi", "Ribavirin" i "Ladipasvir" bezpośrednio od indyjskich lub egipskich producentów leków generycznych.

  Dostawa leków realizowana jest przez kilka przewoźników - Novaya Pochta, UkrPochtoy, Intime itp. Przy zdalnym zamawianiu leków od oficjalnego dostawcy masz gwarancję otrzymania licencjonowanego leku generycznego, którego jakość jest potwierdzona certyfikatami.

  Apteki offline

  Możesz kupić Sofosbuvir w Odessie i innych miastach Ukrainy nie tylko przez Internet, ale także w zwykłej aptece. Należy zauważyć, że koszt leku będzie różnić się od minimum zamówień o 10-15%. Cena Sofosbuvira na Ukrainie obejmuje koszty finansowe dostarczenia leku i zysk sieci aptecznych.

  Odesa

  Szpitale i lekarze:

  Hor. centrum hepatologiczne, ul. Pasteur 5 (na terenie szpitala zakaźnego)

  prof., głowa. kawiarnia. Grypa BMR
  Nikitin Evgeny Vasilievich tp (048) 728-55-94

  Brain Valentina Alexandrovna,
  t.mm. (067) 797-22-09

  Poliklinika nr 19, Malinowski 61, 2 piętro, Centrum Diagnostyczne

  Franzevich Pavel Borisovich

  Into-san,
  Varnenskaya str., 2

  lekarz Bilenko Elena Dmitrievna,
  telefon kontaktowy - 8 066 789 48 90

  Szpital Chorób Zakaźnych,
  7, Paster St.

  Khinkikashvili Elena Vakhtangovna,
  Głowa. numer oddziału 7
  telefon kontaktowy - 8 0482 23 54 46

  Wiadomości z Odessy

  Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest plagą współczesnej ludzkości, choroba nazywana jest "łagodnym zabójcą". Wszystko dzięki temu, że zarażeni ludzie zbyt późno poznają straszną diagnozę.

  Zgodnie ze statystykami Ministerstwa Zdrowia z zeszłego roku, zarejestrowanych jest ponad 67 000 pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby, 80% z nich jest zarażonych wirusem S. Jednocześnie, według ekspertów, w rzeczywistości pacjenci są wielokrotnie lepsi.

  Biorąc pod uwagę specyfikę miasta uzdrowiskowego, nasze miasto znajduje się w specjalnej grupie ryzyka, co oznacza, że ​​wzmocnione środki zapobiegania i leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C są tak istotne jak nigdy dotąd.

  W Odessie, aby walczyć z niebezpieczną chorobą, przydzielono nawet milion 213 tysięcy hrywien. Lecz w rzeczywistości leczenie grupy ryzyka nie jest całkowicie bezpłatne.

  "Cóż, prawdopodobnie jest częściowo za darmo, ponieważ, o ile nam wiadomo, nie wszystkie leki są potrzebne. Ponadto, niestety, badanie, zanim pacjent rozpocznie leczenie, również spada na ramiona pacjenta "- powiedział naczelny lekarz Miejskiego Szpitala Klinicznego Chorób Zakaźnych Svetlana Lavryukova.

  Nie ma również ogólnych statystyk dotyczących pacjentów z WZW typu C. Te dane nie są dostępne od lekarzy. Lekarze operują tylko faktami Światowej Organizacji Zdrowia na rok 2015.

  Południowo-ukraińskie centrum naprawy kręgosłupa

  Infekcja wirusowym zapaleniem wątroby typu C, która jest bardziej podatna na zarażenie?

  Zgodnie z otrzymanymi statystykami, młodzi ludzie częściej chorują, jednak w ostatnich latach obserwuje się tendencję do zwiększania przedziału wiekowego. Jeśli sięgniemy do obliczeń, robią wrażenie - ponad półtora miliona ludzi na planecie choruje na tę chorobę w formie przewlekłej. Co roku infekuje około 3-4 miliony osób. Lokalizacja choroby na jednym kontynencie lub w kraju nie jest obserwowana, rozprzestrzenia się na całym świecie.

  Najczęstsze miejsca i metody infekcji

  1. Najbardziej podstawową grupą ryzyka są ludzie, którzy przyjmują leki iniekcyjne. Zakażenie występuje przy grupowym stosowaniu pojedynczej strzykawki. Prawdopodobieństwo zakażenia w więzieniach również jest wysokie.
  2. Teraz bardzo modne jest wykonywanie tatuaży i kolczyków, a także ubieganie się o usługi dla mistrzów obsługi paznokci. I, oczywiście, nie zawsze mistrzowie uciekają się do wysokiej jakości sterylizacji narzędzi i igieł. W związku z tym możliwe jest uzyskanie zapalenia wątroby w salonach tatuażu i salonach piękności.
  3. Podczas pracy w pokojach manipulacyjnych i podczas interakcji z krwią personel medyczny może również zachorować, jeśli zainfekowany materiał dostał się do organizmu przez cięcie lub ranę.
  4. W niektórych przypadkach udokumentowano również zakażenie pacjentów przez nieleczone strzykawki wielokrotnego użytku. Jednak takie sytuacje są obecnie możliwe głównie w krajach o standardzie życia poniżej średniej, gdzie brakuje leków. Czasami infekcja występuje w przypadku poważnego naruszenia standardów sanitarnych.
  5. Ryzyko zakażenia transfuzjami produktów krwiopochodnych jest w tej chwili zminimalizowane, jednak istnieje i wynosi około 4%.

  Charakterystyczne jest to, że gdy choroba już się pojawiła i się ujawniła, źródła infekcji nie zawsze można określić, ponieważ każdego dnia wykonujemy wiele działań i komunikujemy się z różnymi ludźmi. I w tak splątanych wydarzeniach, że nie możemy nawet pamiętać o niektórych z nich.

  Nasze centrum zajmuje się leczeniem weterynaryjnym zapalenia wątroby typu C. Aby uzyskać bezpłatną anonimową rozmowę konsultacyjną:

  +38 (048) 704-84-94, +38 (073) 035-65-24

  Jak zachoruje na zapalenie wątroby?

  Zasadniczo, zakażenie odbywa się drogą krwiopochodną (przez krew) i pozajelitową (poprzez nakłucie skóry). Oznacza to, że przez śródskórne, podskórne, domięśniowe i dożylne wstrzyknięcia zainfekowanej strzykawki ryzyko zachorowania wynosi około 100%. To samo dotyczy innych instrumentów medycznych, które nie przechodzą lub nie przechodzą koniecznego leczenia. Istnieje nawet ryzyko zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C w przypadku używania przez kilka osób maszynki do golenia, szczoteczki do zębów lub manicure. Istnieje również duże prawdopodobieństwo ukąszeń.

  W krajach rozwijających się (rzadziej w krajach o wyższym standardzie życia) infekcja może wystąpić podczas infuzji produktów krwiopochodnych podczas zabiegów chirurgicznych i urazów. Ponadto, przy masowych szczepieniach i wprowadzaniu leków, któremu towarzyszy przebicie skóry i przenikanie do tkanek i mięśni podczas leczenia w klinikach dentystycznych.

  Czy podczas seksu możliwe jest zapalenie wątroby typu C?

  Prawdopodobieństwo wynosi tylko 3-5%, ale jest i należy pamiętać, szczególnie dla tych, którzy mają więcej niż jednego partnera seksualnego lub są przedmiotem pozornego stosunku seksualnego. Aby zapobiec zakażeniu, nie tylko wirusowemu zapaleniu wątroby, ale także chorobom przenoszonym drogą płciową, a także AIDS, konieczne jest stosowanie najbardziej niezawodnych środków w tym przypadku - prezerwatywy. Prawdopodobieństwo zarażenia się wirusowym zapaleniem wątroby typu C z seksem oralnym nie jest w pełni zrozumiałe.

  Należy zauważyć, że jest praktycznie niemożliwe, aby wizualnie określić osobę pacjenta z tym typem zapalenia wątroby (a tym bardziej z nosicielem).

  Czy jest możliwe przeniesienie wirusa z matki na dziecko?

  Prawdopodobieństwo zakażenia noworodka od matki wynosi tylko 5%. Ryzyko wzrasta, gdy dziecko przechodzi przez kanał rodny. W takim przypadku prawie niemożliwe jest zapobieganie infekcjom. Jednak większość dzieci rodzi się zdrowe. Jeśli mówimy o dalszych perspektywach przebiegu choroby, to tacy lekarze nie mają takich danych, ponieważ w tej chwili nie ma specjalnej dokumentacji w tej sprawie.

  Nie ma również danych na temat przenoszenia wirusa z zakażonej matki na niemowlę podczas karmienia piersią. Ale w takiej sytuacji lekarze zalecają karmienie piersią, aby nie ćwiczyli. Zwłaszcza, gdy dochodzi do krwawego wyładowania lub naruszenia integralności skóry gruczołów sutkowych.

  Czy może być infekcja domowa i domowa?

  W ten sposób infekcja zostaje praktycznie wyeliminowana.

  Najpierw musisz dowiedzieć się, z czym dokładnie związany jest ten typ infekcji. Są to:

  • uściski dłoni, przy użyciu jednej potrawy, jedzenia i napojów;
  • kaszel, kichanie, mówienie, przytulanie, pocałunki itp. (czyli w powietrzu).

  Jednak pod warunkiem, że fragmenty krwi osoby zakażonej lub nosiciela dostały się do krwi zdrowej osoby (na przykład przez ranę lub nacięcie na skórze), możliwa jest infekcja.

  Ci, którzy są nosicielami lub chorymi, nie powinni czuć się dotknięci w domu, rodzinie, w pracy lub szkole. Potrzebują interakcji z innymi ludźmi, rozwijania i angażowania się we wspólne działania. Nie stanowią zagrożenia dla społeczeństwa i zdrowia innych. W związku z tym zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (zwłaszcza w domu) powinny być traktowane jako zwykłych ludzi, wyświetlając lojalność, zrozumienie i przylegającego do koniecznej ochrony i higieny.

  Jednakże, gdy odbywa się szkolenie wojskowe (na przykład w wojsku), rozważa się kwestię dopuszczenia (lub niedopuszczenia) osób z WZW typu C do odbycia służby wojskowej.

  Nasze centrum zajmuje się leczeniem weterynaryjnym zapalenia wątroby typu C. Aby uzyskać bezpłatną anonimową rozmowę konsultacyjną:

  +38 (048) 704-84-94, +38 (073) 035-65-24

  Czy istnieją pewne grupy ryzyka dla osób narażonych na wirusowe zapalenie wątroby typu C?

  Z pewnością. Epidemiologowie CDC opracowali statystyki identyfikujące ludzi, którzy mają najbardziej prawdopodobne ryzyko infekcji. Są to:

  • narkomani, którzy wstrzykują narkotyki;
  • te, które są transfuzji krwi (transfuzji) 1987 (prawdopodobnie w czasie, gdy krew nie jest poddawany staranności na obecność wirusa zapalenia wątroby typu C) została przeprowadzona.

  Następnie pojawia się tak zwana średnia grupa ryzyka osób. Do tego niesie:

  • pacjenci poddawani zabiegowi za pomocą aparatu "sztucznej nerki";
  • osoby, które otrzymały transfuzję krwi lub przeszczepy narządów przed okresem 1992 r.;
  • osoby, które zostały przetoczone krwią od dawcy, u którego później zdiagnozowano chorobę;
  • ludzie z chorobą wątroby o niezdiagnozowanej etiologii;
  • niemowlęta urodzone przez zarażone matki;

  Słabo zagrożone (ale niemniej jednak) istnieją następujące kategorie:

  • personel medyczny, a zwłaszcza osoby bezpośrednio zajmujące się krwią (lekarze wykonujący zabiegi chirurgiczne, pielęgniarka manipulująca itp.);
  • osoby prowadzące wyuzdane życie seksualne;
  • osoby, które mają stosunki seksualne z jednym zarażonym partnerem.

  Osoby związane z grupami ryzyka "wysokiego" i "średniego" muszą przejść obowiązkowe badanie na obecność wirusa zapalenia wątroby typu C w organizmie.

  W tym przypadku, nawet jeśli transfuzja krwi lub przyjmowanie narkotyków w formie iniekcji odbywały się tylko jeden raz, nadal trzeba przejść testy.

  Osoby zarażone wirusem HIV regularnie przekazują również krew na zapalenie wątroby typu C.

  Jeśli chodzi o dzieci urodzone od chorych matek, są one testowane na obecność wirusa w wieku od 12 do 18 miesięcy.

  Dla personelu medycznego, jeśli istniał przypadek narażenia rzekomo zakażonej krwi na śluz lub powierzchnię rany, a nawet zarysowania, konieczne jest również przeprowadzenie ankiety.

  Przedstawiciele niektórych grup ryzyka powinni również zostać zaszczepieni przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, ponieważ mają oni prawdopodobieństwo zarażenia się tą infekcją.

  Nasze centrum zajmuje się leczeniem weterynaryjnym zapalenia wątroby typu C. Aby uzyskać bezpłatną anonimową rozmowę konsultacyjną:

  +38 (048) 704-84-94, +38 (073) 035-65-24

  Jakie badania są prowadzone w celu identyfikacji wirusa zapalenia wątroby typu C?

  Analiza obecności przeciwciał przeciw wirusowi jest priorytetem. Jest przeprowadzany w prawie wszystkich placówkach medycznych i może potwierdzać fakt zakażenia w przeszłości lub obecnie.

  Jednak podana analiza czasami z różnych powodów może dać wynik fałszywie ujemny lub pseudo-pozytywny. Dlatego w celu uzyskania dokładnych danych można przeprowadzić głębsze badanie, które da wiarygodne wyniki.

  Czy istnieje prawdopodobieństwo, że dana osoba nie zachoruje na WZW typu C w przypadku zarażenia?

  To prawdopodobieństwo istnieje i wynosi od 10 do 20% przypadków. W takich sytuacjach ludzie stają się jedynie nosicielami wirusa, który, podczas namnażania się w ciele, sam im nie szkodzi. W tej kategorii osób wirus zapalenia wątroby typu C nie może zostać wykryty nawet podczas biopsji wątroby i badań wątroby. Jednak ryzyko ukrytego rozwoju dolegliwości nadal istnieje.

  Ale w 70% zakażeń pacjenci otrzymują chroniczną postać choroby. Aby uniknąć rozwoju choroby, wymagają okresowych kursów leczenia i nadzoru przez specjalistę.

  Czy możliwe jest ponowne zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C?

  Tak, jest to możliwe. Nawet w przypadku udanej terapii odporność na ten wirus może nie zadziałać, więc istnieje prawdopodobieństwo powrotu choroby.

  Jak się zachować, jeśli członek rodziny zapadł na zapalenie wątroby typu C?

  Przede wszystkim sam pacjent musi przestrzegać środków ostrożności. Mianowicie:

   • nie powinien stać się dawcą krwi lub narządów;
   • musi mieć indywidualną pozycję higieniczną, którą tylko on może wykorzystać. Są to: obrabiarki, zestawy do manicure, szczoteczki do zębów i nici itp.;
   • W przypadku otarć lub skaleczeń, osoba zarażona powinna minimalizować powierzchnię rany od interakcji ze środowiskiem zewnętrznym za pomocą bandaża lub plastra.
   • Robi się to po to, aby jego krew nie dostała się nigdzie i nie stała się źródłem infekcji dla innych. Jeśli taki pacjent potrzebuje opatrunku, przed zabiegiem powinieneś założyć gumowe rękawiczki;

  Badania wykazały, że wirus zapalenia wątroby typu C może utrzymywać się w środowisku zewnętrznym w temperaturze pokojowej (na przykład w przypadku plam osuszonych) od 16 godzin do 3-4 dni. W takich przypadkach wymagana jest specjalna obróbka powierzchniowa, na którą ma zainfekowaną krew. Polega na zastosowaniu roztworów środków dezynfekujących, które mogą wyeliminować szkodliwe działanie wirusa. Aby to zrobić, użyj nowej generacji leków zawierających chlor (dezinus, chloraminę zgodnie z instrukcjami) lub roztworu wybielacza.

  Podczas gotowania wirus umiera w ciągu 2-3 minut, a po umyciu w temperaturze 60 stopni - przez pół godziny.

  Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa i bądź zdrowy!

  Zamów oddzwonienie, za darmo anonimowe konsultacje ze specjalistami z naszego centrum: