Olga Golubovskaya: "Wirusowe zapalenie wątroby to diagnoza, a nie zdanie"

Objawy

Po usłyszeniu od lekarza diagnozy - wirusowego zapalenia wątroby, ludzie reagują inaczej. Są tacy, którzy uważają chorobę za kolejny test, wyzwanie dla losu, któremu należy udzielić właściwej odpowiedzi. Ale najczęściej diagnoza ta jest postrzegana jako zdanie, ponieważ wirusowe zapalenie wątroby prowadzi do marskości wątroby lub raka wątroby. Opinie lekarzy były podzielone. Pesymiści wierzą, że nie ma z tego żadnego zbawienia - nic dziwnego, że wirusowe zapalenie wątroby typu C nazywa się "łagodnym zabójcą". Realiści są przekonani, że choroba jest uleczalna, a jedynie nie wahaj się, nie poddawaj się.

O mitach i rzeczywistej sytuacji, powstającej wokół wirusowego zapalenia wątroby, mówi Olga Golubovskaya, profesor, szef Departamentu Chorób Zakaźnych Narodowego Uniwersytetu Medycznego Bogomolec, główny niezależny specjalista chorób zakaźnych Ministerstwa Zdrowia.

- Olga Anatolyevna, częstość wirusowego zapalenia wątroby nabrała niesamowitych ilości plotek i przerażających historii. Niektórzy twierdzą, że nie ma tak wielu przypadków, dlatego nie ma osobnej linii w budżecie na leczenie wirusowego zapalenia wątroby. Inni twierdzą, że choroba wymyka się spod kontroli: co czwarty lub piąty chirurg ma tę patologię, ten sam obraz - oraz z siostrami operacyjnymi. Pacjenci poddawani transfuzji z hemodializami, inne procedury, są również zagrożeni.

A co mówią statystyki?

- Nikt na świecie nie zna prawdziwych, wiarygodnych statystyk dotyczących wirusowego zapalenia wątroby. Od połowy ubiegłego wieku patologia infekcyjna uległa globalnym zmianom. W 2005 r. Opublikowano raport Światowej Organizacji Zdrowia, w ramach którego wzięło udział ponad 1000 ekspertów z różnych specjalności.

Zrobili bardzo interesujące wnioski. Świat wkroczył w erę infekcji wirusowych i należy to wziąć pod uwagę. Wirusy pokonują barierę międzygatunkową, stają się znacznie bardziej niebezpieczne.

Powszechne stosowanie antybiotykoterapii i wprowadzenie programów szczepień prawdopodobnie doprowadziło do zmiany przebiegu chorób zakaźnych. Ale nigdzie nie poszli. W wielu przypadkach objawy kliniczne są minimalne, proces rozwija się przez lata, kończy się śmiercią. A wskaźnik śmiertelności z nich nie jest wcale niższy niż ze średniowiecznych infekcji. Jedyna różnica polega na tym, że są one rozciągnięte w czasie. Wirusowe zapalenie wątroby - żywy przykład ukrytej, zakaźnej patologii, powoli się rozwija. Dlatego nikt nie zna prawdziwych statystyk.

- Ale aby wziąć pod uwagę potrzeby takich pacjentów, aby zaplanować rozwój tego kierunku w nauce i medycynie praktycznej, potrzebujesz wskazówek?

- Tak. Jednak w tym celu konieczne jest przeprowadzenie całkowitego przeglądu. Niestety, nie można tego zrobić w żadnym kraju na świecie, każdego dnia ktoś choruje, a miesiące mijają, aby wykryć chorobę.

- Jak trudno jest zdiagnozować?

- Diagnoza jest rozwijana, jest prosta. Z wyjątkiem pewnych niuansów dotyczących na przykład pacjentów z niedoborem odporności.

Problem polega na tym, że gdy występuje pierwotna infekcja wirusem zapalenia wątroby, tzw. okno serologiczne - od momentu zakażenia do pojawienia się przeciwciał może upłynąć dużo czasu, np. WZW typu C - za 150 dni. Wirus już jest we krwi, ale nie ma przeciwciał i nie.

- Człowiek myśli, że jest bezpieczny, nie podejrzewając, że stoi na krawędzi otchłani. Jeśli istnieją obawy - powiedzmy, trauma lub operacja z transfuzją krwi, możesz dowiedzieć się o swoim stanie przed otwarciem "okna serologicznego"?

- Tak, jeśli przeprowadzisz diagnostykę molekularno-genetyczną (PCR). Ale jest to bardzo kosztowne, ta metoda nie może być stosowana jako metoda przesiewowa w jednym kraju na świecie.

Bezpieczeństwo krwi dawcy jest tak duże, że sprawdzenie go zajmuje dużo czasu - dopiero za sześć miesięcy dokładna odpowiedź będzie gotowa. Z tego powodu są zakażone wirusowym zapaleniem wątroby z transfuzją krwi - szczególnie w nagłych przypadkach.

- Dotyczy to również oddziałów onkologicznych, zwłaszcza dzieci wielokrotnie transfuzowanych z krwią, a także osób poddawanych hemodializie.

- Hemotransfuzja jest głównym sposobem zakażenia krwi. W oddziałach hemodializy sytuacja jest dramatyczna - do 90% pacjentów jest tam zarażonych, dodatkowo - bardzo wysokie wskaźniki infekcji personelu medycznego.

- Kilka lat temu, kiedy prasa zaczęła pisać o wirusowym zapaleniu wątroby, sądzono, że jest ich bardzo niewielu. Później lista się powiększyła, ile już jest zarejestrowanych?

- Łącznie opisano osiem wirusowych zapalenia wątroby. Nauka je bada, bada ich rolę w uszkodzeniu wątroby i innych narządów i układów. Ale zapalenie wątroby z mechanizmem przenoszenia hemocontact ma szczególne znaczenie społeczne - to B i C.

- Wirusowe zapalenie wątroby ktoś nazwał "łagodnym zabójcą". A czym on jest z punktu widzenia medycyny?

- Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest bardzo niebezpieczne. Ukrywa się przez długi czas. Gdy osoba zachoruje na tego wirusa, nie ma klinicznych objawów choroby - jest to pierwotna choroba przewlekła. Zwykle jest ona odkrywana przez przypadek, ponieważ nie mamy obowiązkowych badań przesiewowych. W przeciwieństwie do WZW typu B, który został raz wprowadzony na listę badań obowiązkowych. Jeśli osoba przechodzi diagnozę lub jest hospitalizowana, musi koniecznie zostać przebadana na obecność głównego antygenu zapalenia wątroby typu B - HBsAg.

Prawdopodobnie teraz płacimy, w tym za te transfuzje krwi, które przeprowadzono w latach 70-tych i 80-tych. Wtedy była to bardzo powszechna metoda leczenia. Na przykład zwyczajowo pompowano krew pacjentom z chorobą, a przy chorobach przewlekłych podawano ją w małych dawkach, mając nadzieję na zwiększenie odporności.

O niebezpieczeństwie, o którym nikt wtedy nie wiedział - wirusowe zapalenie wątroby typu C odkryto dopiero w 1989 roku. Badania na obecność przeciwciał przeciwko temu wirusowi na świecie rozpoczęły się w 1992 roku, a my mamy - nawet później. To może tłumaczyć fakt, że młodzi ludzie często przychodzą do naszej kliniki, którzy mają marskość wątroby (zdekompensowana po raz pierwszy). Niestety, żadna terapia nie pomoże im, chyba że przeszczepi się wątrobę. Zaczynasz zbierać wywiad z pacjentem i okazuje się, że w wieku trzech lat zachorował na jakąś chorobę zakaźną i został przetoczony krwią. Takie przypadki są bardzo liczne - nauka o wirusowym zapaleniu wątroby odkryła całkiem niedawno. Ale to nie znaczy, że wcześniej ich tam nie było? - Oczywiście. Dotyczy to każdej choroby zakaźnej. Na przykład wirus AIDS został odkryty w 1982 roku, chociaż pierwsze przypadki, jak pokazuje analiza retrospektywna, pojawiły się w latach 50., a przeniesienie wirusa na ludzi miało miejsce jeszcze wcześniej, pod koniec XIX wieku.

- Jaka jest główna różnica pomiędzy wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C? Na co powinni zwracać uwagę pacjenci i lekarze?

- Gdy zachoruje na zapalenie wątroby typu B, najczęściej rozwija się postać żółtaczki, w związku z czym wie, że jest chora, i bez marnowania czasu może szukać pomocy. W tej chorobie przewlekły proces tworzy się w 5% - maksymalnie 10% przypadków.

- Odzyskaj. Po zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu C około 85% przypadków kończy się przewlekłym zapaleniem wątroby. Co więcej, formy żółtkowe rozwijają się niezwykle rzadko, a pacjenci przez długi czas nawet nie podejrzewają, że są zakażeni. Z biegiem czasu dochodzi do konsekwencji, które prowadzą do śmierci pacjentów - marskości wątroby lub raka wątroby - na co czeka pozostałe 15% pacjentów?

- Leczenie. Dlatego, gdy pacjentowi powiedziano, że ma przeciwciała, nie traktuj tego jako zdania. W końcu jest prawdopodobne, że może dostać się do tych 15%.

- Czy to nasz wskaźnik czy światowe statystyki?

- Świat WZW typu C ma niespotykany dotąd potencjał chroniczny.

Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B możliwe było stworzenie szczepionki, wprowadzono ją do kalendarza szczepień w wielu krajach. Ale przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C nie można uwolnić szczepionki, ponieważ jest ona bardzo lotna.

Wszyscy uważają, że wirus zapalenia wątroby typu C atakuje głównie wątrobę. Ale trzeba wiedzieć, że ma ogromną liczbę objawów pozawątrobowych. Jednym z nich jest zespół krioglobulinowy. We krwi pacjentów pojawiają się tzw. krioglobuliny są nieprawidłowymi białkami, które wytrącają się w temperaturze 37 stopni. Krioglobuliny migrują, infekują naczynia, powodując szereg wysypek, siniaków, uszkodzenie nerek u pacjentów - bardzo ciężkie zapalenie kłębuszków nerkowych rozwija się z niewydolnością nerek. Proces ten rozwija się bardzo szybko, a leczenie w tym przypadku jest bardzo problematyczne.

Lecząc zapalenie wątroby typu C, należy pamiętać, że ma tzw. punkty końcowe leczenia. Obserwując pacjenta podczas terapii, możemy przewidzieć, czy otrzyma odpowiedź na leczenie, czy nie. Często zdarza się, że po trzymiesięcznym kursie terapii można śmiało powiedzieć, że dalsze leczenie jest bezużyteczne, nie będzie trwałych rezultatów.

- Co zatem powinien zrobić ten pacjent?

- Zaczekaj na nowe leki. Światowa nauka pracuje nad tym. W tym roku jeden został już zarejestrowany, w ciągu najbliższych trzech lat powinien pojawić się następny. Nowości są oczywiście niezwykle kosztowne. Ale pozwalają na całkowite wyleczenie z wirusowego zapalenia wątroby typu C.

- Niektórzy lekarze twierdzą, że wirus nie jest tak straszny, jak historie o nim. Oni twierdzą, że obserwują pacjentów z zapaleniem wątroby przez 10-15 lat - i nic, wszystko jest w porządku.

- Meduuniversitet zakupił dla naszej kliniki dobry, drogi sprzęt, który pozwala na badanie jakościowe. Zdarza się, pacjent, słysząc diagnozę - marskość wątroby, nie wierzy, mówi, że ostatnio został zdiagnozowany w innej przychodni i otrzymał dobre wyniki. Są pacjenci, którzy chodzą dwa razy w roku do Truskawca, piją wodę mineralną, regularnie przechodzą tam badania, ale z jakiegoś powodu nikt nie widział ani nie zwracał uwagi na stopień uszkodzenia miąższu wątroby. Zwracają się do nas po radę - i nagle pojawia się marskość. Jeśli jest to na etapie wyrównanej marskości, możesz nadal leczyć, chociaż bardzo trudno będzie uzyskać wynik. Czynnik czasu odgrywa ogromną rolę.

- Drogą do wyleczenia jest standardowa terapia przeciwwirusowa

- Czy w twojej klinice jest wielu młodych ludzi?

- Niestety dużo. Dlatego płacimy za transfuzję krwi, która była uważana za panaceum na wiele naszych chorób, a także za używanie narkotyków.

- I dla przyjemności, którą przyniosła rewolucja seksualna? Modne jest często zmieniać partnerów, aby nadążyć za nimi. koledzy z klasy?

- I za to też. Przecież wirusowe zapalenie wątroby przenoszone jest drogą płciową, zwłaszcza jeśli występują choroby współistniejące - chlamydie itp. Nie mogę spokojnie patrzeć na salon tatuażu - to także obszar ryzyka. Chciałbym mieć nadzieję, że przestrzegane są tam wszystkie normy sanitarne i epidemiologiczne. Chociaż tam, gdzie istnieje czynnik ludzki - nikt nigdy nie może dać żadnych gwarancji.

- Wasz dział od wielu lat pracuje nad stworzeniem w Kijowie wyspecjalizowanego ośrodka leczenia wirusowego zapalenia wątroby, w którym skoncentrowałby się najlepszy personel, niezbędny sprzęt i inne zasoby. Co udało ci się zrobić?

- Pomysł ten została poruszona przez Zhanna Ivanovna Vozianova, która przez wiele lat kierowała Zakładem Chorób Zakaźnych Narodowego Uniwersytetu Medycznego Bogomolec. Ona jest aktywnie zaangażowany w nie tylko ustanowienie centrum, ale także przebudowy zakaźnych szpitali chorobowych - przeszedł wszystkie instancje, zaapelował do prezydenta Kuczmy, udowodnił potrzebę takiego projektu jest nie tylko w stolicy, ale także w innych miastach. Do tej pory w wielu regionach Ukrainy powstały ośrodki hepatologiczne. Z reguły stanowią one bazę naukową Wydziału Chorób Zakaźnych na lokalnych uniwersytetach medycznych. W Kijowie Centrum diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby jest otwarty na podstawie klinicznego szpitala numerem 15. tworzył pierwszy krok będzie musiał rozwiązać wiele problemów do materiału i wyposażenia technicznego zgodnie ze współczesnymi wymogami.

- Organizacje pacjentów obawiają się, że w budżecie państwa w tym roku nie ma ani grosza na leczenie pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby. Mówią, że program państwowy pomoże rozwiązać ten problem, który określi, jakie zasoby są przeznaczone na diagnozowanie i leczenie pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby, którzy powinni robić co i co oraz jakie wyniki należy osiągnąć. Kiedy się pojawi?

- "Docelowy program socjalny państwa w zakresie zapobiegania, diagnozowania i leczenia wirusowego zapalenia wątroby w okresie do 2016 r." nie tylko przygotowany, ale również zatwierdzony przez Radę Ministrów. Teraz przechodzi zatwierdzenia w różnych działach.

Program poświęcił wiele uwagi nie tylko leczeniu pacjentów, ale także bezpieczeństwu krwi dawcy, diagnostyce laboratoryjnej. Mamy nadzieję, że w ramach programu państwowego możliwe będzie podniesienie poziomu wszystkich tych kierunków.

Rozumiem, że wszyscy czekają na pieniądze na leczenie. Ale przed leczeniem pacjenta należy go zbadać i postawić dokładną diagnozę. Ministerstwo Zdrowia utworzyło grupę roboczą, przygotowuje standardy leczenia, określa, kto i na jakim poziomie powinien to robić. Tutaj musimy wysoko wykwalifikowanych lekarzy, dobrze znany nie tylko do wirusowego zapalenia wątroby i uszkodzenie wątroby, ale te trzy tuziny pozawątrobowego manifestacje, które wymagają szczególnej uwagi, diagnostyki i leczenia. Każdy pacjent jest indywidualny, musi wybrać schemat leczenia i upewnić się, że robi wszystko. Proces leczenia jest ciężki (jak chemioterapia), pacjenci często narzekają, czasami lekarze (z dobrych intencji) mogą zmniejszyć dawkę leków lub całkowicie zrezygnować. W żadnym wypadku nie można tego zrobić! Ponieważ wirus szybko się adaptuje, wszystkie wyniki są wyrównane, wzrasta ryzyko "braku odpowiedzi".

- Kiedy leczenie gruźlicy zostaje przerwane, powstaje opór wielolekowy, który jest trudniejszy do przezwyciężenia. Czy sytuacja jest podobna do wirusowego zapalenia wątroby?

- Całkiem dobrze. Wirus zapalenia wątroby typu C jest bardzo niejednorodny, ma wiele różnych genotypów, między innymi tzw. korzystne i niekorzystne. W naszym regionie pierwszy typ jest niekorzystny. Jeśli przebieg leczenia został wyznaczony niepoprawnie - "wyleczenie" pacjenta jest niemożliwe, ponieważ wirus tworzy formy quasi-gatunkowe, które szybko dostosowują się do metod leczenia.

- Pacjenci twierdzą, że miesiąc leczenia kosztuje od 20 do 50 tysięcy hrywien. I jak długo powinna trwać terapia?

- Standardowe leczenie trwa od 6 do 18 miesięcy. Średnio miesięczna terapia odbiega od 10 tysięcy hrywien. Takie rozwiązanie w leczeniu pierwszego genotypu daje rezultaty od 50 do 50. Zastosowanie najnowszych leków zwiększa koszt około 50 tys. UAH miesięcznie, ale zmniejsza się czas trwania leczenia, w niektórych przypadkach nawet do 28 tygodni, a znacznie zwiększa szanse na wyleczenie.

- Niestety, takie leki dla obywateli Ukrainy, gdzie średnia pensja wynosi około 3 tysięcy hrywien, jest nierealna.

- Niestety, dla przytłaczającej większości naszych pacjentów, wśród których jest wielu pracowników medycznych i 10 tysięcy hrywien miesięcznie za leczenie - jest również nierealistyczne. Na najnowszych lekach i nic nie mów.

- Więc to nie diagnoza, ale w końcu wyrok.

- Mamy nadzieję, że program państwowy będzie dysponował wystarczającymi środkami finansowymi, które pozwolą mu spełnić standardy leczenia. Powodem tego zaufania jest fakt, że Gabinet Ministrów zatwierdził program i powinien on działać.

- Jakie wskaźniki są zawarte w programie państwowym? - Program stwierdza, że ​​będziemy szukać leczenia 20% pacjentów. To oczywiście nie wystarczy. Ale musimy zrozumieć głębię problemu - nie jest to tylko chęć leczenia, ale także możliwości, jakie daje dzisiejsza medycyna. Ponadto liczba ta zmienia się szybko - rośnie liczba zidentyfikowanych pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby. Leczenie jest kosztowne i złożone, a nie jest to jedyny problem, przed którym stoi Ukraina. Żaden kraj na świecie nie może twierdzić, że zapewnia leczenie wszystkim 100% pacjentów. Zapisuje fakt, że w wielu krajach istnieje lek ubezpieczeniowy, opracowany system zwrotu kosztów, gdy pacjent zwraca część pieniędzy wydanych na leki.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C - zdanie?

Wirus zapalenia wątroby typu C, który powoduje zapalną chorobę wątroby, jest jedną z najczęstszych infekcji przenoszonych przez krew.

Choroba z zapaleniem wątroby zyskuje na skali, ale niestety wiele osób jest słabo poinformowanych o tym wirusie. Istnieje wiele pytań dotyczących możliwości zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C, jego objawów, konsekwencji, leczenia itp.

Postaramy się odpowiedzieć na niektóre z nich, aby uzyskać więcej informacji, możesz przeczytać na naszej stronie internetowej, w dziale "Wenerologia".

Jaka jest różnica między zapaleniem wątroby typu C a innym zapaleniem wątroby?

Wirus zapalenia wątroby typu C, który powoduje zapalną chorobę wątroby, został odkryty w 1989 roku i jest jedną z najczęstszych infekcji przenoszonych przez krew. Nie ma szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C i jest to niezwykle trudne.

Podstępność tego wirusa polega na tym, że ostra infekcja często przebiega bezobjawowo, diagnoza jest podejmowana na etapie przewlekłego procesu kilka miesięcy lub lat po wystąpieniu choroby.

U niektórych pacjentów przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C może przejść do marskości wątroby lub raka wątroby.

Objawy choroby wątroby (żółtaczka, ból w prawym podżebrzu) są rzadkie. Niektórzy pacjenci mogą narzekać na brak zmotywowanego zmęczenia, osłabienie, utratę apetytu.

Jeśli nie ma żadnych objawów, co w takim przypadku może skłonić osobę do zastanowienia się nad analizą zapalenia wątroby typu C?

Pragnienie bycia badanym może spowodować obecność czynników ryzyka zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C.

Analizę wirusowego zapalenia wątroby typu C należy przeprowadzić przede wszystkim do osób, które były operowane i do których krew została przelana przed 1991 r., Kiedy nie było żadnych testów na obecność wirusa.

Wszystkim, którzy używają lub używają dożylnych form narkotyków, sensowne jest poddanie się takiej ankiecie.

Czy manipulacje takie jak manikiur, tatuaże, kolczyki, interwencje stomatologiczne stanowią zagrożenie dla infekcji?

Tak, wszystko to jest również drogą infekcji, ale rzadszą.

Należy podkreślić, że wirusowe zapalenie wątroby typu C - nie jest to „choroba narkomanów” i inne elementy antyspołeczne, wirus może być złapany czasami w zwykłych sytuacjach, i podejrzewam każdy zainfekowany we wszelkich niemoralnych działań analfabetami i okrutne.

I takie przypadki, niestety, są często napotykane.

Istnieje wiele takich przykładów, u osób w podeszłym wieku, absolutnie poważanych matek rodziny i babki, po wykryciu wirusa, życie rodzinne dosłownie się zawaliło. Jej mąż ją opuścił, dzieci zabroniły jej komunikowania się z wnukiem, jednym słowem, absolutnie średniowiecznym okrucieństwem.

Czasem, gdy młode pary się rozpadły, jeśli jeden z partnerów pokazał wirusa.

Wielu dobrowolnie izoluje się od rodziny, tworzy indywidualne potrawy, zatrzymuje kontakty małżeńskie.

Czy wirus przenosi się seksualnie?

Badania przeprowadzone w tej dziedzinie pokazują, że ludzie, którzy angażują się w tak zwany "traumatyczny seks", są narażeni na przenoszenie się drogą płciową. W przypadku małżonków i stałych partnerów nie ma zaleceń dotyczących stosowania antykoncepcji barierowej.

Jeśli kobieta w ciąży ma pozytywny wynik testu na zapalenie wątroby typu C, czy zaleca się przerwanie ciąży?

Nie, w żaden sposób. Istnieje pewne ryzyko przeniesienia wirusa z matki na płód. Ale zdecydowana większość noworodków, które otrzymały wirusa od swojej matki, samodzielnie pozbyła się go w pierwszym roku życia.

Aby powiedzieć, że dziecko ma zapalenie wątroby typu C, nie możesz tego zrobić wcześniej niż w wieku półtora roku.

Jeżeli specjalne leczenie antywirusowe jest planowane lub prowadzone przez jednego z małżonków, ciąża nie jest zalecana podczas leczenia iw ciągu następnych sześciu miesięcy. Jeśli narodziny dziecka nie mogą być opóźnione, a przyszła matka nie ma naruszenia funkcji wątroby, to czasami ma sens najpierw urodzenie dziecka, a następnie przejście do leczenia.

Czy początek leczenia może później niekorzystnie wpłynąć na przebieg choroby?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Ale powszechna idea zapalenia wątroby typu C jako choroby ze skutkiem śmiertelnym w 100% jest błędna i szkodliwa.

Pacjenci często przychodzą do recepcji w stanie całkowicie przygnębionym, prawie z testamentem w ręku, z poczuciem wstydu i przerażenia. To jest złe pod każdym względem.

Zapalenie wątroby typu C jest leczone, choć nie zawsze tak szybko i radykalnie, jak byśmy chcieli. Jest to choroba, którą musi kontrolować kompetentny lekarz. Tylko lekarz powinien określić potrzebę leczenia i schematu leczenia.

Czy istnieją dzisiaj skuteczne metody leczenia zapalenia wątroby typu C?

Tak, są. Najbardziej skuteczną metodą zapobiegania rozwoju i progresji tych komplikacji zapalenia wątroby, marskości wątroby i raka wątroby schematów leczenia oparte są na pegilowany (długodziałających) interferonów.

Chcę życzyć ludziom, którzy podejrzewają lub stwierdzili zapalenie wątroby typu C, aby nie wpadali w panikę lub depresję, ale aby szukać pomocy u kompetentnych specjalistów.

Aby przekazać analizy dotyczące zapalenia wątroby, HIV i infekcji seksualnych zawsze możesz w naszym centrum medycznym "Evromedprestizh".

Przewlekłe zapalenie wątroby typu C. To nie jest zdanie

Co trzydziesty pada ofiarą zapalenia wątroby

Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest bardzo częstą chorobą przewlekłą, której rozwój prowadzi do rozwoju marskości i raka wątroby. Chorobowy wirus zapalenia wątroby typu C został zidentyfikowany stosunkowo niedawno - w 1989 roku. Do tej pory ustalono jego niezwykle szeroki zasięg - ponad 200 milionów ludzi jest zarażonych na całym świecie. Wirus zapalenia wątroby typu C powoduje 70% przypadków światowego przewlekłego zapalenia wątroby, 40% przypadków marskości i 60% raka wątroby. Pod względem częstości występowania i szkód dla zdrowia populacji problem wirusowego zapalenia wątroby typu C znacznie przekracza problem wirusowego zapalenia wątroby typu B i AIDS.

Deadly Tattoos

Źródłem infekcji jest krew zainfekowanej osoby. Do 1989 r. Głównymi sposobami zakażenia były transfuzje krwi dawców i interwencje chirurgiczne. Wraz z wprowadzeniem środków zapobiegawczych, a mianowicie na testy z wirusem „C” krew i użyć tylko jednorazowe strzykawki i instrumentów, główną drogą zakażeń jest stosowanie skażonej igły podczas wstrzykiwania leków, tatuażu, przekłucia. Zakażenie jest możliwe i seksualne, zwłaszcza gdy jest kilku partnerów seksualnych. Przeniesienie wirusa z zakażonej matki na dziecko następuje w momencie urodzenia w 5% przypadków. Problem ten komplikuje fakt, że szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C nie zostały dotychczas opracowane.

Niewyraźny ślad choroby

Głównym zagrożeniem jest to, że po zakażeniu nie można zaobserwować oczywistych objawów choroby. U 95% osób ostry okres infekcji przebiega bezobjawowo. Tylko 5% osób po infekcji rozwija tzw. Żółtaczkową postać ostrego zapalenia wątroby - mocz ciemnieje, białka oczu i skóra stają się żółte. Charakterystyczne dla łagodnych postaci żółtaczki, które czasami pozostają niezauważone.
Podstępność wirusa zapalenia wątroby typu C polega na tym, że okres utajonego przebiegu choroby może trwać kilka lat. Często po zakażeniu człowiek czuje się całkowicie zdrowy, a pierwsze objawy choroby pojawiają się dopiero w późnym stadium marskości wątroby, gdy choroba jest trudniejsza do leczenia, a ogólne rokowanie jest niekorzystne.
Cechą zapalenia wątroby typu C jest bardzo wysoka częstość występowania infekcji. Przewlekła infekcja na całe życie i postępująca choroba wątroby rozwija się u 85% zakażonych. U 20-30% pacjentów przewlekła infekcja prowadzi do rozwoju marskości wątroby średnio przez 20-30 lat. U osób, które spożywają alkohol i narkotyki, marskość rozwija się znacznie szybciej - w ciągu pierwszych 5-10 lat. Śmierć pochodzi z powikłań marskości wątroby i raka wątroby.

"Nie wątrobowe" objawy

Ważne jest, aby wiedzieć, że żółtaczka z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C jest niezwykle rzadka, z reguły już przeciw marskości. Najczęstszym objawem choroby jest osłabienie, zmęczenie. Wirus atakuje nie tylko wątrobę, ale także inne narządy. Dlatego częściej niż żółtaczka, istnieją takie „nepechenochnye” objawy, takie jak bóle stawów, wysypki skórne, gorączka, zmiany w badaniach krwi, dlatego często błędnej diagnozy. Utajony bezobjawowy przebieg choroby lub obecność objawów "nie-wątrobowych" są głównymi przyczynami późnego ustalenia prawidłowej diagnozy. Ponieważ bez leczenia choroba ma charakter progresywny (nie ma przypadków samoleczenia), bardzo ważne jest ustalenie obecności wirusowego zapalenia wątroby typu C na czas i rozpoczęcie niezbędnego leczenia.

"Tak, i nie zapomnij oddać krwi!"

Obecnie opracowano dostępne metody diagnozowania tej infekcji. Główną metodą jest badanie krwi pod kątem obecności przeciwciał przeciwko wirusowi i obecności cząsteczek samego wirusa. W ostatnich latach "przypadkowe" ustalenie rozpoznania zapalenia wątroby typu "C" jest powszechne przy badaniu innych chorób przed porodem lub przed operacją.
Szczególnie ważne jest przeprowadzenie badania na obecność wirusowego zapalenia wątroby typu C w "grupach ryzyka": osoby, które przeszły transfuzję krwi w przeszłości (przed 1989 r.), Operacje; którzy w przeszłości mieli epizody żółtaczki; narkomani; dzieci urodzone przez matki z zapaleniem wątroby; osoby prowadzące mieszane życie seksualne.

Ogólne odchylenie choroby

Zaledwie kilka lat temu przewlekłe zapalenie wątroby typu C uznano za chorobę nieuleczalną. Ale medycyna nie stoi w miejscu. Obecnie istnieje możliwość nie tylko zmniejszenia aktywności lub spowolnienia rozwoju choroby, ale także całkowitego jej wyleczenia. Podstawą nowoczesnego leczenia zapalenia wątroby typu C są preparaty interferonu alfa. Interferony to białka wytwarzane w ciele każdej osoby, które mają aktywność przeciwwirusową. Aktywność interferonu wytwarzanego przez ludzkie ciało nie wystarcza do zwalczania zdradzieckiego i zmiennego "kameleona" - wirusa zapalenia wątroby typu C. Wprowadzenie leków interferonowych pomaga ciału radzić sobie z infekcją. Połączenie interferonu z innymi lekami przeciwwirusowymi (w szczególności rybawiryną) znacznie zwiększyło skuteczność terapii. Leczenie odbywa się średnio w ciągu roku pod nadzorem lekarza specjalisty. Kluczem do sukcesu jest najwcześniejsza możliwa definicja diagnozy i początku leczenia, chociaż jest to możliwe nawet na etapie marskości wątroby.

Profesjonalizm, który daje nadzieję

W przypadku skutecznego leczenia szczególnie ważne jest, aby był prowadzony przez specjalistę z doświadczeniem w stosowaniu nowoczesnych leków przeciwwirusowych. Podczas gdy ich użycie jest realizowany tylko w wielu instytucjach medycznych w Moskwie, w Endosurgery i centrum litotrypsji zyskał unikalne doświadczenie 10 lat w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu „C” przy użyciu różnych importowanych oraz leków krajowych interferonu i innych leków przeciwwirusowych, poprzez dobór poszczególnych schematów leczenia. Konsultacja i oczyszczanie przeprowadza się jedną z wiodących ekspertów z hepatolodzy krajów, MD T.M.Ignatovoy którego praca doktorska jest przeznaczona do leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu „C”. Połączenie unikalnego doświadczenia medycznego z możliwościami najnowocześniejszych metod diagnostyki laboratoryjnej umożliwia osiągnięcie całkowitego wyleczenia zapalenia wątroby typu C u większości pacjentów.

HIV i WZW typu C nie są zdaniem: objawy, rozpoznanie i leczenie

HIV i wirusowe zapalenie wątroby typu C powstają i rozwijają się równolegle u ponad 35% pacjentów. Wirusowe zapalenie wątroby znacząco wpływa na leczenie HIV, dlatego pacjenci wymagają szczególnej opieki, zmiany stylu życia i prowadzenia terapii jakościowej.

Uwaga, proszę! Jednoczesna obecność wirusowego zapalenia wątroby i HIV w organizmie człowieka nazywana jest koinfekcją.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (flawiwirus) to zapalenie wątroby, które przebiega prawie bezobjawowo. Odmowa leczenia może prowadzić do rozwoju marskości wątroby, raka wątroby, niewydolności wątroby.

Wśród najczęściej manifestowanych objawów wirusowego zapalenia wątroby typu C można zidentyfikować:

Sugerujemy teraz, aby dowiedzieć się, co jest bardziej niebezpieczne - wirusowe zapalenie wątroby typu C lub HIV, jaka jest oczekiwana długość życia pacjenta ze współzakażeniem i co jest niezbędne do uzyskania wyników analizy ilościowej.

W jaki sposób przenoszona jest infekcja?


Przypadki, w których HIV i WZW typu C są jednocześnie diagnozowane u pacjentów, są powszechne w Rosji.

Powodem są podobne mechanizmy transmisji wirusa:

 • "Krew przez krew,
 • z niezabezpieczonym stosunkiem płciowym.

Metody przenoszenia wirusowego zapalenia wątroby typu C obejmują poród - od matki do dziecka. Jednak infekcja nie występuje w czasie ciąży, ale gdy krew zetknie się w trakcie (lub zaraz po) porodzie dziecka.

2-3% przypadków (bardzo rzadko) Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B zachodzi poprzez codzienne - za pomocą maszynki do golenia (gdy osoba zakażona przed użyciem po kontuzji), w porcjach kontaktowych i innych.

Załaduj wątrobę

Wirusowe zapalenie wątroby typu C nie jest HIV, ważne jest, aby nie mylić dwóch różnych chorób różniących się objawami i mechanizmem rozwoju. Jednak ich obecność w organizmie ma bardzo negatywny wpływ na wątrobę.

Jeśli wirus zapalenia wątroby wpływa bezpośrednio na tkankę wątrobową, infekcja HIV nie atakuje komórek wątroby (wirus niedoboru odporności "interesuje" limfocyty). Jednak leki przepisane na HIV przyczyniają się do szybkiego postępu wirusa zapalenia wątroby typu C.

Podczas jednoczesnego zakażenia wpływ na wątrobę wzrasta - zdrowa tkanka wątroby szybko zamienia się w marskość, co prowadzi do niewydolności wątroby. HIV i wirusowe zapalenie wątroby typu C prowadzą do marskości wątroby i tłuszczowej hepatozy.

Ile żyją z obecnością dwóch infekcji?

Jednoczesne wykrywanie wirusa HIV i zapalenia wątroby - ile osób żyje z tą diagnozą? Nie można podać dokładnej odpowiedzi, ale dzięki terminowemu i poprawnemu leczeniu zapalenia wątroby pacjent może być kontynuowany przez długi czas.

Zapalenie wątroby jest początkowo bezobjawowe, ale po pewnym czasie zaczyna się rozwijać i można je zdiagnozować. Pacjenci będą żyć z wirusem zapalenia wątroby typu C i HIV przez całe życie, przestrzegając wszystkich instrukcji lekarza i nie naruszając harmonogramu przyjmowania leków.

Czynniki wpływające na jakość życia osób ze współzakażeniem:

 • wiek pacjenta,
 • obecność (nieobecność) niepełnosprawności,
 • stan układu odpornościowego,
 • współistniejące choroby.

Pamiętajcie, nikt nie da dokładnego rokowania życia z jednoczesnym zapaleniem wątroby typu C i HIV w organizmie - zależy to przede wszystkim od samego pacjenta, jego stylu życia i poziomu leczenia.

Wpływ HIV na HCV

HIV przyspiesza rozwój HCV z wysoce aktywną terapią przeciwretrowirusową (ze względu na ekspozycję na leki). Poziom wiremii (obecność różnych wirusów we krwi) jest dwukrotnie wyższy u pacjentów ze współzakażeniem.

Średnio wirusowe zapalenie wątroby typu C wraz z HIV prowadzi do marskości wątroby po 7 latach, ale w przypadku pojedynczego zakażenia HCV okres ten jest ponad 3-krotny.

Wpływ wirusa niedoboru odporności na zapalenie wątroby typu C:

 • przyspieszony rozwój zwłóknienia wątroby,
 • zwiększone ryzyko raka wątrobowokomórkowego,
 • zwiększona śmiertelność.

Cechy przebiegu chorób, kiedy HIV i zapalenie wątroby typu C jednocześnie

HIV i wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowią rzadkie ogniwo zespołu niedoboru odporności, który powoduje wzrost aminotransferazy w surowicy. Badania immunologów i hepatologów polegają na tym, że obniżenie poziomu oporności na czynniki zewnętrzne prowadzi do dysfunkcji wątroby.

Kolejną cechą chorób są te same grupy ryzyka:

 • marginals (bezdomni, narkomani, itp.)
 • pracownicy służby zdrowia,
 • dawcy,
 • pacjenci, którzy zostali przetoczeni krwią,
 • homoseksualiści,
 • dzieci zarażonych rodziców.

Uwaga, proszę! Istnieje, ale nie potwierdzono, opinię, że obecność współzakażenia przyspiesza przejście wirusa HIV w stadium AIDS.

Jednocześnie osoby zakażone wirusem HIV i zapaleniem wątroby są gorzej tolerowane przez powszechne choroby, a czas trwania i jakość życia bez skutecznego leczenia pogarsza się.

Przebieg zapalenia wątroby typu C w kontekście zakażenia HIV

Rozwój wirusowego zapalenia wątroby typu C jest przyspieszany przez leki przepisane do leczenia przeciwretrowirusowego HIV. Reakcje ochronne ciała ulegają pogorszeniu, co prowadzi do nabycia postaci przewlekłej zapalenia wątroby.

Jeżeli zdiagnozowano HIV u rodziców dziecka, jest on nie tylko bardziej podatny na przeniesienie wirusa, ale także na nabycie nowych - zapalenie wątroby, opryszczka.

Diagnostyka

Początkowe stadia HIV i zapalenia wątroby są bezobjawowe - pierwsze objawy pojawiają się od 6 miesięcy do 1 roku (w zależności od stanu układu odpornościowego). W przypadku koinfekcji symptomatologia objawia się wcześniej, ale w celu ustalenia dokładnej diagnozy konieczne jest zaliczenie testów.

Aby zdiagnozować zapalenie wątroby, lekarz przepisuje wskazówki do badań:

 • krew i mocz,
 • biochemia,
 • diagnostyka wirusów typu B i C metodą PCR,
 • Ultradźwięki narządów wewnętrznych.

Rozpoznanie HIV przeprowadza się przy pomocy krwi żylnej. Głównymi metodami są ELISA (badanie biomateriału na przeciwciała) i PCR (oznaczanie miana wirusa, potwierdzenie pozytywnego wyniku testu ELISA).

Zaletą PCR jest wysoka czułość analizy i zdolność do identyfikacji kilku patogenów jednocześnie. Negatywna analiza PCR dla zapalenia wątroby typu C oznacza, że ​​nie występują ślady zakażenia.

Leczenie

Jednoczesne wykrycie wirusa HIV i wirusowego zapalenia wątroby typu C wymaga dobrze zaprojektowanej terapii. Przed rozpoczęciem stosowania lekarze określają, która choroba powinna być leczona jako pierwsza. W 6 na 10 przypadków WZW typu C jest leczona jako pierwsza.

Grupy pacjentów z HIV i wirusowym zapaleniem wątroby typu C, cechy i warunki leczenia wymieniono w tabeli:

Leczenie nie jest wymagane

Pacjenci z równoczesnymi zakażeniami HCV / HIV

2. Wykryto anty-HCV, podczas gdy badanie na RNA HCV wykazało ujemną wartość

Stan pacjenta jest kontrolowany i badany co sześć miesięcy

Konieczna jest terapia zapalenia wątroby typu C.

Wskazani są pacjenci z równoczesnymi infekcjami, ale tylko leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C.

2. Rozpoznano zapalenie wątroby typu C w postaci przewlekłej

Leczenie HIV jest wymagane

Pacjenci z kombinacją infekcji wymagających leczenia wirusa niedoboru odporności

2. Wykryto anty-HCV, jednak replikacja RNA HCV jest nieobecna lub ujawniono przeciwwskazania do jego leczenia

Jeden z warunków jest wystarczający

Uwaga, proszę! Współczesne badania sugerują, że przed terapią przeciwretrowirusową lepiej leczyć zapalenie wątroby typu C w celu stworzenia korzystnej podstawy dla AARV.

Pamiętaj, że niedopuszczalne jest samodzielne diagnozowanie wirusa HIV i zapalenia wątroby typu C i wybór leków do leczenia.

Manipulacje medyczne

Obecność wirusowego zapalenia wątroby typu C i jednocześnie HIV prowadzi do powikłań leczenia, ale jedynym sposobem zwalczania tych zakażeń jest zażywanie leków przeciwretrowirusowych. Żadna manipulacja medyczna nie pomoże zmniejszyć obciążenia wirusem i przywróci wątrobę.

Jednak przy gwałtownym rozwoju wirusowego zapalenia wątroby typu C przeciwko HIV zaleca się szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. Są całkowicie bezpieczne dla pacjentów zakażonych wirusem HIV, ale pomagają zapobiegać ryzyku przeniesienia wirusa.

Ponadto ważne jest leczenie:

 • Przestrzegaj diety. Liczba posiłków - co najmniej 2-3 razy dziennie, małe porcje, zbilansowana dieta.
 • Lekkie obciążenie. Poprawa ogólnego samopoczucia pozwoli chodzić, uprawiać jogę, pływać lub jeździć na rowerze.
 • Odmowa alkoholu i palenia. Pomaga zmniejszyć ryzyko progresji choroby wątroby.

Leki przeciwretrowirusowe

Interferon i rybawiryna są głównymi lekami stosowanymi w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C (również w postaci przewlekłej). Tylko przy jednoczesnym przyjęciu są w stanie zniszczyć wirusa i poprawić właściwości ochronne organizmu.

Interferon to białko powstające w organizmie w celu zwalczania infekcji. Wchodzenie do przewodu pokarmowego jest niszczone, więc jego wprowadzanie odbywa się metodą podskórną. Rybawiryna ma na celu wzmocnienie działania interferonu.

Wśród przepisanych leków przeciwretrowirusowych:

 • Zydowudyna. Przy równoczesnym leczeniu zapalenia wątroby typu C zaleca się zastąpienie go innym lekiem z grupy NRTI (np. Fosfidazydem).
 • Didanozyna. Jednak przy marskości wątroby jej stosowanie jest zabronione. Lek jest przeciwwskazany do przyjmowania stawudyny + rybawiryny.
 • Efavirenz. Może powodować zaburzenia psychiczne, dlatego należy ostrożnie stosować Peg-IFN.
 • Inhibitory proteazy.

Funkcje leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C w AIDS

Nawet przy AIDS, leczenie zapalenia wątroby typu C odbywa się z użyciem preparatów interferonu (podskórnie 3 razy w tygodniu) i rybawiryny (2 razy dziennie w postaci tabletek).

Potrzebujesz stałego monitorowania stanu pacjenta, ponieważ leki powodują silne skutki uboczne:

 • ogólne osłabienie,
 • depresja,
 • zwiększona drażliwość,
 • anemia.

Zazwyczaj leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C trwa od 6 do 12 miesięcy.

Właściwości leczenia ostrego zapalenia wątroby u pacjentów z zakażeniem wirusem HIV

W celu leczenia zapalenia wątroby typu C w ostrej postaci jest konieczne z powołaniem Peg-IFN, czas trwania kursu wynosi 6 miesięcy. Wdrożenie terapii skojarzonej w ostrym zapaleniu wątroby jest możliwe, ale w chwili obecnej taktyki nie są w pełni zrozumiałe.

Kryteria skuteczności terapii antywirusowej

Wysoki poziom skuteczności terapii można ocenić na podstawie reakcji organizmu wyrażonej w następujących kryteriach:

 • zmniejszone miano wirusa,
 • zmniejszenie aktywności ALT,
 • zmniejszona replikacja RNA HCV,
 • poprawiony obraz histologiczny w wątrobie.

Ocena odpowiedzi wirusologicznej

Miesiąc po wyznaczeniu leczenia przeprowadza się test jakościowy (badanie krwi na obecność wirusa HIV i zapalenia wątroby) w celu oznaczenia HCV RNA. Jego brak jest doskonałym znakiem świadczącym o osiągnięciu SVR i determinującym czas trwania terapii.

Poziom RNA HCV określa się przed leczeniem i po 12 tygodniach. Zastosowano jedną metodę, której próg czułości wynosi co najmniej 50 IU / ml. Jeśli 3 miesiące po rozpoczęciu leczenia HCV RNA spadnie do 2log10, leczenie będzie kontynuowane.

Odpowiedź wirusologiczną ocenia się po 24, 48, 72 tygodniach od rozpoczęcia leczenia i 12 miesięcy po zakończeniu terapii. Dekodowanie wyników ujemnych i pozytywnych jest wykonywane wyłącznie przez lekarza.

Ocena odpowiedzi histologicznej

Powtarzana biopsja wątroby lub elastografia (metody diagnostyczne) wykonuje się nie wcześniej niż pół roku po zakończeniu terapii. Bez osiągnięcia SVR wskazane jest ich wyznaczenie w celu określenia dalszej taktyki zarządzania pacjentem.

Monitorowanie tolerancji leczenia

Kontrolę stanu pacjenta przeprowadza się 1, 2 i 4 tygodnie po wyborze terapii, a następnie co miesiąc.

 • aktywność aminotransferaz,
 • poziom bilirubiny,
 • zawartość komórek CD4.

Uwaga, proszę! Według uznania specjalisty można zalecić dodatkowe badania, w tym ustalenie poziomu y-GTP.

Monitorowanie tolerancji leczenia przeprowadza się w celu szybkiego wykrycia skutków ubocznych (neutropenia, niedokrwistość itp.). Ich wykrycie jest konieczne, aby poprawić leczenie i zmienić dawkowanie leków.

Korekta dawek Peg-IFN i rybawiryny

Korekta dawek Peg-INF i rybawiryny:

Zmniejszenie dawki rybawiryny do 600 mg na dobę

2. Poziom hemoglobiny spada o 2 g / dL i więcej w ciągu pierwszych 4 tygodni leczenia w obecności chorób sercowo-naczyniowych

2. Poziom hemoglobiny utrzymuje się poniżej 12 g / dl po 4 tygodniach stosowania zmniejszonej dawki w przypadku chorób sercowo-naczyniowych

Korekta dawek leków ARV u pacjentów z marskością wątroby

Marskość prowadzi do pogorszenia metabolizmu leków ARV, co wpływa na zmniejszenie skuteczności ich przyjmowania.

 • W przypadku niewyrównanej marskości wątroby preparat wirusowy z grupy PI i NNRTI powinien być stosowany w mniejszej dawce.
 • W przypadku wyrównanej marskości leki przeciwretrowirusowe są przepisywane w pełnej dawce (w przypadku braku konkretnych zaleceń lekarskich).
 • W przypadku niewyrównanej marskości wątroby + brak możliwości kontrolowania stężenia leków w surowicy, preparaty NNRTI nie są przepisywane, a dawka PI maleje.

Zapobieganie koinfekcji

Pacjenci z rozpoznaniem HIV mogą chronić się przed zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C.

W celu zapobiegania koinfekcji zaleca się:

 • Przechowywać przedmioty higieny osobistej, które mogą wejść w kontakt z krwią, oczyścić.
 • Odmówić alkoholu, brać leki i zioła tylko po konsultacji z lekarzem.
 • Stale monitoruj wątrobę, we właściwym czasie i regularnie wykonuj testy.
 • Wyeliminuj jakikolwiek możliwy kontakt z krwią osoby, która ma zapalenie wątroby typu C.

Uwaga, proszę! Głównym środkiem zapobiegawczym współzakażenia u pacjentów cierpiących na HIV jest "pokrycie" głównego kanału zakażenia (wstrzyknięcie leku).

Pamiętaj, że obecnie wirusowe zapalenie wątroby typu C leczy się nawet u narkomanów, ponieważ leki nie mają wpływu na leki przeciwretrowirusowe.

Powikłania z równoczesnym zakażeniem wirusem HIV i zapaleniem wątroby typu C

Niebezpiecznym powikłaniem współzakażenia jest szybkie przejście wirusa HIV w stadium AIDS. Obecnie badana jest kwestia prezentacji wirusowego zapalenia wątroby typu C jako czynnika prowokującego, ale dostępne dane badawcze pozwalają na rozwinięcie tego twierdzenia.

 • Wysoka podatność na depresję, która prowadzi do przyjmowania leków antywirusowych.
 • Może wystąpić silne i nieodwracalne uszkodzenie wątroby, awaria jej funkcjonowania.
 • Pacjenci z HIV są bardziej skłonni do zarażenia innych ludzi zapaleniem wątroby typu C, co wynika z ich wysokiego miana wirusa.

Wnioski

Co gorsza - HIV lub zapalenie wątroby typu C? Wszelkie rozumowanie na ten temat jest subiektywne i zależy od indywidualnych cech organizmu. Jednakże, jeśli wirusowe zapalenie wątroby typu C można całkowicie wyleczyć, leczenie HIV nie jest obecnie rozwijane.

Ile może żyć pacjentka z wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C? Zależy to całkowicie od stadium wykrycia choroby i przepisania jej. Przy odpowiedniej terapii będzie można pozbyć się procesu zapalnego w hepatocytach i spowolnić postęp AIDS.

Pamiętaj, że jednoczesna diagnoza HIV i WZW typu C nie jest werdyktem. Skuteczne leczenie poprawi jakość i zwiększy średnią długość życia, ale w nadchodzących miesiącach będziesz musiał zmienić styl życia i zastosować się do zaleceń specjalisty!

Wirusowe zapalenie wątroby nie jest zdaniem

W ciągu ostatnich kilku lat status "plagi XXI wieku" przesunął się z AIDS na wirusowe zapalenie wątroby. W końcu wirusowe zapalenie wątroby jest znacznie łatwiejsze niż AIDS i według Światowej Organizacji Zdrowia zarażono prawie jedną trzecią populacji świata.

Pytanie: Swietłana, wielu ludzi sądzi, że zapalenie wątroby jest chorobą narkomanów? Jak prawdopodobna jest dobra osoba, która może się zarazić?

Czy odwiedzasz dentystę? Czy robisz manicure? Czy masz tatuaże, piercing? Czy miałeś operację? Tak więc, w tobie możesz już siedzieć wirus zapalenia wątroby typu B lub C, którego nawet nie podejrzewasz.

Na przykład zapalenie wątroby typu A może być zakażone przez nieumyte ręce lub owoce, zanieczyszczoną wodę. Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C może przenikać do organizmu przez krew, a nawet przez uszkodzone błony śluzowe. Ponadto są przenoszone drogą płciową (około 40% przypadków), z transfuzjami krwi, od matki do płodu w czasie ciąży.

P: Jakie są pierwsze oznaki, objawy choroby?

Pierwsze oznaki choroby są podobne do zwykłego przeziębienia lub grypy. W przewlekłej postaci nie ma wyraźnych objawów, pacjenci skarżą się na zmęczenie i obniżoną sprawność, ale wraz z rozwojem choroby pojawiają się specyficzne objawy uszkodzenia wątroby:

 • Ból w jamie brzusznej, prawa strona, wzdęcia;
 • Podwyższone i bolesne jest liberia;
 • Ciemny mocz, blade lub gliniaste stolce;
 • Zmęczenie, słabość;
 • Niewielki wzrost temperatury;
 • Swędzenie w całym ciele (ogólne swędzenie);
 • Żółtaczka (zażółcenie skóry lub oczu);
 • Utrata apetytu, nudności i wymioty, utrata masy ciała.

Pytanie: Jak wykryć zapalenie wątroby w czasie?

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i C w postaci przewlekłej bez leczenia najczęściej przechodzi do marskości lub raka wątroby. Ale ten proces może trwać do 30 lat, dlatego bardzo ważne jest, aby wykryć wirusa tak wcześnie, jak to możliwe i rozpocząć leczenie.

Niestety, w około 40% przypadków niemożliwe jest ustalenie źródła zakażenia zapaleniem wątroby.
Konwencjonalne badania krwi nie będą widoczne, jeśli jesteś zarażony wirusem zapalenia wątroby lub nie. Tylko specjalne badania w wyspecjalizowanych klinikach pomogą ustalić obecność wirusa. Aby ustalić uszkodzenie wątroby, musisz ją zbadać. Wcześniej jedynym sposobem ustalenia tego była biopsja wątroby. Dzisiaj jest elastometria - bezbolesna procedura podobna do ultradźwięków.

Pytanie: Czy zapalenie wątroby mimo wszystko poddaje się leczeniu?

Wirusowe zapalenie wątroby musi być leczone. Obecnie istnieją leki, które mogą zatrzymać proces niszczenia komórek wątroby i zapobiegać rozwojowi marskości lub raka wątroby. Oczywiście, środek przeciwwirusowy do leczenia zapalenia wątroby typu jest dosyć skomplikowane i czasami działania niepożądane, które koreluje lekarza podczas leczenia i kończących się tuż po zakończeniu leczenia. Wielu boi się kosztów leczenia. Jednak kompetentny lekarz wybierze terapię lekami domowymi, które nie są mniej skuteczne, ale znacznie tańsze.

Pytanie: Czy istnieją alternatywne terapie?

Poradzić sobie z wirusowym zapaleniem wątroby może tylko wykwalifikowany specjalista, powołując leki zgodnie z międzynarodowymi standardami, których efekt jest potwierdzony. Nie można leczyć wirusowego zapalenia wątroby za pomocą "specjalnych" kolekcji ziołowych, nanotechnologii i "magicznych" procedur. Nie poddawaj się reklamowaniu bioadditives i cudów. Stracisz nie tylko pieniądze, ale także czas.

Pytanie: Co, jeśli nie ma zapalenia wątroby?

Jeśli masz wirusa, nie panikuj. Omów leczenie z hepatologiem. Pomoże Ci zaplanować leczenie i uratować życie. Nawet jeśli proces niszczenia komórek wątroby już się rozpoczął, jest on odwracalny. A nawet marskość może zostać zatrzymana. Wirusowe zapalenie wątroby nie jest werdyktem.

Pytanie: Jak nie zarazić się zapaleniem wątroby?

Jeśli zależy Ci na zdrowiu i bliskich, wykonaj testy na wirusy zapalenia wątroby. Jeśli nie zostanie znaleziony wirus, zaszczep się przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Jego skuteczność wynosi 99%. Sztuczna odporność wystarcza na 8-10 lat, po czym inokulację powtarza się.

W życiu codziennym stosuj środki zapobiegawcze - używaj tylko osobistych artykułów higienicznych (szczoteczki do zębów, grzebień, akcesoria do manicure, maszynki do golenia i ostrza).

Zdrowy styl życia, ćwiczenia fizyczne, prawidłowe odżywianie, odrzucenie złych nawyków - to także gwarancja Twojego zdrowia i długowieczności!

Pytanie: Swietłana, jaki poziom badania i leczenia wirusowego zapalenia wątroby w Irkucku w tej chwili?

W Irkucku chroniczne wirusowe zapalenie wątroby jest badane i leczone zgodnie z międzynarodowymi standardami przyjętymi w Europie i Ameryce.

Rocznie przyjąć europejski i globalny konsensus w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Tak więc, w Irkucku urządzeń laboratoryjnych i możliwości medycyny w pełni zgodne z tym konsensusu, badania i leczenie prowadzone są również w Chinach, Korei, Europy, USA, Izraela i innych krajów rozwiniętych.

Nasi pacjenci są nawet leczeni przez pacjentów z tych krajów. Tak więc dla naszej edukacji i naszej medycyny, nie wstydzimy się!

Szanowni Państwo, jeśli masz jakiekolwiek pytania Swietłana Vasilyevna na zapalenie wątroby lub innych chorób zakaźnych - prosimy o kontakt pod nr tel edytora. +7 (3952) 76-75-70.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C nie jest zdaniem!

Wirusowe zapalenie wątroby typu C nie jest zdaniem!

Straszliwa choroba zapalenia wątroby typu C w naszych czasach nie straciła na znaczeniu. Jakoś tak nie jest zwyczajowo mówić. Zwykle osoba jest pewna, że ​​nigdy nie zachoruje. Niektórzy nawet myślą o zapaleniu wątroby typu C jako o haniebnej infekcji, na którą cierpią tylko narkomani i kobiety o jasnych włosach. Ku wielkiemu ubolewaniu, tak nie jest, a "kochający zabójca" stał się ostatnio bardzo powszechny.

Sposoby infekcji

Dostając się do organizmu, wirus zapalenia wątroby typu C osiada w wątrobie i zaczyna się namnażać. Zakażenie występuje głównie za pomocą instrumentów krwionośnych i niesterylnych. Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest znacznie bardziej zaraźliwe niż HIV. Wirus zapalenia wątroby typu C nie jest zakaźny w kontaktach domowych, uściskach dłoni i pocałunkach. Podstępna choroba przebiega bezobjawowo, a charakterystyczne objawy choroby występują na końcowym etapie, gdy leczenie nie jest możliwe. W przypadku braku terapii zapalenie wątroby typu C prowadzi do raka lub marskości wątroby.

Najczęstsze metody infekcji wirusem zapalenia wątroby typu C:

 • Transfuzja krwi. Przede wszystkim wirusowe zapalenie wątroby typu C powinno być sprawdzane przez osoby, które kiedykolwiek przeszły transfuzję krwi. Wirusowe zapalenie wątroby typu C wykryto zaledwie kilka dekad temu. W związku z powyższym, wcześniej przetoczona krew dla zawartości tego wirusa nie była badana.
 • Uzależnienie. Wstrzykiwani użytkownicy narkotyków często chorują na zapalenie wątroby i zakażenie wirusem HIV.
 • Niebezpieczne współżycie seksualne. Chociaż niektórzy lekarze zaprzeczają zakaźności wirusowego zapalenia wątroby typu C seksualnie, nadal istnieje małe ryzyko. Częsta zmiana partnerów, współistniejące choroby narządów płciowych, traumatyczne typy kontaktów - są to dodatkowe czynniki infekcji.
 • Usługi w zakresie piercingu, tatuażu, niecertyfikowanej kosmetologii. Ryzyko jest spowodowane brakiem narzędzi jednorazowych lub ich niskiej jakości sterylizacją.
 • Transmisja pionowa. Przenoszenie z matki na dziecko podczas porodu jest statystycznie możliwe w 5% przypadków.

Początek choroby

Ponieważ na początku choroby wirusowe zapalenie wątroby typu C jest przeważnie utajone, niezwykle trudno jest go podejrzewać. Takie objawy jak zmęczenie, niestrawność, wysypki skórne inne niż zapalenie wątroby są charakterystyczne dla setek innych chorób. Dlatego najczęściej wirus zapalenia wątroby typu C jest przypadkowym stwierdzeniem w dostarczaniu testów przed planowaną operacją oraz u kobiet w czasie ciąży.

Diagnostyka

Zwykle krew jest przenoszona z żyły na przeciwciała przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C. Ale bardziej pouczająca jest analiza jakościowej definicji zapalenia wątroby typu C, to znaczy wykrycia samego wirusa we krwi. Bardziej szczegółowe badanie przeprowadza się już na etapie przygotowania do leczenia.

Leczenie

Na szczęście wirusowe zapalenie wątroby typu C jest uleczalne i całkiem skuteczne. Kilka lat temu leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C było dość długotrwałe i trudne. Takie leczenie musiało być kontynuowane do 48 tygodni, a wynik nie wynosił 100%. Obecnie istnieją nowoczesne leki, które pozwalają nie tylko całkowicie pozbyć się wirusa, ale także skracają czas leczenia do trzech miesięcy (w ciężkich przypadkach, do sześciu miesięcy). Jedyną wadą jest ich cena. Naturalnie leki przeciwwirusowe mają działania niepożądane i przeciwwskazania, więc bez kompetentnego lekarza chorób zakaźnych nie można tego zrobić. Po niezbędnym badaniu dobierze optymalne leczenie.

Eksperci firmy "Rosyjski lekarz" zalecają rozpoczęcie terapii jak najwcześniej. Pomożemy Ci znaleźć kompetentnego specjalistę w dziedzinie chorób zakaźnych i uzyskać terminowe i wysokiej jakości leczenie. Z nami istnieje szansa szybkiego powrotu do zdrowia!