№92 Alfa-fetoproteina (AFP)

Diety

Alfa-fetoproteina (AFP) to białko zarodkowe surowicy wytwarzane w przewodzie żołądkowo-jelitowym wątroby zarodka.

Analiza AFP w ginekologii

W ginekologii analiza AFP jest jednym z głównych czynników patologicznych płodu i nieprawidłowości chromosomalnych w ciąży. Każde odchylenie w rozwoju płodu powoduje wzrost poziomu AFP we krwi kobiety.

Jednocześnie analiza AFP podczas ciąży nie jest zbytnio pouczająca, konieczne jest wyznaczenie miejsca z USG, aby wykluczyć ciąże mnogie, oczywiste wady rozwojowe.

Ponadto zaleca się podawanie alfa-fetoproteiny afp w czasie ciąży w skojarzeniu z hormonami, takimi jak hCG i wolny estriol. Ten potrójny test daje możliwość w kompleksie oceny ryzyka wad rozwojowych u płodu.

Z reguły hCG w czasie ciąży zaczyna wzrastać w pierwszych dniach nawożenia i wzrasta z każdym dniem. Badanie to pomaga w ustaleniu ciąży i przyjęciu jej terminu.

Aby badanie krwi na obecność AFP w czasie ciąży było wiarygodne, lepiej jest przyjmować ją od 14 do 20 tygodni (najlepiej 14-15 tygodni ciąży). Krew podaje się na pusty żołądek, rano.

Głównym celem badań prenatalnych - identyfikowanie kobiet ciężarnych, u których ryzyko urodzenia dziecka z wadami nieprawidłowości chromosomalnych i brutto.

U dzieci AFP występuje we krwi do dwóch lat, w tym wieku stopniowo zmniejsza się do poziomu, który nie ma znaczenia diagnostycznego.

Korzystanie z wyników analizy

W onkologii alfa-fetoproteina stosowana jest w diagnostyce gonad, raka wątroby. Jeśli jest podwyższony w porównaniu z jednostkami normy, u mężczyzn może to wskazywać na guzy jąder, obecność przerzutów, jest typowa dla poważnych chorób u kobiet niebędących w ciąży. Podczas leczenia lub po usunięciu guza zmniejsza się poziom markera nowotworowego, co oznacza poprawę stanu pacjenta.

Rozszyfrowanie analizy jest wykonywane przez lekarza prowadzącego, który bierze pod uwagę wyniki innych laboratoryjnych, instrumentalnych badań do rozpoznania. Należy ustalić przyczynę jego pojawienia się i odstępstwa od normy.

Laboratorium INVITRO przeprowadzi analizę jakościowo, tutaj wyjaśnione zostanie, co pokazuje otrzymane dane, ile kosztuje studiowanie, jakie testy są również zalecane.

Nr 92, Alfa-fetoproteina (AFP, alfa-Fetoproteina)

AFP jest produkowany najpierw w worku żółtkowym, a następnie, począwszy od 5 tygodnia wzrostu wewnątrzmacicznego, w wątrobie i przewodzie pokarmowym płodu. Odnosi się do glikoprotein o masie cząsteczkowej około 70 000 Da. Okres półtrwania wynosi około 5 dni.


AFP jest strukturalnie podobny do albumin i wykonuje podobne funkcje u płodu: utrzymanie onkotycznego ciśnienia krwi płodu; ochrona płodu przed immunologiczną agresją ciała matki; wiązanie estrogenów macierzystych itp.

Interpretacja wyników badań zawiera informacje dla lekarza prowadzącego i nie jest diagnozą. Informacje z tej sekcji nie mogą być wykorzystywane do samodzielnej diagnozy i samodzielnego leczenia. Dokładną diagnozę podejmuje lekarz, wykorzystując zarówno wyniki tej ankiety, jak i niezbędne informacje z innych źródeł: anamnezę, wyniki innych badań itp.


Powtarzający się wzrost lub niedostateczna redukcja może wskazywać na nawrót choroby lub obecność przerzutów. W złośliwych nowotworach innych narządów z przerzutami do wątroby poziom AFP może wzrosnąć do maksymalnie 500 U / ml, ale u tych pacjentów poziom CEA jest znacznie zwiększony.

Połączona definicja tych dwóch markerów nowotworowych pomaga odróżnić pierwotnego raka wątroby od zmian przerzutowych.


dochodzenie poziom alfa-fetoproteiny może być stosowany do wczesnego wykrywania raka wątrobowokomórkowego w grupach podwyższonego ryzyka, to znaczy u pacjentów z marskością wątroby, przewlekłego HBsAg - pozytywne wątroby typu B, lub u pacjentów z niedoborem alfa1-antytrypsyny. Surowica u pacjentów tej kategorii powinna być testowana na AFP dwa razy w roku.

 • PODSTAWOWE INFORMACJE

do 2 dni roboczych

* Termin nie obejmuje dnia pobrania biomateriału

Pilne przez 2 godziny. (patrz lista)

W tej sekcji możesz dowiedzieć się, ile kosztuje przeprowadzenie tych badań w Twoim mieście, przeczytaj opis testu i tabelę interpretacji wyników. Wybierając gdzie mają być testowane, „Alfa-fetoproteiny (AFP, alfa-Fetoprotein)» w Biszkeku i innych miastach Rosji, nie zapomnij, że analiza cen, koszt biorąc biomateriału procedury, metody i terminy badań w regionalnych biurach medycznych mogą się różnić.

Nr 92, Alfa-fetoproteina (AFP, alfa-Fetoproteina)

AFP jest produkowany najpierw w worku żółtkowym, a następnie, począwszy od 5 tygodnia wzrostu wewnątrzmacicznego, w wątrobie i przewodzie pokarmowym płodu. Odnosi się do glikoprotein o masie cząsteczkowej około 70 000 Da. Okres półtrwania wynosi około 5 dni.


AFP jest strukturalnie podobny do albumin i wykonuje podobne funkcje u płodu: utrzymanie onkotycznego ciśnienia krwi płodu; ochrona płodu przed immunologiczną agresją ciała matki; wiązanie estrogenów macierzystych itp.

Interpretacja wyników badań zawiera informacje dla lekarza prowadzącego i nie jest diagnozą. Informacje z tej sekcji nie mogą być wykorzystywane do samodzielnej diagnozy i samodzielnego leczenia. Dokładną diagnozę podejmuje lekarz, wykorzystując zarówno wyniki tej ankiety, jak i niezbędne informacje z innych źródeł: anamnezę, wyniki innych badań itp.

№92 Alfa-fetoproteina (AFP, alfa-fetoproteina)

AFP jest produkowany najpierw w worku żółtkowym, a następnie, począwszy od 5 tygodnia wzrostu wewnątrzmacicznego, w wątrobie i przewodzie pokarmowym płodu. Odnosi się do glikoprotein o masie cząsteczkowej około 70 000 Da. Okres półtrwania wynosi około 5 dni.


AFP jest strukturalnie podobny do albumin i wykonuje podobne funkcje u płodu: utrzymanie onkotycznego ciśnienia krwi płodu; ochrona płodu przed immunologiczną agresją ciała matki; wiązanie estrogenów macierzystych itp.

Interpretacja wyników badania zawiera informacje dla lekarza prowadzącego i nie jest diagnozą. Informacje z tej sekcji nie mogą być wykorzystywane do samodzielnej diagnozy i samodzielnego leczenia. Dokładną diagnozę podejmuje lekarz, wykorzystując zarówno wyniki tej ankiety, jak i niezbędne informacje z innych źródeł: anamnezę, wyniki innych badań itp.


Powtarzający się wzrost lub niedostateczna redukcja może wskazywać na nawrót choroby lub obecność przerzutów. Guzów nowotworowych w innych narządach z przerzutami do wątroby szybkość AFP może być zwiększone do nie większej niż 500 U / ml, przy czym w tych pacjentów jest znacznie podwyższone poziomy CEA.

Połączona definicja tych dwóch markerów nowotworowych pomaga odróżnić pierwotnego raka wątroby od zmian przerzutowych.


dochodzenie poziom alfa-fetoproteiny może być stosowany do wczesnego wykrywania raka wątrobowokomórkowego w grupach podwyższonego ryzyka, to znaczy u pacjentów z marskością wątroby, przewlekłego HBsAg - pozytywne wątroby typu B, lub u pacjentów z niedoborem alfa1-antytrypsyny. Surowica u pacjentów tej kategorii powinna być testowana na AFP dwa razy w roku.

Alfa-fetoproteina in vitro

№92 Alfa-fetoproteina (AFP, alfa-fetoproteina)

AFP wytwarza się najpierw w worku żółtkowym, a następnie, począwszy od 5 tygodnia wewnątrzmacicznego wzrostu, w wątrobie i przewodzie pokarmowym płodu. Odnosi się do glikoprotein o masie cząsteczkowej około.

Spis treści:

Okres półtrwania wynosi około 5 dni.

Interpretacja wyników badania zawiera informacje dla lekarza prowadzącego i nie jest diagnozą. Informacje z tej sekcji nie mogą być wykorzystywane do samodzielnej diagnozy i samodzielnego leczenia. Dokładną diagnozę podejmuje lekarz, wykorzystując zarówno wyniki tej ankiety, jak i niezbędne informacje z innych źródeł: anamnezę, wyniki innych badań itp.

Powtarzający się wzrost lub niewystarczające zmniejszenie może wskazywać na nawrót choroby lub obecność przerzutów. W złośliwych nowotworach innych narządów z przerzutami do wątroby poziom AFP może wzrosnąć do maksymalnie 500 U / ml, ale u tych pacjentów poziom CEA jest znacznie zwiększony.

Połączona definicja tych dwóch markerów nowotworowych pomaga odróżnić pierwotnego raka wątroby od zmian przerzutowych.

dochodzenie poziom alfa-fetoproteiny może być stosowany do wczesnego wykrywania raka wątrobowokomórkowego w grupach podwyższonego ryzyka, to znaczy u pacjentów z marskością wątroby, przewlekłego HBsAg - pozytywne wątroby typu B, lub u pacjentów z niedoborem alfa1-antytrypsyny. Surowica u pacjentów tej kategorii powinna być testowana na AFP dwa razy w roku.

Alfa-fetoproteina (AFP), krew

W położnictwie, w diagnostyce prenatalnej - jeden ze wskaźników ogólnego stanu płodu i prawdopodobieństwa wrodzonej patologii. W onkologii - marker złośliwych nowotworów tworzących alfa-fetoproteiny.

Glikoproteina o masie cząsteczkowej około 70 kDa. Okres półtrwania wynosi około 7 dni. alfa-fetoproteina zaczyna się rozwijać od 5 tygodnia rozwoju wewnątrzmacicznego najpierw w worku żółtkowym, następnie w wątrobie płodowej. W 13. tygodniu rozwoju płodu jest on głównym białkiem jego osocza. W momencie porodu poziom alfa-fetoproteiny we krwi płodu spada i wynosi około 1% maksymalnego poziomu. W pierwszym roku życia poziom alfa-fetoproteiny zbliża się do wartości typowych dla osoby dorosłej.

Alfa-fetoproteina jest strukturalnie podobna do albumin i spełnia podobne funkcje u płodu. We krwi matki białko to dostaje się przez łożysko i płyn owodniowy. Wymiana AFP pomiędzy płodu i płynu owodniowego i wejścia do krwi matki zależy od stanu nerek, przewodu pokarmowego i płodowej przepuszczalności bariery łożyskowej. We krwi matki poziom AFP zaczyna wzrastać po 10 tygodniu ciąży i osiąga maksimum około 30 tygodnia, po czym spada.

Alfa-fetoproteina jest niespecyficznym markerem stanu płodowego. Odchylenia płodu (w szczególności, otwarte wad cewy nerwowej) powodują zwiększenie wydajności owoców w płynie owodniowym osocza wraz ze wzrostem zawartości AFP we krwi matki. Zaburzeniom chromosomowym, takim jak zespół Downa, towarzyszy obniżenie poziomu AFP. W wielu przypadkach zmiany w poziomie AFP są związane z obecnością patologii położniczej u matki. W związku z tym, określenie AFP w drugiej połowie ciąży, powinny być wykonywane w połączeniu z łożyskowych hormonów w celu oceny stanu systemu fetoplacental i zaopatrzone ultradźwięków w celu uniknięcia błędnych interpretacji terminu ciąży, stwardnienie ciąży, oczywistych wad. Określenie poziomu AFP w połączeniu z β

-HCG i wolna estriol są częścią tak zwanego "testu potrójnego", który identyfikuje ryzyko odchyleń w rozwoju płodu (przeprowadzonych między 15 a 22 tygodniem ciąży).

Innym ważnym obszarem stosowania alfa-fetoproteiny jest jej wykorzystanie jako onkarkera. AFP jest określany jako antygen oncofetal. Są to antygeny związane z nowotworem, charakterystyczne dla normalnych tkanek embrionalnych. U dorosłych, są wykrywane w krwi w wysokim stężeniu wyłącznie w tych różnych rodzajów procesów regeneracji, złośliwych lub łagodnych proliferacji ciał komórek, w których są syntetyzowane w zarodku. U dorosłych najczęściej wzrost AFP jest wynikiem przewlekłego zapalenia wątroby (30% pacjentów wzrost zwykle mniej niż 10-krotnie w normalnym zakresie, ale w niektórych przypadkach nawet do 25-krotny wzrost), rak wątrobowokomórkowy (80-90% pacjentów jest zasadniczo ponad 100 razy powyżej normy).

Guzów nowotworowych w innych narządach z przerzutami do wątroby poziom AFP może zwiększyć się do nie większej niż 500 U / ml, przy czym te pas współczynnikach zwykle znacznie podwyższone poziomy CEA. Tak więc definicja tych dwóch markerów nowotworowych w ich kombinacji pomaga odróżnić pierwotnego raka wątroby od jego przerzutowego uszkodzenia.

Wzrost alfa-fetoproteiny obserwuje się w obecności nowotworów komórek kiełkujących (około 40% pacjentów).

Wartości referencyjne są normą

Informacje dotyczące wartości referencyjnych wskaźników, a także skład wskaźników uwzględnionych w analizie, mogą nieznacznie różnić się w zależności od laboratorium!

Alfa-fetoproteina (AFP, alfa-fetoproteina)

W ginekologii, jednym z głównych markerów płodu podczas monitorowania ciąży. W onkologii - marker pierwotnego raka wątroby.

AFP wytwarza się najpierw w worku żółtkowym, a następnie, począwszy od 5 tygodnia wewnątrzmacicznego wzrostu, w wątrobie i przewodzie pokarmowym płodu. Odnosi się do glikoprotein o masie cząsteczkowej około. Okres półtrwania wynosi około 5 dni.

AFP jest strukturalnie podobny do albumin i wykonuje podobne funkcje u płodu: utrzymanie onkotycznego ciśnienia krwi płodu; ochrona płodu przed immunologiczną agresją ciała matki; wiązanie estrogenów macierzystych itp.

Zawartość AFP we krwi matki zaczyna rosnąć od 10 tygodnia ciąży, określa się maksymalne stężenie, a następnie zmniejsza się jego zawartość. Alfa-fetoproteina jest niespecyficznym markerem stanu płodowego. Nieprawidłowości rozwojowe płodu (w szczególności otwarte uszkodzenia cewy nerwowej) powodują zwiększony plon osocza płodowego w płynie owodniowym wraz ze wzrostem jego zawartości we krwi matki.

Zaburzeniom chromosomowym, takim jak zespół Downa, towarzyszy obniżenie poziomu AFP.

W wielu przypadkach zmiany w poziomie AFP są związane z obecnością patologii położniczej u matki. W związku z tym, określenie AFP w drugiej połowie ciąży, powinny być wykonywane w połączeniu z hormonami łożyskowych, aby ocenić stan układu łożyska i towarzyszy USG do wykluczenia błędnej określenie ciąży, stwardnienie ciąży, oczywiste wady (np Bezmózgowie). Określenie poziomu AFP w połączeniu z hCG i wolnego estriolu jest częścią tak zwanego potrójnego testu, który odsłania ryzyko zaburzeń u płodu (odbędzie się między 15 a 20 tygodniem ciąży).

U dorosłych wzrost AFP jest najczęściej spowodowany przewlekłym zapaleniem wątroby, rakiem wątrobowokomórkowym lub guzem zarodkowym.

+ pobranie krwi z żyły: 160 rubli

(termin nie obejmuje dnia pobrania biomateriału)

Specjalne szkolenie nie jest wymagane. Zaleca się pobranie krwi nie wcześniej niż 4 godziny po ostatnim posiłku.

Alfa-fetoproteina (AFP): w ciąży i jako marker, norma krwi i anomalie

Aby zdiagnozować różne choroby, badane są dziesiątki wskaźników krwi, które pozwalają nam określić dysfunkcje w ciele nie tylko u dorosłych i dzieci, ale także w stadium płodowym rozwoju płodu. Jednym z tych markerów jest AFP, którego poziom rośnie wraz z wadami rozwojowymi. Ponadto AFP odzwierciedla obecność niektórych guzów.

Po raz pierwszy białko alfa-fetoproteiny wykryto w surowicy embrionów i dorosłych przez amerykańskich naukowców w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Został nazwany alfa-fetoproteiną, ponieważ był specyficzny dla zarodków.

Bardziej szczegółowe badania zostały przeprowadzone przez rosyjskich biochemików z drugiej połowy XX wieku. Analizując wzrostu guza stwierdzono obecność AFP w surowicy u pacjentów z rakiem wątroby, co pozwoliło na przeprowadzenie go w 1964 markerów nowotworowych w organizmie. Stało się również jasne, że alfa-fetoproteina powstaje w czasie ciąży iw pewnych stężeniach jest jej normalną manifestacją. Badania te stały się przełomem w biochemii i zostały zarejestrowane w rejestrze odkryć ZSRR.

Profesor Tatarinov Yu. S. zaproponował test na AFP w surowicy, który jest nadal jedynym w rozpoznawaniu raka wątrobowokomórkowego.

Dzisiaj większość przyszłych matek jest zainteresowana i najprawdopodobniej chce wiedzieć o tym wskaźniku, ponieważ jego koncentracja może mówić o poważnej patologii i zaburzeniach rozwojowych płodu. Spróbujmy zrozumieć, czym jest AFP i jak interpretować wyniki badań.

Właściwości i wartość AFP dla organizmu

Alfa-fetoproteina jest specjalnym białkiem tworzonym przez tkanki embrionalne (woreczek żółtkowy, komórki jelitowe, hepatocyty). U dorosłych tylko we krwi można znaleźć ślady, a u płodów stężenie AFP jest znaczące, co wynika z pełnionych przez niego funkcji. W rozwijającym się organizmie AFP jest podobny do albumin u dorosłych, wiąże i przenosi różne substancje, hormony, chroni tkanki przyszłego dziecka przed układem odpornościowym matki.

Ważną zdolnością AFP jest wiązanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. potrzebne składniki te są do budowy błon komórkowych, syntezę biologicznie substancji czynnych prostaglandyn, ale nie stanowią jakiejkolwiek tkanki płodu, ani w organizmie matki, i odbiera od zewnątrz z spożywczym, więc ich dostarczenie do żądanej pozycji w zależności od konkretnych białek nośnikowych.

Mając istotny wpływ na wzrost zarodka, AFP powinna być obecna w wymaganej ilości zgodnie z terminem ciąża. W pierwszych stadiach rozwoju płodu AFP jest syntetyzowane przez żółte ciało jajnika matki, a już w 13. tygodniu ciąży jego stężenie we krwi i płynie owodniowym staje się znaczące.

Po ułożeniu wątroby i jelit u dziecka, ich komórki wytwarzają AFP dla własnych potrzeb, ale znaczne ilości przenikają przez łożysko i do krwi matki, więc AFP staje się maksymalną w trzecim trymestrze ciąży, również w przyszłej matce.

W momencie narodzin dziecka jego ciało zaczyna produkować albuminy, która przejmuje funkcje białka płodowego, a stężenie AFP stopniowo zmniejsza się w pierwszym roku życia. U osób dorosłych można wykryć jedynie ślady AFP, a ich wzrost wskazuje na poważną patologię.

AFP - marker, determinowany nie tylko w ciąży, ale także w patologii narządów wewnętrznych

Definicja AFP jest wykorzystywany jako jeden ze wskaźników przesiewowych prawidłowego przebiegu ciąży, który różni się w zależności od różnych nieprawidłowości rozwojowych, wad rozwojowych, zespołów wrodzonych. Natychmiast należy zauważyć, że wynik nie zawsze dokładnie wskazuje na obecność lub brak patologii, dlatego też ocena jego fluktuacji powinna być przeprowadzona w połączeniu z innymi badaniami.

U dorosłych łagodny wzrost alfa-fetoproteiny zwykle wskazuje na nieprawidłowości w czynności wątroby (marskość, zapalenie wątroby), znaczny nadmiar normy wskazuje na nowotwory złośliwe. Komórki nowotworowe o wysokim stopniu złośliwości mogą uzyskać nie tylko zewnętrzne podobieństwo do zarodkowych, ale także cechy funkcjonowania. Wysokie miano AFP towarzyszy niskim zróżnicowanym i embrionalnym guzom wątroby, jajników, gruczołu prostaty.

Ani stadium nowotworu lub jego wartość wzrostu lub nie ma wpływu na stopień wzrostu AFP, to agresywne nowotwory mogą towarzyszyć znaczne zwiększenie mniejszej ilości białka, a nie bardziej zróżnicowanego raka. Jednak udowodniono, że około połowa pacjentów z rakiem wątroby mają podwyższone AFP nawet 1-3 miesięcy przed pojawieniem się objawów guza, dzięki czemu można korzystać z tej analizy jako badania przesiewowego w predysponowanych osób.

Kiedy trzeba określić AFP i jak to zrobić

Główne wskazania do określenia poziomu AFP w surowicy to:

 • Podejrzenie patologii prenatalnej: choroby chromosomalne, zaburzenia rozwoju mózgu, wady rozwojowe innych narządów.
 • Wykluczenie raka wątroby i rozpoznanie przerzutów innych nowotworów w wątrobie.
 • Wykluczenie nowotworów narządów płciowych (teratogen, germin, nowotwory o niskim stopniu złośliwości).
 • Monitorowanie skuteczności terapii przeciwnowotworowej zarówno przed, jak i po nim.

Oznaczanie alfa-fetoproteiny odbywa się z chorobami wątroby (marskością, zapaleniem wątroby), gdy istnieje wysokie ryzyko raka. U takich pacjentów analiza może pomóc we wczesnym rozpoznaniu nowotworu. Należy zauważyć, że do ogólnego badania przesiewowego nowotworów test ten nie jest odpowiedni ze względu na niespecyficzność, dlatego jest przeprowadzany tylko w przypadku podejrzenia niektórych rodzajów raka.

W ciąży test AFP jest pokazany jako badanie przesiewowe przeprowadzone w okresie wzrostu jego poziomu u kobiety - pomiędzy 15 a 21 tygodniem. Jeśli na początku ciąży pacjent poddany został zabiegowi amniopunkcji lub biopsji kosmków kosmówkowych, to musi również kontrolować poziom AFP.

Bezwzględnymi wskazaniami do określenia AFP u ciężarnej są:

 1. Śluby krwi;
 2. Obecność genetycznie zdiagnozowanych chorób przez rodziców i bliskich krewnych;
 3. Dzieci już w rodzinie z anomalią genetyczną;
 4. Pierwsze urodzenie po 35 roku życia;
 5. Odbiór toksycznych leków lub badanie radiologiczne matki oczekującej we wczesnych stadiach ciąży.

Przygotowanie do analizy

Ustalenie stężenia preparatu AFP jest niezwykle proste. Przed planowanymi badaniami potrzebujesz:

 • Odmówić przyjęcia narkotyków;
 • W przeddzień analizy nie spożywaj tłustych, smażonych i słonych potraw, nie pij alkoholu, ostatniego posiłku - nie później niż o dziewiątej wieczorem;
 • Przez kilka dni ogranicza intensywny wysiłek fizyczny, w tym podnoszenie ciężarów;
 • Rano, aby przejść do analizy na pusty żołądek, ale można pić nie więcej niż szklankę wody;
 • Palacze nie powinni palić co najmniej pół godziny przed analizą.

Rano badany pobiera około 10 ml krwi żylnej, białko oznacza się za pomocą enzymatycznego testu immunologicznego. Wynik może zależeć od pewnych czynników, o których zarówno specjalista, jak i pacjent powinni wiedzieć:

 1. Wprowadzenie przeciwciał monoklonalnych i dużych dawek biotyny zmienia poziom białka, które ma zostać określone;
 2. W przedstawicielach rasy Negroid, białko płodu jest większe niż przeciętna norma, w Mongoloidach - mniej;
 3. Cukrzyca insulinozależna u przyszłej matki powoduje zmniejszenie AFP.

W przypadku kobiety w ciąży należy ściśle przestrzegać pewnych zasad. Musisz więc dokładnie określić czas trwania ciąży i poziom AFP, który można zaakceptować w tym okresie. Odchylenia od normy w przypadku braku innych oznak patologii ze strony płodu nie mogą być dokładnym znakiem defektu, tzn. Możliwe są wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. Z drugiej strony, wahania białka poza normalne wartości wskazują na zwiększone ryzyko patologii - przedwczesny poród, hipotrofię płodu, itp.

Norma czy patologia?

Norma stężenia alfa-fetoproteiny we krwi zależy od wieku, płci, ciąży u kobiety. U dzieci poniżej jednego roku jest ona wyższa niż u dorosłych, ale jest stopniowo zmniejszana, a dziewczęta był więcej niż chłopców, a dopiero po upływie jednego roku od koncentracji jest ustawiony na taką samą wartość dla obu płci. U dorosłych jego liczba nie powinna przekraczać stężenia śladowego, w przeciwnym razie będzie to patologia. Wyjątek stanowią przyszłe matki, ale mają również wzrost AFP w pewnych granicach.

W ciąży AFP wzrasta zgodnie z okresem ciąży. W pierwszym trymestrze jego stężenie wynosi do 15 jednostek międzynarodowych w mililitrze krwi, a następnie stopniowo wzrasta i osiąga maksymalną wartość w 32. tygodniu ME.

Tabela: Częstość ciąż AFP na tydzień

U kobiet w ciąży poziom AFP uważany jest za prawidłowy:

 • Nowonarodzeni chłopcy (do 1 miesiąca) - 0,5-IU / ml;
 • Noworodki - 0,5-IU / ml;
 • Dzieci poniżej roku: chłopcy - do 23,5 IU / ml, dziewczęta - do 64,3 jm / ml;
 • U dzieci po roku, dorosłych mężczyzn i kobiet nie będących w ciąży, norma jest taka sama - nie więcej niż 6,67 jm / ml.

wykres poziomu AFP w zależności od wieku i różnych chorób

Warto wspomnieć, że norma może zależeć od metody oznaczania białka w surowicy. Korzystanie z niektórych automatycznych analizatorów implikuje niższe normalne wartości AFP, które zwykle są zgłaszane zarówno przez technika laboratoryjnego, jak i przez lekarza prowadzącego.

Jeśli AFP nie jest normalne...

Podwyższony AFP krwi sugeruje możliwą patologię, taką jak:

 1. - nowotwory wątroby, raka jąder, nowotwory germinalne, potworniaki, przerzuty wątroby i niektóre lokalizacja raka (żołądka, płuc, piersi);
 2. Patologia nienowotworowa wątroby - marskość, proces zapalny, uszkodzenie alkoholu, interwencje chirurgiczne w wątrobie (np. Resekcja płata);
 3. Naruszenia hemostazy i odporności (wrodzony niedobór odporności, ataksja-teleangiektazja);
 4. Patologia w położnictwie - anomalie rozwojowe, groźba przedwczesnego porodu, ciąże mnogie.

U ciężarnych AFP ocenia się na podstawie ciąży i innych badań (USG, amniopunkcja). Jeśli na USG występują oznaki patologii, prawdopodobieństwo zmiany AFP jest wysokie. Jednocześnie izolowany wzrost tego białka nie jest powodem do paniki, ponieważ analizę należy analizować w połączeniu z innymi wynikami przyszłego badania matki.

Zdarzają się przypadki, kiedy kobieta ignoruje podwyższone AFP i odmawia takich procedur jak amniopunkcja lub badanie kosmków kosmówki, a następnie urodziło się zdrowe dziecko. Z drugiej strony niektóre imadła nie mogą powodować fluktuacji tego wskaźnika. W każdym razie badanie AFP jest częścią programu badań przesiewowych na ciążę, więc musi zostać określone w taki czy inny sposób, a następnie co zrobić - kobieta decyduje wraz z lekarzem o konsultacjach kobiecych.

Podwyższone AFP, a także udowodnione ultrasonograficzne badanie poważnych wad, często wymaga zakończenia ciąży, ponieważ płód może umrzeć przed urodzeniem lub urodzić się nieopłacalny. Ze względu na brak specyfiki i jasno ustalony związek między liczbą AFP a wadami rozwojowymi tylko ten wskaźnik nie może być wymówką dla jakichkolwiek wniosków. Tak więc podwyższony AFP, wraz z wadami cewy nerwowej, obserwuje się tylko u 10% ciężarnych kobiet, reszta kobiet rodzi zdrowe dzieci.

Zatem AFP może być ważnym wskaźnikiem, a nawet jednym z pierwszych objawów patologii, ale w żadnym wypadku jedynym, zawsze powinno być uzupełniane innymi badaniami.

W położnictwie badanie krwi na obecność AFP może pośrednio wskazywać na takie wady rozwojowe płodu, jak:

 • Odchylenia od układu nerwowego - brak mózgu, rozdarcie kręgów, wodogłowie;
 • Wady układu moczowego - policystoza, aplazja nerek;
 • Przepuklina pępkowa, wady jamy brzusznej;
 • Naruszenie tworzenia się tkanki kostnej, osteodysplazji;
 • Wewnątrzmaciczny potworniak.

Oznaką kłopotów może być nie tylko wzrost, ale także obniżenie poziomu AFP, które obserwuje się, gdy:

 1. Patologia chromosomowa - zespół Downa, Edwards, Patau;
 2. Wewnątrzmaciczna śmierć płodu;
 3. Obecność otyłości u przyszłej matki;
 4. Naruszenie tworzenia się łożyska to marskość.

Wychodząc z wymienionych możliwych przejawów zmian poziomu AFP staje się jasne, że zarówno jego wzrost, jak i zmniejszenie powinno być okazją do zwrócenia uwagi na pacjenta i wymaga dalszego badania.

W przypadku wahań AFP u mężczyzn i kobiet nie będących w ciąży lekarz w pierwszej kolejności podejrzewa raka i patologii wątroby, więc dodatkowe badania: badania krwi markerów nowotworowych, enzymów wątrobowych, USG jamy brzusznej, są powoływani przez specjalistów Consulting (urolog, onkolog, hepatolog).

Możliwości zastosowania AFP

Uwaga na AFP jest nie tylko wskaźnikiem różnych chorób, ale także możliwością zastosowania go jako środka terapeutycznego. Wiadomo, że kwas alfa-fetoproteiny wzmaga tworzenie fibroblastów w tkance łącznej stymulują apoptozę (zaprogramowaną zniszczenie komórek zmodyfikowanej) uniemożliwia wiązanie się cząstek wirusa do limfocytów i przeciwciał z komórek organizmu.

APP jest używana jako lek, gdy:

 • Cukrzyca;
 • Patologia autoimmunologiczna (zapalenie tarczycy, zapalenie stawów, miastenia, choroba reumatyczna);
 • Astma oskrzelowa;
 • Mięśniak macicy;
 • Infekcje moczowo-płciowe;
 • Zakrzepica;
 • Stwardnienie rozsiane;
 • Wrzodziejące uszkodzenie jelita.

Ponadto należy zauważyć, że preparaty AFP są w stanie poprawić siłę działania, a także korzystnie wpływają na skórę, dlatego są stosowane w kosmetologii.

Przykładem leku opartego na alfa-fetoproteinie jest alfetina, opracowana przez rosyjskich naukowców, pomyślnie przeszła badania kliniczne i została już zarejestrowana jako środek terapeutyczny. Ma dobry efekt immunomodulacyjny, zmniejsza aktywność reakcji autoimmunologicznych, pomaga w leczeniu raka, a dawka chemioterapii może być zmniejszona.

Alpetynę wytwarza się z płodowej (płodowej) AFP, otrzymanej z surowicy do poronienia. Rozcieńczony suchy lek wstrzykuje się do mięśni lub dożylnie, zarówno podczas leczenia, jak i w celu zapobiegania wielu chorobom.

Alfa-fetoproteina jest ważnym wskaźnikiem stanu zdrowia, dlatego gdy lekarz widzi potrzebę analizy, nie należy odmawiać. Jeśli stężenie białka różni się od normy - to nie ma powodu do paniki, ponieważ ilość niego można mówić nie tylko o zło płodu lub nowotworów złośliwych, ale także zapalenia i dość łagodne.

Wraz z terminowym ustaleniem faktu zmiany AFP, w arsenale specjalisty pojawią się nie tylko dodatkowe, bardzo precyzyjne metody badań, ale także wszystkie możliwe sposoby leczenia wielu chorób. Zastosowanie leków opartych na AFP sprawia, że ​​terapia z wielu różnych chorób jest skuteczniejsza i daje nadzieję na wyleczenie wielu pacjentów.

№92 Alfa-fetoproteina (AFP)

Alfa-fetoproteina (AFP) to białko zarodkowe surowicy wytwarzane w przewodzie żołądkowo-jelitowym wątroby zarodka.

Analiza AFP w ginekologii

W ginekologii analiza AFP jest jednym z głównych czynników patologicznych płodu i nieprawidłowości chromosomalnych w ciąży. Każde odchylenie w rozwoju płodu powoduje wzrost poziomu AFP we krwi kobiety.

Jednocześnie analiza AFP podczas ciąży nie jest zbytnio pouczająca, konieczne jest wyznaczenie miejsca z USG, aby wykluczyć ciąże mnogie, oczywiste wady rozwojowe.

Ponadto zaleca się podawanie alfa-fetoproteiny afp w czasie ciąży w skojarzeniu z hormonami, takimi jak hCG i wolny estriol. Ten potrójny test daje możliwość w kompleksie oceny ryzyka wad rozwojowych u płodu.

Z reguły hCG w czasie ciąży zaczyna wzrastać w pierwszych dniach nawożenia i wzrasta z każdym dniem. Badanie to pomaga w ustaleniu ciąży i przyjęciu jej terminu.

Aby badanie krwi na AFP podczas ciąży było wiarygodne, lepiej jest przyjmować ją od 14 do 20 tygodni (najlepsze dni ciąży). Krew podaje się na pusty żołądek, rano.

Głównym celem badań prenatalnych jest identyfikacja kobiet ciężarnych, u których istnieje ryzyko urodzenia dziecka z nieprawidłowościami chromosomalnymi i dużymi wadami rozwojowymi.

U dzieci AFP występuje we krwi do dwóch lat, w tym wieku stopniowo zmniejsza się do poziomu, który nie ma znaczenia diagnostycznego.

Korzystanie z wyników analizy

W onkologii alfa-fetoproteina stosowana jest w diagnostyce gonad, raka wątroby. Jeśli jest podwyższony w porównaniu z jednostkami normy, u mężczyzn może to wskazywać na guzy jąder, obecność przerzutów, jest typowa dla poważnych chorób u kobiet niebędących w ciąży. Podczas leczenia lub po usunięciu guza zmniejsza się poziom markera nowotworowego, co oznacza poprawę stanu pacjenta.

Rozszyfrowanie analizy jest wykonywane przez lekarza prowadzącego, który bierze pod uwagę wyniki innych laboratoryjnych, instrumentalnych badań do rozpoznania. Należy ustalić przyczynę jego pojawienia się i odstępstwa od normy.

Laboratorium INVITRO przeprowadzi analizę jakościowo, tutaj wyjaśnione zostanie, co pokazuje otrzymane dane, ile kosztuje studiowanie, jakie testy są również zalecane.

Ogólne zalecenia dotyczące przygotowania do badań można znaleźć tutaj >>.

 • prenatalna diagnoza wrodzonych anomalii płodu (wada cewy nerwowej, zespół Downa).
 • monitorowanie przebiegu choroby, przedkliniczne rozpoznanie przerzutów i ocena skuteczności leczenia pierwotnego raka wątrobowokomórkowego, jak również złośliwych nowotworów jąder, guzów trofoblastycznych, nabioakrelii;
 • wykrywanie przerzutów w wątrobie;
 • Badania przesiewowe grup ryzyka (pacjenci z marskością wątroby z przewlekłym HBs-dodatnim zapaleniem wątroby lub u pacjentów z niedoborem antytrypsyny alfa1).
 • 0 dni - 1 miesiąc - 0,;
 • 1 miesiąc - 12 miesięcy - 0,5-23,5.
 • 0 dni - 1 miesiąc - 0,;
 • 1 miesiąc - 12 miesięcy - 0,5-64,3.

Dorosli mężczyźni i kobiety niebędące w ciąży: 0,90 - 6,67.

Nr 92, Alfa-fetoproteina (AFP, alfa-Fetoproteina)

AFP wytwarza się najpierw w worku żółtkowym, a następnie, począwszy od 5 tygodnia wewnątrzmacicznego wzrostu, w wątrobie i przewodzie pokarmowym płodu. Odnosi się do glikoprotein o masie cząsteczkowej około. Okres półtrwania wynosi około 5 dni.

AFP jest strukturalnie podobny do albumin i wykonuje podobne funkcje u płodu: utrzymanie onkotycznego ciśnienia krwi płodu; ochrona płodu przed immunologiczną agresją ciała matki; wiązanie estrogenów macierzystych itp.

Interpretacja wyników badań zawiera informacje dla lekarza prowadzącego i nie jest diagnozą. Informacje z tej sekcji nie mogą być wykorzystywane do samodzielnej diagnozy i samodzielnego leczenia. Dokładne rozpoznanie stawia się do lekarza, z wykorzystaniem wyników tej obsledovani¤ i istotnych informacji z innych źródeł: historię choroby, wyniki innych badań, etc.

Alfa-fetoproteina in vitro

Cześć, zrobiłem analizę AFP w Invitro. Wynik wynosi 7,47 w przypadku kobiet nie będących w ciąży do 6,67. W związku z tym gwiazdka, która "wynik wykracza poza wartości odniesienia" w analizie, nie jest tego warta. Dlaczego?

Droga Katarzyno! Ponieważ poziom AFP dla kobiet ciężarnych i nieciężarnych jest różny, a forma z wynikiem analizy nie wskazuje na obecność lub brak ciąży, symbol * nie jest umieszczony, a wynik badania oceniany jest na podstawie anamnezy. W przypadku braku ciąży nieznaczny wzrost poziomu tego markera nowotworowego z reguły objawia się w patologii somatycznej (zapalenie wątroby o różnej etiologii, przyjmowanie napojów alkoholowych). Aby ocenić czynność wątroby, zalecam wykonanie biochemicznego testu krwi wzdłuż profilu 57, wykonanie USG narządu jamy brzusznej. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen dla badań i przygotowań do nich można znaleźć na stronie internetowej sekcji InVitro laboratorium: „Analiza i ceny” i „profili badawczych”, a także przez telefon (pojedyncze laboratorium referencyjnego InVitro). Zgodnie z wynikami analiz można skonsultować się z lekarzem diagnostyki laboratoryjnej w celu określenia dalszych taktyki InVitro Lab online w „Bezpłatny konsultacji z lekarzem.”

Alfa-fetoproteina (AFP, alfa-fetoproteina)

Opis

W ginekologii, jednym z głównych markerów płodu podczas monitorowania ciąży. W onkologii - marker pierwotnego raka wątroby.

Przygotowanie

Pożądane jest przeprowadzenie badań na czczo.

Ogólne zalecenia dotyczące przygotowania do badań można znaleźć tutaj

Wskazania

 • prenatalna diagnoza wrodzonych anomalii płodu (wada cewy nerwowej, zespół Downa).
 • monitorowanie przebiegu choroby, przedkliniczne rozpoznanie przerzutów i ocena skuteczności leczenia pierwotnego raka wątrobowokomórkowego, jak również złośliwych nowotworów jąder, guzów trofoblastycznych, nabioakrelii;
 • wykrywanie przerzutów w wątrobie;
 • Badania przesiewowe grup ryzyka (pacjenci z marskością wątroby z przewlekłym HBs-dodatnim zapaleniem wątroby lub u pacjentów z niedoborem antytrypsyny alfa1).

Interpretacja wyników

Alternatywne jednostki miary: ng / ml.

Jednostki tłumaczeniowe: ng / ml x 0,813 ==> Ud / ml.

Dorosli mężczyźni i kobiety niebędące w ciąży: 0,90 - 6,67.

Badanie krwi pod kątem AFP (oznaczenie alfa-fetoproteiny)

Alfa-fetoproteina (AFP) to substancja białkowa syntetyzowana w wątrobowych komórkach i tkankach rozwijającego się przewodu żołądkowo-jelitowego płodu. Jest prekursorem albuminy.

AFP odnosi się do jednego z pierwszych zidentyfikowanych i potwierdzonych znaków kontrolnych.

Kiedy przypisano analizę AFP?

 • diagnostyka raka wątroby (hepatoblastoma i rak wątrobowokomórkowy);
 • dynamiczne monitorowanie leczenia patologii onkologicznej;
 • proces leczenia guzów pochodzących z embrionalnych komórek embrionalnych;
 • wczesne wykrycie wad rozwojowych płodu;
 • obserwacja rozwijającego się dziecka w czasie ciąży.

Zwróć uwagę: przyczyna zwiększonego AFP we krwi dorosłych nie została jeszcze wyjaśniona. Badania Biblioteki Narodowej nie determinowały udziału tego markera nowotworowego w żadnej funkcji ciała.

Wartości analizy są wykorzystywane w kompleksie diagnostycznym podczas badania kobiet w ciąży. Pozwala podejrzewać defekty w rozwoju wewnątrzmacicznym przyszłego dziecka.

Analizę stosuje się również u pacjentów z podejrzeniem procesów onkologicznych w wątrobie i gruczołach płciowych męskich. Rak jądra powoduje wzrost zawartości AFP w 60-70% przypadków z obecną patologią, szczególnie w zaawansowanych stadiach z dostępnymi przerzutami.

Analiza AFP w ciąży: wskaźniki i nieprawidłowości

Główna funkcja białka alfa jest ochronna. To on zapobiega agresywnemu wpływowi odporności kobiety w ciąży na rozwijający się organizm dziecka. Białko markerowe bierze udział w zapobieganiu reakcji odrzucania immunologicznego. Również AFP wykonuje funkcję transportu u płodu, wykonując transfer tlenu.

Początkowym źródłem tego markera jest żółte ciało znajdujące się w tkankach jajnika. Po 5 tygodniach ciąży nowo uformowany organizm dziecka zaczyna samozwańcze AFP

Po urodzeniu dziecka i osiągnięciu jednego roku życia wskaźnik AFP dociera do postaci dorosłej. Różne metody definiują różne normy, które należy wziąć pod uwagę przy odczytywaniu wartości.

Aby uzyskać więcej informacji na temat znaczenia oceny poziomu AFP w ciąży i odszyfrowania analizy kobiet w ciąży otrzymasz, oglądając ten film recenzję:

Fizjologiczne standardy zawartości AFP

Fizjologiczne wskaźniki AFP wykrywane w krwi w zakresie od 10 ng / ml do 8 IU / ml.

Aby obliczyć wyniki ng / ml w IU / ml, stosuje się formułę:

W przypadku odwrotnego tłumaczenia wartości stosuje się następujący wzór:

W celu ujednolicenia, indeks, a wprowadzono analizę wariancji (MoM wielokrotności wartości mediany - ang.), Albo średni wskaźnik wielość - średnią wartość wartości markera, który jest charakterystyczny dla określonym okresie normalnego (ASC).

MoM umożliwia porównanie wartości analizy wykonanej w czasie ciąży w różnym czasie, a także wykorzystanie danych z różnych laboratoriów.

Zwykle poziom AFP mieści się w przedziale 0,5-2,5 m / m.

Uzyskane dane mogą się różnić w zależności od zastosowanych metod biochemicznych.

Istnieją dwa sposoby określenia:

Do użytych badań:

 • płynna część krwi - osocze lub surowica;
 • płyn między opłucną (opłucna);
 • puchlina brzuszna (pobrana z jamy brzusznej);
 • treść torbielowata;
 • żółć;
 • płyn znajdujący się w jamie macicy (owodni).

Niektóre cechy analizy AFP

Badanie powinno być stosowane wielokrotnie, aby monitorować proces w dynamice. Oznaczanie AFP należy łączyć z analizą zawartości innych preparatów typu onkarker.

Ważne: Alfa-fetoproteina powinna być pobierana tylko w jednym laboratorium, przy użyciu jednej metody.

Należy zawsze pamiętać, że obecność podwyższonych wartości AFP nie może być niezależną metodą diagnozowania potencjalnego nowotworu złośliwego. W tym celu stosuje się niezawodne i weryfikowalne metody. Oncomarker powinien zaalarmować lekarza, który, jeśli to konieczne, przydzieli pacjentowi tomografię komputerową, MRI, ultradźwięki, badanie histologiczne.

Jakie stany patologiczne towarzyszy wzrost poziomu AFP

Wskaźniki AFP są zwiększane, gdy:

 • złośliwe nowotwory wątroby, pęcherzyka żółciowego i przewodów;
 • nowotwory trzustki;
 • rak żołądka, grube jelito;
 • procesy złośliwe w tkankach układu oskrzelowo-płucnego;
 • na raka gruczołów płciowych mężczyzn i kobiet (jądra i jajniki);
 • przerzuty nowotworów w innych narządach.

Zwiększenie AFP daje procesy nie-onkologiczne:

 • zmiany marskości wątroby;
 • ostre, utajone (utajone) i przewlekłe zakaźne zapalenie wątroby;
 • przewlekły alkoholizm w stopniu II, w którym czynność wątroby jest poważnie upośledzona;
 • z przewlekłymi chorobami układu wątrobowo-żółciowego, prowadzącymi do rozwoju zespołu przewlekłej niewydolności wątroby.

Ważnym kryterium rozwoju chorób jest wzrost AFP w praktyce położniczo-ginekologicznej.

 • wariant wielokrotnej ciąży;
 • procesy nekrotyczne tkanki wątroby u rozwijającego się dziecka (pod wpływem chorób wirusowych);
 • wad rozwojowych płodu, co prowadzi do powstawania bezmózgowie (brak półkul mózgowych, miękkie tkanki głowy i kości), wady (rozszczepu) kręgosłupa, wygląd przepukliny pępkowej, niewydolności nerek, dziecko, wadliwego formowania mięśni i Rozcięgno ściany brzusznej rozwijającego się płodu;
 • inne warianty patologicznych zaburzeń rozwojowych.

Powody obniżenia poziomu AFP

W niektórych chorobach możliwe jest zmniejszenie zawartości alfa-fetoproteiny. Do tego stanu prowadzą procesy patologiczne u kobiety w ciąży. Zmniejszenie tła AFP może wystąpić, gdy:

 • rozwój zespołu Downa u dziecka;
 • zniekształcenia towarzyszące opóźnionemu rozwojowi;
 • wewnątrzmaciczna śmierć płodu;
 • początek poronienia;
 • "Fałszywa" ciąża;
 • znoszenie pęcherzyków (pęcherzykowaty wzrost kosmków kosmówkowych);

Uwaga: w ciąży AFP definiuje się ją jako dodatkową metodę podczas prenatalnych badań przesiewowych, koniecznie na tle podstawowych procedur diagnostycznych.

Alexander Lotin, Medical Observer

10 536 wyświetleń w sumie, 3 odsłon dzisiaj

Analiza białka alfa

We krwi każdej osoby znajduje się wiele elementów składowych odpowiedzialnych za pewne określone funkcje. Oprócz wszystkich znanych czerwonych krwinek, leukocytów i płytek krwi (które zawsze muszą utrzymywać swoją równowagę liczbową), zawiera zarówno hormony, białka i inne składniki. Wszystkie mają pewne normy dotyczące ich poziomu, a ich zwiększanie lub zmniejszanie będzie oznaką pewnych odchyleń. Dzisiejszy temat będzie poświęcony AFP. Dowiesz się, co to jest, jaki jest jego charakter, dopuszczalne normy treści i przyczyny odchyleń w analizie.

Co oznacza ten trzyliterowy skrót AFP? Za nim leży alfa-fetoproteina, która jest białkiem. Jej rosnące znaczenie we krwi odnotowuje się u kobiet w ciąży oraz u osób z pewnymi chorobami, w tym z rakiem.

W warunkach naturalnych obserwuje się wzrost wskaźnika AFP u dziewcząt w czasie ciąży, ponieważ białko to syntetyzowane jest w tkankach płodu i jest niezwykle ważne dla dziecka.

Pokazano badanie krwi dla alfa-fetoproteiny:

 • Do diagnozy i kontroli terapii oraz jej skuteczności w pierwotnym stadium raka wątroby;
 • Aby zdiagnozować i kontrolować leczenie i jego skuteczność w nowotworach kiełkujących;
 • Pacjenci z wysokim ryzykiem raka wątroby;
 • Pacjenci z rozpoznaniem marskości wątroby, aby śledzić rozwój procesu patologicznego i zapobiegać złośliwym komórkom ciała;
 • W czasie ciąży, w celu wczesnego wykrycia wad rozwojowych u płodu;
 • Aby monitorować stan płodu w miarę jego rozwoju.

Norma analizy

Białko alfa (tak można jeszcze nazywać AFP) we krwi dorosłej, zdrowej osoby jest zawsze obecne. Norma dla mężczyzn i kobiet poza ciążą wynosi do 10 (ng / ml). Jest jeszcze jedna jednostka miary - ME / ml, w tym przypadku normalna wartość spada do 8.

Wzrost AFP jest najczęściej oznaką chorób nowotworowych, takich jak:

 • Pierwotny rak wątroby (jest to hepatoblastoma lub rak wątrobowokomórkowy);
 • Rak jajników lub jąder.

Również wzrost poziomu fetoproteiny alfa może wskazywać:

 • Przerzuty do wątroby;
 • Bronchogenic carcinoma;
 • Rak piersi;
 • Rak żołądka;
 • Rak jelita grubego;
 • Rak trzustki.

Jeżeli wzrost białka AFP tymczasowy może łagodna choroba oznaczenia jak gruczolaka wątroby tłuszczowego lub torbieli wątroby, rozrost guzkowy wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego, kamicy żółciowej, albo w wyniku aktywnego regeneracji wątroby, która jest niezbędna do przywrócenia organu, ze względu na efekt przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe preparaty.

Analiza ciąży

Fetoproteina alfa jest specyficznym białkiem zarodka, co oznacza, że ​​jest wytwarzana przez komórki worka żółtkowego lub wątroby płodu. Jego wartość jest bardzo ważna, ponieważ w przypadku nie ukształtowanego organizmu AFP działa:

 • Środek transportu białek i tłuszczów z organizmu matki, niezbędny do rozwoju i rozwoju przyszłego dziecka;
 • Belk, syntetyzując środek powierzchniowo czynny, który otula pęcherzyki płucne, dzięki czemu dziecko może oddychać po urodzeniu;
 • Mechanizm ochronny dla płodu z negatywnym wpływem hormonów macierzystych (estrogenów);
 • Element, przez który naczynia płodowe utrzymują normalne ciśnienie krwi, pozwalając mu żyć w łonie matki i prawidłowo się rozwijać.

Ale najważniejszą funkcją białka alfa jest, kiedy układ odpornościowy matki zaczyna odrzucać zarodek, ponieważ dla ciała jest to ciało obce. AFP pomaga przyzwyczaić się do płodu i zmniejszyć naturalną immunosupresję organizmu matki, zapobiegając spontanicznemu poronieniu.

We współczesnych warunkach życia zaczęły rodzić się dzieci z nieprawidłowym rozwojem i mutacjami genetycznymi w organizmie. W kwestii owocnie pracowali najlepsi naukowcy z całego świata, które zaoferowały wewnątrzmacicznych metod diagnostyki prenatalnej, pozwalając na wczesnym etapie ciąży w celu identyfikacji patologii i zapobiegać narodzinom dzieci niepełnosprawnych, które będą kontynuowane, dręczony siebie i napastliwych krewnych.

Po raz pierwszy taka analiza jest pokazywana dziewczynie podczas pierwszego trymestru. Najbardziej optymalne jest wykonanie go w dziesiątym jedenastym tygodniu. Dokładność wyników, właściwie wykonanych jest większa niż 90%, ale dokładność analizy jest dodatkowo wspierany przez zawsze za pomocą ultradźwięków, hCG Assay amniocentesis i innych.

Bardziej rygorystyczna jest analiza AFP w sytuacjach, w których:

 • Dziecko zostało poczęte przez krewnych;
 • Kobieta już miała dziecko z wadą lub dziedziczną patologią;
 • Pierwsza ciąża miała miejsce dopiero po 35 latach;
 • Organizm żeński został dotknięty trucizną, promieniowaniem lub innymi czynnikami fizycznymi;
 • W tej parze zdarzały się już przypadki urodzenia martwego dziecka lub poronienia;
 • Ta para była wcześniej uważana za niepłodna;
 • Kobieta była leczona silnymi lekami tuż przed lub po zapłodnieniu;
 • Niektórzy rodzice mają genetyczną mutację lub dziedziczną patologię;
 • Przeprowadzono wczesne badanie radiograficzne.

Krew do analizy dla białka alfa pobierana jest z żyły, wystarczy dziesięć mililitrów materiału. Aby upewnić się, że wyniki nie są fałszywe, na krótko przed procedurą, powinna zacząć być przygotowana. W ciągu dwóch tygodni należy przerwać przyjmowanie jakichkolwiek leków, ponieważ obecność ich składników we krwi może zniekształcić wynik. 24 godzin przed porodem analizy trzeba iść do światła, nie tłuste jedzenie, wyłączny smażone, słone i pikantne jedzenie, a także napojów alkoholowych. Przez ostatnie 48 godzin powinieneś zachować spokój emocjonalny i cielesny odpoczynek. Nie możesz angażować się w ciężką pracę, wychowanie fizyczne, a nawet ogólne sprzątanie. Kolacja przed dniem analizy powinna nastąpić nie później niż o dziewiątej wieczorem. W laboratorium przychodzisz na pusty żołądek, możesz użyć czystej czystej wody, ale nie więcej niż jednego szkła.

Częstość AFP podczas ciąży według tygodnia jest pokazana w tabeli:

Alfa-fetoproteina (wątroba)

Kod na formularzu: 8.1. Czas realizacji: 1 dzień

 • Żyły krwi 200

Opis

Ważne jest, aby pamiętać, że nieznaczne zwiększenie poziomu markerów raka we krwi jest możliwe w łagodnych procesach i chorobach zapalnych narządów. Dlatego wykrycie podwyższonej zawartości jednego lub drugiego czynnika obciążającego nie jest podstawą do diagnozowania raka, ale służy jako pretekst do dogłębnego zbadania pacjenta.

Specjalne przygotowanie do badania nie jest wymagane. Konieczne jest przestrzeganie ogólnych zasad przygotowania do badań.

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWANIA DO BADAŃ:

1. Dla większości badań krwi zaleca się przyjmować rano między 8 a 11 godzin na czczo (od ostatniego posiłku i krew musi wynosić co najmniej 8 godzin, woda może być pijany jak zwykle), dzień przed kolację studium światła z ograniczeniem przyjmowanie tłustego jedzenia. W przypadku testów na infekcje i badania w nagłych wypadkach, dopuszczalne jest oddawanie krwi przez 4-6 godzin po ostatnim posiłku.

2. UWAGA! Szczególne zasady dotyczące przygotowania serii testów: Rygorystyczne czczo po 12-14 godzin szybko, należy oddać krew do G-17, profilu lipidowego (cholesterolu, cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL, VLDL-cholesterolu, trójglicerydów, lipoprotein (a), apolipo-proten A1, apolipoproteina B); test tolerancji glukozy jest wykonywany rano na czczo po 12-16 godzinach postu.

3. W przeddzień badania (w ciągu 24 godzin) wykluczyć alkohol, intensywną aktywność fizyczną, przyjmowanie leków (zgodnie z umową z lekarzem).

4. 1-2 godziny przed dostarczeniem krwi, aby powstrzymać się od palenia, nie pij soku, herbaty, kawy, możesz pić niegazowaną wodę. Wyeliminuj stres fizyczny (bieganie, szybkie wchodzenie po schodach), podniecenie emocjonalne. 15 minut, zanim krew zostanie zalecona do odpoczynku, uspokój się.

5. Nie oddawaj krwi do badań laboratoryjnych natychmiast po fizjoterapii, badaniach instrumentalnych, zdjęciach rentgenowskich i ultradźwiękach, masażach i innych procedurach medycznych.

6. Monitorując parametry laboratoryjne w dynamice, zaleca się powtarzanie badań w tych samych warunkach - w jednym laboratorium, aby pobrać krew o tej samej porze dnia,

7. Krew dla badań musi zostać podjęta przed rozpoczęciem przyjmowania leków lub nie wcześniej niż 10-14 dni po ich wycofaniu. Aby ocenić kontrolę skuteczności leczenia jakimkolwiek lekiem, konieczne jest przeprowadzenie badania 7-14 dni po ostatnim podaniu leku.

Jeśli zażywasz leki, poinformuj o tym swojego lekarza.

Poprzedni Artykuł

Ignatova Tatyana Leonidovna

Następny Artykuł

Negatywny